Vědci v šoku: jemné tkáně a DNA dinosaurů vyvracejí Darwinovu teorii Evoluce!

07.11.2018 05:46

Vědci v šoku: jemné tkáně a DNA dinosaurů vyvracejí Darwinovu teorii Evoluce! Laboratorní testy tkáně a přítomnost uhlíku dokazují, že tato zvířata žila ve stejné době jako mumie nalezené v Egyptě. Darwinova teorie Evoluce je jen teorie a měla by být vymazána ze školních učebnic. Víra v tuto teorii, kde silnější přežívá a slabší, nemocní a staří umírají, byla v hlavě Hitlera i Stalina. Díky tomu zemřely stamilióny lidí na celém světě od doby Darwina dodnes.

 

"V Číně můžeme kritizovat Darwina, ale ne vládu.
V Americe můžete kritizovat vládu, ale ne Darvina."


Yuan Chen
paleontolog

 

I ve vědecké komunitě dochází tedy k rozporům. Teorie Evoluce je nepodložená a chatrná teorie, kterou brání zuby nehty ti, kteří jsou nějakým způsobem proti Bohu, ať to obkecávají jak chtějí. Za vším stvořením na naší zemi i na obloze stojí Inteligence, není to dílo náhody a pozvolného vývoje. 

 

Tak jako židle nebo stůl nevznikne tím, že naštípu dříví na hromadu a časem se z toho vyvine nábytek, tak ani žádný Velký třesk nemohl vést ke vzniku všeho toho úžasného, co existuje kolem nás i v nás. Jen blázen nebo silně indoktrinovaný člověk může věřit teorii Evoluce. Bohužel je tato teorie velice satanská, protože vede k nadřazování se člověka nad člověkem. Výsledkem jsou pak války a milióny mrtvých, národnostní, náboženské, skupinové spory a boje.

 

Bible učí něco jiného. Všichni jsme potomci prvního páru - Adama a Evy. Všichni v životě chybujeme. Nikdo se nemá povyšovat nebo ponižovat nad nebo před jiným člověkem. Pyramidové struktury v lidské společnosti přinášejí mnoho zla.

 

 

Naproti tomu Bible učí:

Nepovyšuj se, abys nepadl a nepřivodil si hanbu, sic Hospodin odhalí, co skrýváš, a poníží tě ve shromáždění proto, žes nedospěl k bázni před Hospodinem a že tvé srdce bylo plné přetvářky.

(Sírachovec 1,30)

 

Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství: „Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.‘ S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. 10 Když jsi pozván, raději si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.‘ Tak budeš poctěn před očima všech hostů. 11 Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

(Lukáš 14,7-11)

 

A nebudouť učiti jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznej Pána, protože mne všickni znáti budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich.

(Židům 8,11)