Zdá-li se pak komu, že něco umí, ještě nic nepoznal, tak jakž by měl znáti.
(
1. Korintským 8:2)
 
"Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského."
(
Matouš 18:3)
 
 
Video:
Placatá země: Biblická pravda v nestabilním světě
 
Video:
Placatá země: Jezuité a konspirace glóbu
 
 
 
Článek na serveru WLC: 
Země není glóbus!