Hvězdy a "planety" na obloze

 
Genesis 1:16  
I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.
 
1. Korintským 15:41  
Jiná sláva slunce, a jiná měsíce, a jiná sláva hvězd; nebo hvězda od hvězdy dělí se v slávě.
 
Bůh stvořil hvězdy menší než slunce a měsíc. Umístil je do nebeské klenby a všechny hvězdy stratí své světlo a spadnou při soudném dnu na zemi. Proto to nemohou být vzdálená slunce, mnohonásobně větší než údajná "zeměkoule".
 
Žalm 8:4  
Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil...
 
Bůh je nad hvězdami a Satan chtěl vystoupit nad hvězdy a posadit se na místo Boha:
 
Izaiáš 14:13  
Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční.
 
 
 
Hvězdy a planety, které je možné pozorovat, přibližovat a filmovat dnešní dostupnou technikou, nejsou tím, co se učíte ve škole a co nás učí NASA a spol. Pokud nevěříte, pořiďte si, vyrentujte takovou techniku a sledujte sami nebo se podívejte na videa níže nebo na netu. Jsou to úžasné záběry.
 
Jaká je definice hvězdy podle dnešní vědy? 
 
Hvězda nebo zastarale stálice je plazmové (plynné), přibližně kulovité těleso ve vesmíru, které má vlastní zdroj viditelného záření, drží ho pohromadě jeho vlastní gravitace a má hmotnost 0,08 až 300 hmotností Slunce. Ve hvězdách je soustředěna většina viditelné hmoty vesmíru.
 
 
Jaká je definice planety podle dnešní vědy?
 
Planeta (z řeckého πλανήτης, planétés – „tulák“) nebo oběžnice ve sluneční soustavě je (dle definice IAU) takové těleso, které obíhá kolem Slunce, má dostatečnou hmotnost, aby ji její gravitační síly zformovaly do přibližně kulového tvaru...
 
Je vám jasné, že tyto definice jsou jen teorií, doměnkou, hypotézou, že? :) Někoho to prostě napadlo, spočítal si to, a tak mu to vyšlo. A někdo jiný si to spočítal taky a vyšlo mu něco jiného. A tak to je s tou naší vědou, přesně jak Nikola Tesla prohlásil (viz níže). Nikdo si přece nemohl změřit vzdálenost světelných let, hmotnost hvězdy, ověřit nějakou gravitaci, apod. Jsou to neověřitelné fantazie, výmysly lidí. Jsou to pohádky o Ježíškovi a vánocích pro dospělé :))
 
 
Důvěřuj, ale prověřuj!
 
Znáte to přísloví "Důvěřuj, ale prověřuj"? Jsou hvězdy na obloze slunce vzdálená mnoho světelných let? Existují galaxie? Co když jsou hvězdy jen malá světla na nebeské klenbě, přes kterou dále nevidíme, jak je popisuje Bible a jiné staré spisy? Biblická proroctví říkají, že hvězdy budou padat na zemi jako fíky z fíkovníku. Jak by mohly hvězdy desítky až tisíce světelných let daleko - obrovské hořící koule, mnohonásobně větší než naše údajně maličká "zeměkulička", vůbec dopadnout na Zemi, když je dnes vidíme na obloze na svém místě??? A Bible říká také, že všechny spadnou na zemi, a že se nebe sroluje jako svitek. Lžou proroci Bible a Ježíš (Ješua) nebo NASA a moderní věda? Komu věřit? Pojďme se podívat.
 
„Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.“
Bible, Zjevení 6,12-13
„Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytel, měsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky.“
(Bible, Zjevení 6,12-13)
 
A hned po soužení, kteréž bude těch dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého 
a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati.
(Bible, Matouš 24,29 - říká přímo Ježíš Kristus)
 
A hvězdy nebeské budou padati, a moci, které jsou na nebi, pohnou se. 
Bible, Marek 13,25 - říká přímo Ježíš Kristus) 
 
Bible nemluví zde o meteoritech, ale o hvězdách. Právě o těch hvězdách, které vidíme denně na nebeské obloze. Dnes není problém si najít daný výraz pomocí Strongových čísel v originálu a přečíst si všechny texty v Bibli o hvězdách, slunci, měsíci, atd. Hvězdy, o kterých se píše hned na první stránce Bible, budou padat na zemi... A zde je seznam nejbližších hvězd podle dnešní vědy: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejbližších_hvězd. Tak se věda domnívá .. přesně jak Nikola Tesla popisuje dnešní vědu:
 

Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici,
až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou.

(Nikola Tesla)

 
 
Pojďme se tedy podívat na některé záběry kvalitními fotoaparáty a dalekohledy. Nasa a spol tvrdí, že hvězdy jsou vzdálená slunce vzdálená několik světelných let. Nejblíže je Slunce, vzdálené 150.000.000 km. Dále je nejblíže trojhvězda zvaná Toliman, nejjasnější hvězda souhvězdí Kentaura, která leží ve vzdálenosti 4,35 světelných let (tedy 280 000× dále než Slunce). ... Opravdu? Jak je ale možné si tak dobře přiblížit a zaostřit tvar hvězd dobrým foťákem? Na takovou velkou vzdálenost by ten zoom musel být jako kapka v moři, tedy výsledek téměř beze změn, ne?
 
Osobně jsem byl v Jeseníkách u člověka, který často sleduje a fotí hvězdy, Měsíc, Slunce kvalitní a drahou technikou. Ty záběry jsou úžasné a nebyly by možné, kdyby byly objekty milióny a miliardy km daleko. Proto radím každému, ověřujte si, zkoumejte sami, čemu a komu věříte. MUDr., MVDr., PhDr., PaedDr., JUDr., PhMr., RNDr., Ing., Bc., Mgr.; dále CSc. a DrSc.... za jménem, před jménem není zárukou, že se dozvíte pravdu.
 
V tomto videu: přiblížení hvězdy kvalitním fotoaparátem. 
Takto vypadá hvězda ve skutečnosti.
 
 
Skutečný záběr hvězd Sírius, Venuše, Vega, Capella, Canopus, Aldebaran, Arcturus.
Žádná z těchto hvězd nevypadá jako žhavá koule milióny světelných let daleko.
 
 
Pokud chcete znát tajemství universa, myslete ohledně energie, frekvenci a vibrace.
Nikola Tesla
 
V tomto videu: Sirius, Venuše, Jupiter, Vega,... zpomalené záběry jasně vyvracejí teorii o hvězdách jako vzdálených sluncích jako žhavých koulích. Pomocí zvuku (vibrací) je možné ve vodě vytvořit různé světelné geometrické tvary. Mají-li slova (dobrá, špatná, modlitby, zpěv) a zvuk vliv na strukturu vody, pak můžou tyto frekvence a vibrace vytvářet i různé světelné tvary. Je nad námi nebeská klenba, která obsahuje vodu?
 
 
Na počátku dalšího videa jsou fotografie planet a hvězd, kterými nás krmí NASA a filmy. Ale v dnešní době, kdy si téměř každý může pořídit vlastní teleskop nebo kvalitní fotoaparát, je stále více a více lidí, kteří vidí něco jiného, než jsou tyto počítačové obrázky. Porovnejte sami.
 
 
Věříte tomu, že se dá na Marsu přistát, jak NASA "plánuje"? 
Tak se podívejte na skutečné záběry Marsu a jiných "planet". 
 
 
V dalším videu jsou vidět hvězdy pomocí fotoaparátu Nikon Coolpix P900
Připadají vám jako vzdálené žhavé koule? Nebo spíše nějaké proměnlivé svítící tvary?
 
 
A jak vypadá "bludná hvězda" Jupiter v reálu? 
Než se na to podíváte, vygooglujte si "jupiter" a mrkněte na obrázky, které nám jsou předhazovány.
Viz video níže.
 
 
A jak vypadá "bludná hvězda" Venuše v reálu? 
Než se na to podíváte, vygooglujte si "venus" a mrkněte na obrázky, které nám jsou předhazovány.
Viz video níže.
 
 
 
 
 
Flat Earth Star 1.4 Million Trillion Km Away , Nikon P610 / P900
 
 
The stars are very close
Hvězdy jsou velmi blízko