Jiří Grygar, klub Sisyfos a jejich Bludný balvan

31.01.2018 04:15

Když mi v debatě pan Grygar naznačil, že mám dobře našlápnuto na jejich Bludný balvan, bylo mi to spíše k smíchu. K čemu nějaký kámen od jiného člověka a jakou má hodnotu? Jakou autoritu má nějaký Grygar a jeho klub Sysifos a od koho ji mají? Jak si vůbec dovolí rozhodovat o tom, co je blud a co pravda, když celý život sám věří bludům a tvrdí, že se věda každou minutu mění? Moc jsem to nezkoumal, ale kdyby mi někdy chtěli darovat jejich bludný balvan, tak bych tam asi ani nešel, prostě ztráta času pro takové kraviny. 

 

Ale dnes jsem viděl toto video a byl jsem celkem udiven. MUDr. Jan Hnízdil dostal zlatý bludný balvan? A za co? Pan Hnízdil pomohl hodně lidem a sleduji ho už delší dobu, byl jsem kdysi i na jeho přednášce. Zkuste si tedy poslechnout úvod pana Grygara a pak pět minut řeči pana Hnízdila. Schválně, kdo z těch dvou vypadá jako naprostý šašek?

 

 

Pan Grygar a klub Sysifos propagují evoluci a velký třesk. Samozřejmě, že každý má právo a svobodu mít vlastní názor, ale když začne zesměšňovat a odsuzovat názory druhých lidí, pak tu něco nesedí. Je zvláštní, že pak Grygar pořádá přednášky v českých církvích, je považován a ctěn, a přitom rozvrací víru lidí v prosté slovo Bible. Kdyby byl ateista a měl svůj bezbožný názor, tak to beru, ale když jezdí mezi věřící a mate je svými nesmysly, pak si bludný balvan zaslouží on za své celoživotní dílo. Bible ve své jasnosti a jednoduchosti říká na první stránce o stvoření světa toto:

 

Gen 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Gen 1:2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

Gen 1:3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

Gen 1:4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

Gen 1:5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Gen 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"

Gen 1:7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

Gen 1:8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

Gen 1:9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.

Gen 1:10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.

Gen 1:11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.

Gen 1:12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.

Gen 1:13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.

Gen 1:14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.

Gen 1:15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

Gen 1:16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

Gen 1:17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,

Gen 1:18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

Gen 1:19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

Gen 1:20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"

Gen 1:21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.

Gen 1:22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."

Gen 1:23 Byl večer a bylo jitro, den pátý.

Gen 1:24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.

Gen 1:25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

Gen 1:26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

Gen 1:27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

Gen 1:28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

Gen 1:29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

Gen 1:30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.

Gen 1:31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

 

I ateistovi je jasné, že tento text (a další v Bibli) hovoří o dnech. Svět byl stvořen v šesti dnech. V tomto prvním textu Starého Zákona Bible je jasně definovaný den a noc. Den časově ohraničuje první stvořené světlo a také Slunce, které bylo stvořeno po stvoření nebeské klenby. Není zde nic o evoluci. Bůh řekl a stalo se. Svým slovem stvořil tyto věci. Proto je Stvořitelem. Není zde ani slovo o nějakém Velkém třesku. Tak jako tráva, zvířata, ptáci, Slunce, Měsíc, hvězdy nejsou symbolické, tak ani den a noc nejsou v tomto textu symbolické, jsou to skutečné časové periody ohraničené světlem a tmou, pohybem Slunce a Měsíce a hvězd.

 

Gen 2:1 Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.

Gen 2:2 Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.

Gen 2:3 A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.

Gen 2:4 Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny.

 

Není to zcela prosté? Umíme počítat do sedmi? Víme, co to je den? Jediná možnost, jak můžeme sloučit dnešní pseudovědu, evoluci, heliocentrismus a všechny ostatní bludy s Biblí, je ta, že přizpůsobíme texty Bible našim zvráceným představám. Když si řekneme: Ono to tak nebylo myšleno, protože by to jinak nemohlo být v souladu s evolucí a heliocentrismem, atd., tedy s mou zažitou představou. Když tedy překroutíme tyto texty a vykládáme je jinak, než co skutečně říkají. Je to vlastně stejný způsob, jakým byla Eva oklamána hadem - skrze překroucené Boží slovo. A tak je na tom dnes většina lidí, od mala vychovávaná ve lži.

 

Je jasné, že Darwinova evoluce i Velký třesk jsou založeny na pouhé představě, domněnce, kterým člověk věří nebo nevěří. Pavel Kábrt ve své přednášce hovoří o Darwinových tragických omylech. Pokud tedy někdo věříte evoluci raději než Bibli a jejím výše uvedeným slovům o stvoření světa, podívejte se na přednášku pana Kábrta. Jen vy sami rozhodujete o tom, čemu věříte, nikdo jiný.

 

 

A pokud máte chuť, můžete tuto věcnou přednášku porovnat s přednáškou slečny Lenky Příplatkové, která zase hájí za klub Sysifos teorii evoluce:

 

Lenka Příplatová - Evoluce vs. kreace (Sisyfos 18.2.2015)

 

Každý má právo mít ve svobodné zemi vlastní názor, ale když začne utlačovat nebo před jinými lidmi zesměšňovat druhé lidi, pak je něco špatně. A to je přesně to, co pan Jiří Grygar a jejich klub Sysifos dělá. Myslí si, že mají patent na rozum a snědli všechnu moudrost světa. Ale jak už to bývá: Kdo jinému jámu kope, sám do ní nakonec spadne.