Infrared kamera - 1600 km daleko na kulaté zemi? Ani náhodou!

04.11.2018 11:06

Plochozemci začínají používat infrared filtry při svých testech a pozorováních do dálky. Tyto experienty dovolují vidět to, co běžný pohled přes atmosféru nedovoluje. Následující video nabízí pohled 1600 km (1000 mil) daleko. Něco, co na kulaté zemi není možné. Země je placatá, plochá, nehybná, všechny smysly nám to dosvědčují, jen mysl indoktrinovaná od mala, říká něco jiného. Proto věříme bajkám a falešným učitelům a kněžím pavědy.

 

(výpočet zakřivení si můžete sami udělat, viz odkaz vlevo v menu)

 

 

 

Bible prorokovala, že přijde doba, kdy budeme raději věřit falešným učitelům a jejich bajkám:

 

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 

a podle svých choutek si seženou učitele, 

kteří by vyhověli jejich přáním.

Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k BÁJÍM.

(2 Timoteovi 4,3-4)