Bible a placatá Země 24 - Lži

10.11.2015 11:47

Jeremiáš 16:19  Hospodine, sílo má a hrade můj, i útočiště mé v den ssoužení, k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové naši, marnosti a právě neužitečných věcí.

Předchozí generace našich otců nám lhaly. Zeměkoule nemá žádné končiny, odkud by přišli národové. Kde na Zeměkouli končí Země? Když se vydáš ze severu na jih, nenarazíš na konec, když se vydáš z východu na západ, nenarazíš na konec. Když se ale vydáš na placaté Zemi od středu směrem ven, musíš dorazit na Antarktidu (vnější okruh placaté Země) a později na nebeskou klenbu. Ale tam tě nikdo nepustí, protože Antarktida je vojensky chráněné území.