Bible a placatá Země 15 - Glóbus na pracovním stole

09.11.2015 20:55
Exodus 20:4 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Exodus 20:5 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.