Praktické experimenty dokazující placatou zemi!

 
5 slavných vědeckých experimentů dokazujících nehybnou zemi!
 
1) - 1887: Michelson-Morley experiment otřásl vědeckou komunitou. Neprokázal pohyb země. V roce 1905 přišel tedy Einstein se svou teorií relativity, aby odstranil potíže, které tento experiment způsobil.
Video 1
5 slavných vědeckých experimentů dokazujících nehybnou zemi!
 
1) - 1887: Michelson-Morley experiment otřásl vědeckou komunitou. Neprokázal pohyb země. V roce 1905 přišel tedy Einstein se svou teorií relativity, aby odstranil potíže, které tento experiment způsobil. Einstein ve své teorii odstranil do té doby uznávaný Éter (Aether). Mimochodem Nikola Tesla napsal, že Einsteinova teorie relativity je sice krásná matematická věc, ale naprostá blbost a že věda se odklonila od experimentalního pozorování k matematickým výpočtům, což ji odvádí daleko od reality.
 
2) - 1913: Sagnac experiment - tento experiment prokázal existenci éteru, což vyvrací Einsteinovu teorii relativity. Co s tím udělala vědecká komunita? Zakalila vodu věděckými výmysly, kterými normální člověk nerozumí. Výsledky tohoto experimentu se používají v letectví při navigaci letadla. (ve videu od 6:20)
 
3) - 1729: Bradly experiment - Bradly chtěl zjistit, jestli se hvězdy pohybují nebo země. Z toho důvodu naplnil nakloněný teleskop vodou, což značně zpomalilo pohyb světla v teleskopu. Experiment prokázal, že se nepohybuje teleskop (spolu se zemí), ale že se pohybují hvězdy. (ve videu od 10:07)
 
4) - 1871: Airyho chybující experiment - George Biddell Airy, královský astronom ve svém experimentu neprokázal, že je třeba více naklonit teleskop kvůli jeho vlastnímu pohybu. Jeho experiment naopak prokázal, že teleskop je nehybný na nehybné zemi. Ve videu jsou uvedeny originální hodnoty jeho experimentu. Tento experiment se nikdy nevyučuje před studenty vědeckých universit. Mohli by se začít ptát, jak je to vůbec s kosmem, universem, evolucí, atd.  (ve videu od 13:08)
 
5) - Michelson–Gale–Pearson experiment - opětovně chtěl prokázat pohyb země, což se opět nepodařilo. Nebyl uskutečněn jediný experiment, který by potvrdil pohyb země. Michelson-Gale-Pearson experiment potvrdil, že se nad zemí pohybuje Étér (Aether) pravidelně co 24 hodin. Ale nepotvrdil, zdali se pohybuje tento Aether nebo jestli země rotuje kolem své osy. Airyho experiment však s jistotou potvrdil, že to je Aether, které nese v sobě hvězdy a ty se s ním pohybují, a že země je stacionární - nehybná!
 
 
 
 
 
Video 2
Zde ještě jedna zajímavá přednáška o Geocentrismu versus Heliocentrismus. Klaudios Ptolemaios byl jeden z nejlepších astronomů a matematiků, který kdy žil. Jeho teorie Geocentrismu byla uznávána od 2. století, ve kterém žil, až do doby Kopernika v 16. století. Mluvilo se o Kopernikově revoluci, protože přišel s něčím, s čím tehdejší věda a lidé nesouhlasili. Dávné národy nebyly žádní blbci nebo tupci. Stavěli pyramidy a další stavby, které zdaleka předčí dnešní stavby. Takže kdo umíte anglicky a máte 2 hodinky čas a chuť, mrkněte:
 
 
 
Video 3
Na počátek ještě jedno video, které ukazuje, jak se vypočítá zakřivení (curvature) Zeměkoule. Stejný výpočet použil pan Rowbotham, když prováděl známý Old Bedford Canal experiment. Wikipedia taktéž uvádí, že v dálce 100 km je spád pod horizontem 784 m. (Jen se pro zajímavost zamyslete nad pohledem do Alp nebo do Vysokých Tater za krásného počasí. Jak je možné vidět hory, které jsou vidět?)
 
 
 
 
Praktické experimenty
1. 1838 - Old Bedford level experiment: 6 mil test
 
Samuel Birley Rowbotham přebýval 9 měsíců poblíž kanálu Old Bedford. Během této doby učinil mnohokrát svůj experiment, kdy sledoval dalekohledem z výšky 20 cm nad hladinou objekty až do vzdálenosti 6 mil (9,6 km). V prvním experimentu sledoval od vodní hladiny (20 cm) loďku, která od něj plula až do vzdálenosti 6 mil. Její praporek byl po celou cestu vidět. To odporovalo teorii o zakřivení zeměkoule. - PROKÁZAL, ŽE ZEMĚ NEMÁ ZAKŘIVENÍ!
 
V dalším experimentu postavil ve stejné úrovni s vodní hladinou každou míli jeden praporek a nakonec 8. praporek, který byl vyšší než ostatní. Pohled dalekohledem prokázal, že vidí až nakonec přes všechny praporky a země nemůže být zakřivená. Poslední praporek by musel být 4,2 metrů pod horizontem. PROKÁZAL, ŽE ZEMĚ NEMÁ ZAKŘIVENÍ ZEMĚKOULE!
 
Kromě toho mnohokrát v zimě pozoroval z úrovně ledu bruslaře, kteří bruslili ve vzdálenosti 4-8 mil. I to vyvrací teorii o zakřivení zeměkoule. Důkazy byly tak přesvědčivé, že lidé, kteří byli přítomni jeho experimentům uvěřili v placatou zemi a zavrhli teorii o zeměkouli. Podobně je tomu dnes, lidé, kteří se zvednou od svých knih, TV a počítačů a začnou dělat podobné experimenty, dojdou brzy k podobnému závěru.
 
Rowbotham napsal později knihu "Zetetit Astronomy, Earth Not a Globe", která byla vydaná v roce 1881. Jednoduchým a pochopitelným způsobem popisuje nejen svých 15 experimentů dokazujících, že země není koule. Tato kniha je v angličtině k dispozici zde:
 
 
2. 2016 - San Mateo Bridge - Bay Bridge: 17 mil test (San Francisco, USA)
17 mil od San Mateo mostu u San Franciska je most Bay Bridge. Tento most je vidět i se sloupy, což odporuje výpočtům o zakřivení země. 
Tabulka zakřivení země zde
Zakřivení neprokázáno!
 
 
3. 2017 - Torrox Costa - Maják ve Španělsku
pozorování učiněno ze vzdálenosti 10,4 mil, tedy 16,7 km.
Zakřivení neprokázáno!
 
 
4. Chicago mrakodrapy - Joshua Nowicki a Rob Skiba
Poté, co Joshua Nowicki zveřejnil své video a fotografie Chicaga přes jezero Michigan, lokální meteorolog se toho chopil a ihned vysvětloval, že se jednalo o fatamorgánu (mirage). To však byla blbost a o rok později se tentýž meteorolog opravil, že tedy nešlo o tento jev, ale o atmosférickou refrakci. Rob Skiba chtěl přijít na to, jak to tedy je s tou fatamorgánou a vydal se člunem z jednoho břehu až na dohled Chicaga. Město bylo neustále skutečné a žádná fatamorgána. Pokud by země byla kulatá, nebyly by mrakodrapy vidět v takovém rozměru, v jakém jsou za krásného počasí vidět.
Zakřivení neprokázáno!
 
 
5. 2016 - Ropné plošiny Habitat a Hillhouse - 9,41 mil: test
K tomuto videu není třeba žádný komentář, vše popsáno ve videu.
Zakřivení neprokázáno!
 
 
 
6. Jezero Erie - vzdálenost 213 mil (342 km) - test zakřivení země
Trochu technická věc, ale i ta dokazuje na velkou vzdálenost, že země není žádnou koulí.
 
 
7. 2015 - Nákladní loď v dálce na moři - Jeranism
Jeden z argumentů zakřivení zeměkoule je to, že se lodě ztrácejí na obzoru. Stačí ale dobré počasí a kvalitní fotoaparát nebo teleskop a loď se objeví v hledáčku pomocí zvětšení. Jedním jevem je mirage, což je zrcadlení objektu pod skutečným objektem. Není to žádná fatamorgána, která by vyzdvihla nějaký objekt výše než je, ale skutečný objekt se odráží obráceně pod skutečným objektem. Sledujte od času 14:20 a dále. Je tam více příkladů. Toto zrcadlení skutečného objektu je vždy pod objektem a vzhůru nohama, ne nad objektem. Toto přiblížení zároveň dokazuje, že zakřivení neexistuje, protože daná loď není pod horizontem, což dokazuje dostatečné zvětšení.
 
 
8. 2016 - Horizont z velké výšky vyvrací zeměkouli: 35 km vysoko, Jeranism
Kdyby nám nebyl od mala vymýván mozek, že žijeme na kouli, nikdy by nás to nenapadlo, když vidíme podobné záběry. Představte si, jak stojíte na např. na pomeranči a díváte se rovně před sebe. Uvidíte pomeranč? Ne. Musíte se podívat dolů, abyste ho viděli. Podobně je to z kulatou zemí. Abyste ji viděli z velké výšky (velehory, balóny, letadla...) museli byste se dívat dost dolů. Praxe je však jiná. Posuďte sami horizont z výšky 35 km. Toto je praxe, ne teorie.
 
 
Mnoho dalších pokusů, pozorování a experimentů bylo učiněno lidmi po celém světě. Hledejte na netu a youtube. 
Noví a noví lidé poznávají pravdu o naší zemi a dělají vlastní pozorování a měření. Denně se objevují nová videa.
 
 
9. 2016 - Wabamum Lake - 23 km - test zakřivení: Země je placatá
 
Pokud si chcete sami ověřit, jestli je země placatá nebo ne, zde je jednoduchý návod, jak to udělal i autor následujícího videa. Vezměte si kvalitní fotoaparát s dobrým zoomem. Ještě k nějakému jezeru, které má 10-20 km na délku. Dejte si foťák či dalekohled na tripod a nahrejte vzdálený břeh. Pak se vydejte na tu stranu, kterou jste viděli/nafilmovali. A udělejte stejný pokus směrem k místu, na kterým jste stáli předem. Pokud vidíte budovy, břehy, stromy, které byste kvůli zakřivení zeměkoule neměli vidět, pak země není kulatá a někdo vám od mala lže. Ptejte se, zkoumejte, pozorujte, tak jako to dělají tito lidé. Je to jen na vás, nestačí něco přečíst, je třeba dělat vlastní pozorování.
 
 
Protože některé experimenty si mohou běžní lidé ověřit sami a dnešní technika je někde úplně jinde, než byla v době Rowbothama, milióny lidí po celém světě dnes věří, že země není kulatá, ale plochá. Zkoumají vše, co NASA ukáže a prohlásí a porovnávají to s pozorovatelnou a ověřitelnou skutečností. Nacházejí spoustu lží a mlžení. Ztrácejí proto důvěru v podobné organizace a vracejí se k metodám původní vědy, která byla založena na poctivosti, cti, snaze najít a šířit pravdu a která byla hlavně založena na prokazatelném porovnání, ne na vymyšlených teoriích.