Zatmění Měsíce 27. 7. 2018 není stín Zeměkoule na kulatém Měsíci

29.07.2018 21:26

 

V Atlantě jsem měl kamaráda. Byl to Španěl a celý život jen maluje obrazy a portréty různými technikami. Hráli jsme spolu v jednom klubu pingpong. Domluvili jsme se, že já mu pomůžu se zlepšit v pingpongu a on mě naučí trochu malovat... Ve speciálním obchodě pro malíře jsme nakoupili kouli, kužel, nějaké plátno, tužky různé tvrdosti, barvy a výuka začala: "Malovat není složité. Základem je vidět světlo a stín. Když nevidíš světlo a stín, nemůžeš nic namalovat." - Vysvětloval mi Pedro Gomero. Sledování stínů a světel začalo...

 

Malíř se ze mne nestal, protože jsem pak odjel z Atlanty jinam, ale jeho rady si pamatuji. Každý malíř rozezná a dobře pozoruje světla a stíny všeho, co sleduje. Obyčejný člověk nad tím tak moc nepřemýšlí, ale malíř, filmař nebo fotograf ano. Proto i malíři, kteří mají otevřenou mysl, vidí, že "zatmění Měsíce", které právě proběhlo, nemůže být stínem nějaké Zeměkoule na jiné kouli, vzdálené 384.400 km. Prostě KOULE NEVRHÁ TAKOVÝ STÍN NA KOULI!!!

 

Je úsměvné, když se lidé ohánějí argumentem, že země je kulatá, protože háže na Měsíc stín v době zatmění Měsíce. Kdysi to někoho napadlo, udělala se z toho teorie a touto teorií se nakrmilo celé lidstvo. A tato teorie se stala argumentem pro existenci země jako koule. Ale je to jen teorie, představa, miliónkrát opakovaná a propagovaná. Je to lež, která se stala pravdou!

 

To, co vidíte, je nějaký stín. To je vše, co vidíte, tedy vnímáte vašemi smysly. Vaše smysly vám neříkají, že to je stín nějaké koule či zeměkoule. Říkají vám jen, že na Měsíci je stín, trochu rozostřený a kruhovitého tvaru a semip. To je vše.... Pak je zde vaše mysl, vaše ochočená mysl vzdělávacím systémem, která dodá výklad. Vaše smyslové vnímání a vaše mysl - to jsou rozdílné věci. Co je pro vás důležitější a pravdivější? Experiment, který můžete vnímat sami svými vlastními smysly, nebo výklad ochočené mysli, která dokáže vše překroutit k obrazu toho, kdo do mysli zaséval?

 

Když máte ochočenou mysl, máte v ní nasypaná data, smysly jsou druhořadé a jste jako mrtvoly, které nežijí. Smysly vám říkají, že vidí stín na Měsíci, ale už to nezkoumáte, nehledáte pravdu, neexperimentujete, protože mysl vám ihned dodá výklad: "Je to stín Zeměkoule, která stojí mezi Sluncem a Měsícem". Jste pyšní na svá data ve své mysli a přitom nevíte, že jste od mala ochočováni, abyste se neptali a nehledali, co vidíte, slyšíte, cítíte, vnímáte... Přestali jste být dětmi a stali se dospělými mrtvolami, pro které je většina věcí samozřejmost a nezajímavá. 

 

A tak je to se vším v životě. V New Yorku spadly kdysi dva mrakodrapy Twin Towers a vytvořila se oficiální verze. Vaše smysly (zrak, sluch) vnímaly tuto událost v televizi nebo rádiu a k tomu jste uslyšeli výklad, co se stalo. Přijali jste to nejspíš jako pravdu. Ve chvíli, kdy něco přijmete jako pravdu, dovolíte to zapsat do vašeho podvědomí jako pravdu. A máte to tam... Dokud nepoznáte skutečnou pravdu, která vás od této lži vysvobodí!

 

Taky jste viděli záběry z přistání na Měsíci. Přijali jste to jako samozřejmost a máte to tam, ve své hlavě. Ale je to lež. Jenže vaše mysl to považuje za pravdu a bojuje o svou pravdu. Každou novou pravdu mysl odmítá, protože ohrožuje uloženou lež. Je to boj, ale jen pro toho, kdo hledá pravdu. Pro toho, kdo ví, že má od mala v hlavě zaseté pravdy i lži. Pro toho, kdo ví, že ještě vůbec nic neví, a proto je pro něj vše nové. Ať už se jedná o tvar země, o výživu, o náboženství, výchovu dětí a vše ostatní...

 

Nic nevědět je POKORA. Věřit, že už něco vím je PÝCHA... Takže opravdu si myslíš, že stín na Měsíci je odraz Zeměkoule? A víš, jak vůbec vypadá stín nějakého tělesa na kouli? Jak se deformuje jeho tvar a rozptyl stínu? Vzal sis někdy do ruky dvě koule a sledoval pod lampou, jaký jedna háže stín na tu druhou? Věříš, že na Měsíci vidíš stín Zeměkoule? Ale tvůj zrak vidí jen stín? Tak odkud se vzala ta představa, že to je stín Zeměkoule?

 

Kdyby země byla Zeměkoule a Měsíc byl kulaté těleso ve vzdálenosti 384,400 km, nikdy bys neviděl takový stín na Měsíci, jaký byl vidět nyní i v minulosti. Koule nevytváří na jiné kouli takový stín! Myslíš, že lžu? Tak si to sám ověř. Udělej si experiment. Použij své smysly a pak použij svou mysl k přemýšlení. Porovnej svůj experiment s tím, co bylo vidět na obloze. Pokud se to neshoduje, pak víš, že jsou to jen lži, že kulatý Měsíc je zastíněn Zeměkoulí. 

 

Jestliže se dostaneš konečně do bodu, že si řekneš "Nevím", dosáhl jsi největší moudrosti. Protože jen ve chvíli "Nevím" začínáš hledat, zajímat se, začínáš skutečně žít. Každý objevitel, vynálezce musel projít tím, že se dostal do tohoto bodu "NEVÍM". Teprve tehdy bylo pro něj vše nové, neznámé, a inspirace z nitra mohla proudit do vědomí, aniž by byla blokovaná ochočenou myslí. 

 

Ve chvíli, kdy se dostaneš do bodu "NEVÍM", nebudeš hledat informace a teorie autorit jako základ tvého poznání, ale budeš experimentovat a vyhledávat podobné lidi, kteří jdou stejnou cestou. Takže co, je Zatmění Měsíce stínem Zeměkoule na jiné kouli zvané Měsíc? Nebo vůbec nevíš, jaký tvar má naše země a jaký tvar a vzdálenost má Měsíc? 

 

Vidíš ten stín na kouli níže? Vytváří nepatrné "S". Je to navíc stín tělesa v blízkosti. Vezmi si tužku, různé objekty, kouli, lavor,... a sleduj jak se mění stín rovné tužky na různých površích. Na kouli rozhodně rovná tužka nevypadá jako rovná tužka a ani koule (Zeměkoule) nemůže vrhat stín koule na jinou kouli nebo jinak deformovaný povrch.