Vědci Dakila Pesquisas dokazují, že Země není kulatá!

25.02.2018 11:48

Tento článek je pro všechny lidi, kteří cítí potřebu udělat z Flat eartherů blázny, pomatence, bludaře a chtějí nás napravit, zesměšnit či zneškodnit. Nestačí vám důkazy, které jsou všude kolem vás v přírodě a na obloze? Nestačí vám tisíce experimentů zkoumajících inteligentních lidí a odborníků, kteří své experimenty sdílejí na Youtube, protože je to svobodná platforma, kde je ještě možné sdílet obrazovou dokumentaci? Chcete vidět vědce, jak dokazují, že Země není kulatá? Máte to mít.

 

 

Dnes nám poslal jeden člověk odkaz na článek ruského zpravodajského serveru TASS, kde se píše o tom, že vědci Dakila Pesquisas představí film s důkazem, že Země není kulatá! Dokumentární snímek bude zveřejněn na konci března na internetových stránkách ve třech verzích - v portugalštině, angličtině a španělštině! A tam je odkaz i na sdružení Dakila Pesquisas.

 

Ruský článek pak dále uvádí:

 

SAO PAULO, 19. února 2018 / PRNewswire / - Otázka tvaru naší planety se opakovaně objevila v dějinách lidstva. Existuje řada přírodních jevů, které jsou v rozporu s přijatou akademickou teorií. Proto se brazilští vědci společnosti Dakila Pesquisas rozhodli studovat tyto nesrovnalosti. Již sedm let byly v různých částech světa prováděny rozsáhlé vědecké experimenty za účasti vládních organizací a odborných badatelů z různých vědních oborů. Výsledky tohoto výzkumu budou prezentovány široké veřejnosti v celovečerním dokumentárním filmu Convex Earth. Náhled filmu pro hosty se uskuteční 26. března v 19:30 v nákupním centru Eldorado v Sao Paulu. Za tři dny pak bude  zveřejněn dokumentární snímek na webu ru.terraconvexa.com.br  ve třech verzích - v portugalštině, angličtině a španělštině.

 

Podle zakladatele společnosti Dakila Pesquisas pana Urandira Fernandez de Oliveiry (Urandir Fernandes de Oliveira), teorie, že Země je kulatá, byla vyvrácena sedmi experimenty: geodetické měření zahrnuje dvě budovy, které se nacházejí ve značné vzdálenosti od sebe; využívání hladiny moře jako referenčního bodu; laserové vyšetření, které potvrdilo rovinu vodních ploch; měření výšek na vodní hladině; analýza optických deformací souvisejících s procesem odrazu světla; experiment s loděmi na obzoru; stejně jako studování gravitace a nebeských těles.

 

Jako součást geodetického experimentu provedli odborníci měření u země a na střeše dvou budov, z nichž jedna se nachází v Torris (Rio Grande do Sul) a druhá v Natal (Rio Grande do Norte). Výše uvedených studií se zúčastnili inženýři z národního institutu INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Pomocí laseru s dlouhým dosahem byla měřena vodní hladina v oblasti přehrady Tres-Marias na jezeře Patus ve státě Rio Grande do Sul; na jezeře Titicaca v Peru; stejně jako moře v oblasti jezera Ilyabela ve státě Sao Paulo a v Gibraltaru, oddělující Evropu od Afriky. Teorie gravitace byla zpochybněna výsledky dvou základních přírodních měření: olovnice a vodováhy.

 

Všechny experimenty byly prováděny za účasti astronomů, kartografů, geologů, geodetů, stavebních inženýrů a dalších odborných výzkumných pracovníků, kteří používají nejmodernější vybavení. Po vydání dokumentárního filmu zveřejní Dakila Pesquisas informace o všech používaných metodách a technologiích, aby všechny zúčastněné strany byly schopny ověřit přesnost a spolehlivost výsledků výzkumu.

 

„Kromě studia tvaru Země náš film vypráví o objevení nového kontinentu, skrytého za obrovskou stěnou ledu. Zveřejníme také nové poznatky o slunci, měsíci a souhvězdích.“ - říká Urandir Fernandes de Oliveira. Po projekci dokumentárního filmu bude vydaná kniha Convex Earth (Konvexní Země), obsahující všechny výsledky výzkumu provedeného a novou mapu světa.

 

Sdružení Dakila Pesquisas, bylo založeno v roce 1997 v Corginho (Mato Grosso do Sul) a zahrnuje výzkumníky a učence z nejrůznějších oborů převážně přesných a přírodních věd. Informace: Camila Cortez (+ 55-61-4141-7045)  camila@supremaintegrada.com.br

 

Tolik článek z ruského informačního známého webu TASS. Níže je pak model, který tito vědci objevili a zastávají. Připomíná vám Zeměkouli nebo placatou zemi? A Antarktida jako ledový okraj okolo našeho světa? A co ta země mimo? Je to důvod, proč nacisté budovali základny a výzkumy na Antarktidě? Nebo proč státníci a náboženští lídři v posledních letech navštěvují Antarktidu? Je tam kontinent, který je veřejnosti utajovaný a o kterém nevíme ze školních učebnic a médií? Kolik je na tomto modelu pravdy? Těžko říct, ale z modelu je zjevné, že země je placatá! A říkají to vědci!

 

 

Běžně využovaný a propagovaný model vypadá takto:

 

 

Tento model jen falešný a zavádějící a milióny lidí to přijímají jako pravdu, protože se to objeví v televizi. Kromě toho žádný objekt (zde Měsíc) nevytváří menší stín na zemi, než je předmět stínu (Měsíc). Že Měsíc vytváří maličký stín v porovnání se svou údajnou velikostí, je směšné a opět lež. A při zatmění slunce 2017 v USA měl stín Měsíce procházet přes USA z východu na západ a ne ze západu na východ - viz článek Zatmění Slunce 2017 v USA vyvrací model Zeměkoule!

 

No, ale co když je ten článek jen novinářská kachna? Pojďme se podívat, jaké přístroje používali tito vědci při svých experimentech.
Fotografie přístojů a zařízení pro experimenty naleznete zde:

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-equipment

 

A jak s nimi pracovali a co viděli?

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-experiments

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-researchers

 

A co ještě viděli?

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-probes
 

 

Fotografie modelu, ke kterému došli. Všimli jste si v článku, že zcela zpochybnili gravitaci? A bez gravitace padá celá teorie a model sluneční soustavy a nekonečného vesmíru dle Velkého třesku. 

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-models

 

A jak vypadá 3D model? To je jedna věc, se kterou nesouhlasím, protože to vypadá jako model tělesa ve vesmíru, ale uvidíme s čím přijdou v daném dokumentu, který brzy vyjde, a v následující knize se všemi těmi důkazy a měřením.

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-model-3d

 

Na stejném webu je i pár upoutávek na dokument, který brzy vyjde:

 

 

 

 

Důvěřuj, ale prověřuj - to platí stále, i s tímto novým vědeckým modelem. Já tam nevidím nebeskou klenbu. Je možné, že se věda musela přizpůsobit tlaku miliónů lidí věřících dnes v placatou zemi? Že musí přijít s novým modelem, který se více přiblíží tomu, co může dokázat a vidět kolem sebe? Menší lež je stále lež, ale zároveň odhaluje předchozí lež o zeměkouli. Uvidíme, jak se to vyvine a co z toho bude. 

 

Pokud se tyto teorie a poznatky dostanou na širší veřejnost, bude tento rok z pohledu otázky placaté země velice zajímavý. Ale nenechme se oklamat, ďábel nikdy nespí. On je schopen vyměnit jednu falešnou teorii deseti dalšími. Bible vyzývá každého, aby byl opatrný jako had a přitom bezelstný jako holubice.

 

Yahushua (Ježíš) předpověděl: Matouš 10,16-23

  • 16Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
  • 17Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,
  • 18budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.
  • 19A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.
  • 20Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
  • 21Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
  • 22Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
  • 23Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.