Už 400 let víme, že Země je kulatá ... Opravdu?

08.01.2018 13:13

Mnoho lidí používá tento argument:

"Po 400 let víme, že země je koule, a když přijdete v roce 2017 s tím, že to tak není, tak je to směšné a udivující."

 

A myslím, že přesně tak se divil i pan Grygar, paní Sedláčková a mnoho dalších posluchačů v oné debatě v Českém rozhlase plus 31.12.2017, když říkal "Co to jsou za žvásty? Co to pane Bačo povídáte?", "Všichni to víme, že je země kulatá."... A tak všichni jako stádo ovcí kýváme souhlasně a svorně: "Ano, už to všichni víme, už to všichni víme." A nikdo si nezjištoval, jestli to opravdu všichni víme a zdali fakt tak dlouho a dokonce ještě mnohem dříve, jak tvrdí pan Grygar. Každý si může myslet, co chce, ale narazil jsem na jeden zajímavý článek z amerických novin z roku 1900, který tuto představu "všichni to víme 400 let a více" celkem vyvrací. Zvažte a posuďte.

 

Titulek tohoto článku je:
ŘÍKÁ, ŽE ZEMĚ JE KULATÁ / MŮŽE BÝT UVRŽEN DO VĚZENÍ

Podtitulek článku:
Sir John Gorst je obviněn ze záměru vyučovat falečným naukám - Město Portsmouth je na nohou!

 

Nezapomeňte - píše se rok 1900, tedy pouze 117 let zpátky. A pan John Gorst je hlavou úřadu školství v Británii. A lidé nechtějí, aby se jejich dětem nalévaly do hlav falešné bludy. Text v amerických novinách o dění v britském Portsmouthu tedy říká toto, cituji: 

 

Je bolestné číst, že pan John Gorst, hlava Britského úřadu školství, je ve vážném problému a je mu vyhrožováno panem Ebenezerem Breach a jinými daňovými poplatníky města Portsmouth, v království Anglie, že proti němu povedou soudní spor. Zdá se, že se ve školách začala vyučovat odsouzeníhodná a kacířská nauka, že země je koule. Pan John byl upozorněn na šíření této sediciózní a bludné nauky, ale odmítl zjednat nápravu. Ebenezer a jeho přátelé ví samozřejmě, že země je plochá jako palačinka. Měli s panem Johnem trpělivost a den za dnem snášeli toto falešné učení ohledně tvaru země, až už to nemohou vystát. Říkají, že nechtějí, aby jejich děti byly oblbovány touto "nejkacířštější naukou" a protestují proti tomu. Pan John Gorst má hodně politických nepřátel a dokonce jeho političtí přátelé s ním vždy nesouhlasí; ale hloubka jeho zkaženosti se poznala až tehdy, když byla odhalena panem Ebenezerem Breach a jeho přáteli.

 

Jak vidíte Britové v tehdejší době okolo 1900 - a nemyslím si, že by lidé města Portsmouth byli nějací náboženští fanatici tehdejší doby - jasně odmítali teorii o Zeměkouli jako falešnou nauku a nechtěli, aby byly hlavy jejich dětí touto naukou zaneřáděny. 

 

V článku vidíte taky vyjádření, že "pan Ebenezer a jeho přátelé samozřejmě ví, že země je plochá jako palačinka". Byla to běžná představa v době okolo roku 1900 a představa o zeměkouli byla falešná uchylka hodna zavržení. Kdybych byl tedy pozván v roce 1900 na debatu s panem Grygarem a paní Sedláčkovou do města Portsmouth, asi by ta debata probíhala jinak a na místním náměstí by možná létala vajíčka nebo něco jiného. Myslíte, že na mně? :)

 

Takže co se vlastně od té doby stalo? Je to prosté: Teorie a představy, které se začnou na školách vyučovat v jedné generaci, se stávají v další generaci už faktem, pravdou a samozřejmostí. Možná, kdybychom zkoumali české noviny z oné doby, našli bychom podobné články? Nevím a je mi to jedno. Každý má právo mít svůj názor dle svého přesvědčení a svědomí. Žijeme přece v demokratické zemi. 

 

Co se ale týče vašich dětí, milí rodiče, bedlivě dávejte pozor, co se vaše děti ve skole učí. Někdo tyto školy založil a někdo taky utvořil a utváří celou osnovu výuky. Je známo, že dítě je velice tvárné a učenlivé a snadno přijímá věci jako pravdy. Co člověk přijme v dětském věku za pravdu, těžko se toho zbavuje, i když je to lež. Teorie evoluce a heliocentrické soustavy jsou dle flat eartherů dnešní doby a britů okolo 1900 falešné nauky. Co myslíte vy? A kam povedete své děti do školy? Naštěstí dnes už existují i alternativní školy a lidé nesouhlasící s vědeckým ateismem mají více možností.

 

Naskenovanou kopii tohoto výtisku si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde.

 

Tolik o tomto článku a zde je video s výše jmenovaným článkem:

 

 

A další video o tomtéž článku:
Autor videa mluví nejprve o zatměních a k článku se dostává v čase okolo 17:40

 

Mějte se rádi a buďte ZETETIK.