4 formy islámského džihádu a Klub Sisyfos

19.03.2018 12:32

DV.tv prezentuje zajímavý rozhovor redaktorky Daniely Drtinové s americkým univerzitním profesorem fyziky a ředitelem Centra pro studium politického islámu, panem Billem Warnerem. V tomto zajímavém rozhovoru pan Warner odhaluje 4 formy džihádu. Na politickém islámu je zajímavé, že ta část politické doktríny, která hovoří o nevěřících - káfirech, je větší než část věnovaná náboženství. A tato část se tedy týká nás, kteří nejsme muslimové.

 

 

V pozdním Koránu je téměř 20% textu věnováno džihádu. Jak pan Warner vysvětluje, islám je jedinečný a má dvě tváře. Všichni muslimové souhlasí s tím, že není Bůh kromě Alláha a Mohamed je jeho prorok. Korán nám v 91 verších říká, že každý muslim má napodobovat život Mohameda. Mohamed byl duchovní člověk a zároveň politický džihádista. Islám je náboženství míru a politika džihádu.

 

Měli bychom tedy být na pozoru, protože jednou z věcí, kterou se zabývá islám, je káfir, tedy nevěřící. Džihád je válka proti káfirům - nevěřícím. Je jen násilný? To je zajímavá otázka, protože džihád není jen s mačetou v ruce. Pan Warner odpovídá na tuto otázku takto:

 

Existují 4 formy džihádu:

1 - džihád vedený mečem (nejméně nebezpečná forma džihádu)

2 - džihád peněz, forma vlivu, peníze jako zbraň

3 - džihád písmem a jazykem, tedy přesvědčování

4 - ... (nebyl vysloven)

 

Není ale podle toho většina z nás džihádisty pro systém nebo dogmata, kterým věříme? Odsuzujeme druhé slovem nebo písmem? Přesvědčujeme? Uplatňujeme nějaký vliv nebo peníze? Nebo dokonce používáme zbraň?... To vše samozřejmě pro dobro věci, které věříme?

 

Zajímavý rozhovor s paní Drtinovou měl i předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Lidé jsou podle něj trestáni za svoje názory. Pokud má Evropská unie přežít, musí být transformována do úplně něčeho jiného, dodává.

 

 

Když to trochu spojíme s klubem Sisyfos a jejich bludnými balvany: Proč tento klub uděluje každý rok anticeny (bludné balvany), které obdržené před většinou národa mají zesměšnit a ponížit? Z jaké autority? Proč doktorka dostane bludný balvan za to, že je na základě zkušeností a důkazů proti očkování? Proč doktor Jan Hnízdil dostal zlatý bludný balvan, pokud používá celostní způsob léčby člověka a má výsledky? Proč dostal pan Mgr. Libor Votoček bludný balvan za šíření kreacionismu mezi školní mláděží? Nestala se věda náboženstvím, kde není prostor pro jiný názor a svobodu slova?

 

MUDr. Jan Hnízdil a jeho odpověď klubu Sisyfos na Bludný balvan

 

Sisyfos,Stanislav Grof a Bludné balvany (rozhovor)

 

Video: Bludný Sisyfos Grygar

 

A jak vypadalo vyhlášení Bludný balvan za rok 2016?

 

Lenka Příplatová - Evoluce vs. kreace (Sisyfos 18.2.2015)

 

Pod tímto videem je jeden zajímavý komentář paní Jany Karáskové:

Když jsem učila na VŠE programování a poznala jsem molekulární genetiku, byl to pro mne šok - viděla jsem ty překryvné kódy, "podprogramy", "editory". Bylo mi jasné že musí jít o Intelligent design. O něm jsem ale slyšela asi až o 15 let později. Mám zajímavé publikace z Discovery institutu. Později jsem uvěřila v Boha. Kdyby nebylo molekulární genetiky, těžko bych se stala věřící, myslela jsem, že jsou věřící hlupáci, co věří pohádkám... dnes si to myslím o evolucionistech :) Věří pohádce o prapolévce, kde blesky ve čpavkové atmosféře stvořily první buňku... :)