Rozměry vzdáleností mezi planetami a obrázky v naších hlavách

31.03.2018 13:56

Říká se, že obrázek je mnohdy více než tisíc slov. Proč? Protože se nám snadno uloží do paměti a podvědomí. A pokud ho přijmeme - a jako děti téměř vše přijímáme s důvěrou - máme ho tam tak dlouho, dokud nepřijde nějaký jiný obrázek (představa), který uznáme jako lepší pravdu, vpustíme si do hlavy a on se tam uloží namísto toho prvního obrázku (představy). Co chci říct? Že si nepamatujeme například přesné rozměry států, moří, planet, vzdáleností od slunce ke všem planetám, atd., ale pamatujeme si obrázky, animace, jak taková sluneční soustava nebo státy vypadají - a tomu říkáme představy. 

 

A tak dochází k situacím, kdy jeden člověk má v hlavě třeba představu od dětství obsahující sluneční soustavu, a druhý člověk už tuto představu vyměnil za pro něj lepší představu, například tam má dutou zemi, obdélníkovou zemi, plochou zemi s nebeskou klenbou a nebeskými tělesy uvnitř, apod. 

 

Otázka: 

Stává se v tu chvíli jeden člověk lepším nebo horším? Když si vymění v hlavě jednu představu o naší zemi za jinou představu? Určitě ne. Dobrý člověk může věřit jedné nebo druhé představě, stejně tak jako nějaký hajzl. Proč tedy odsuzovat někoho za to, že věří v jeden, druhý, třetí nebo čtvrtý model o naší zemi?

 

Důvod proto neexistuje, ale právě ono odsuzování odhaluje, kolik pýchy a ega v člověku ještě je, a může sám se sebou a na sobě pracovat. Je to takové zrcadlo nebo také teploměr, který mu říká, že má nemocnou duši a jeho láska k druhým není dokonalá, jak by mohla být. Toto nebezpečí duchovní pýchy není tak velké pro ty, kteří jsou zesměšňováni nebo pronásledováni, ale je velké pro ty, za kterými stojí většina a taky většinový názor. Je to taková past ega a hodně lidí do ní spadne. Začnou ukazovat prstem, zesměšňovat, posmívat se, urážet, vyhrožovat a pronásledovat.

 

Teď je taková situace, že jsou zesměšňováni lidé, kteří věří v placatou zemi, ale může se stát, že se to za 5 nebo 10 let obrátí a plochozemci mohou spadnout do stejné pasti a povyšovat se nad lidi, kteří věří v Zeměkouli a sluneční soustavu. Já osobně jsem v tomto směru stále na pozoru a zkoumám své srdce a postoje vůči jinak smýšlejícím lidem, abych neupadl do této pasti ega a pýchy. Člověk nemůže mít vnitřní pokoj, pokud nemiluje všechny lidi kolem sebe nebo se nad ně povyšuje a vysmívá se jim a přeměřuje je podle svých pravidel. Lidé kolem mi jen pomáhají poznat můj vnitří stav duše. V Bibli je hodně textů, které tuto myšlenku vystihují. Například:

 

 

Lidé, kteří píšou zesměšňující komentáře nebo odsuzují jako klub Sisyfos, ubližují nejen druhým, ale hlavně sami sobě. Možná se chvilku cítí dobře, ale k vnitřnímu pokoji to nevede. A v našem národě je hodně odsuzování. Stali jsme se bezbožným, materialistickým a odsuzujícím národem, kde je každý u piva nejchytřejší a každý má svou pravdu. Kdyby žil Komenský, asi by napsal pár dalších knížek a poopravil naše školství, pokud bychom ho nevyhnali... 

 

Lidi - mějme se rádi, ať už věříme v jakoukoliv zemi...

 

Ale zpět k těm rozměrům mezi planetami a Sluncem. Měli jste někdy v ruce skleněnou kuličku? Mezi prsty? Víte jak daleko by byla od Slunce v tom pravém měřítku Slunce - Zeměkoule? Vybavte si svou vlastní představu, kterou máte o Sluneční soustavě: vypadá tak nějak?

 

¨

Nebo tak?

 

Pár kluků se před časem rozhodlo, že vezmou tu modrou skleněnou kuličku jako velikost Zeměkoule a přizpůsobí k tomu ostatní velikosti planet i Slunce. Rozhodli se vytvořit model dle skutečných vzdáleností od Slunce. Možná vás to překvapí, možná ne, ale určitě si poopravíte představu ze školních let, kterou asi v hlavě nosíte ohledně vzhledu Sluneční soustavy. A je dobré vycházet z modelu, reprezentujícího skutečné vzdálenosti mezi Sluncem a Zeměkoulí, Zeměkoulí a Měsícem, Sluncem a Měsícem, atd., abychom mohli pak uvažovat nad stíny, fázemi Měsíce, pohyby planet, apod. Takže zde je jejich video. I když nevěřím v tento model, líbí se mi, že se kluci sebrali a šli do pouště vytvořit skutečný model Sluneční soustavy podle uváděných vzdáleností. Překlad není třeba:

 

Slunce - průměr 1,5 m

Zeměkoule - skleněná kulička

Vzdálenost Slunce-Zeměkoule: 176 metrů

 

 

Co myslíte, jak by na tomto modelu vypadalo zatmění Slunce, stín Měsíce na mapě USA v roce 2017, Měsíc v úplňku, Měsíc mladý jeden až dva dny? Můžete si vytvořit podobný model, sehnat pořádné světlo, kouli o průměru 1,5 metrů, a experimentovat.

 

A zde ještě jedno video jiného kluka, který vzal velikost grepu jako Slunce a Zeměkoule má velikost špendlíkové hlavičky (1mm). Tomu přizpůsobil vzdálenosti na hřišti. A jak daleko je tato špendlíková hlavička (Zeměkoule) od grepu (Slunce)? 11,6 metrů reprezentuje vzdálenost 150.000.000 km. Když se na to podíváte, uvidíte, že to je něco jiného, než na co jsme ze všech těch animací o Sluneční soustavě zvyklí. 

 

 

Jak vidíte, je to něco zcela jiného, než jsme viděli na této animaci,
kterou jsem uvedl v minulých článcích o Měsíci.

 

 

Co myslíte: Když si místo Slunce rožnete například lampu, která se používá na stavbách, a vodorovně s ní osvítíte vzdálený stromek na zahradě, kouli nebo nějaký jiný předmět, bude osvícen i předmět, který za stromek nebo předmět schováte? Bude celý ozářený nebo bude ve stínu? Budou se paprsky světla ohraničující stín sbíhat, rozbíhat nebo budou vodorovné? Bude se světlo odrážet na to stíněném předmětu?

 

Jak může být Měsíc - vícenásobně menší než údajná Zeměkoule - být v úplňku a zároveň ve stínu Zeměkoule? Jak je možné, že ho vidíte přímo nad hlavou nebo i ve dne? Vezměte v úvahu, že ta animace ve videu výše není pravým zobrazením daných vzdáleností nebo rozměrů objektů. Tato teorie není založena na měřitelných experimentech, je to jen neprokázaná teorie na základě víry v něčí představu, názor nebo autoritu. A každý má svobodu věřit tomu, co si sám zvolí.

 

Podobně nemá cenu vkládat si do hlavy ani animace jako je tato, i když je pěkná

 

 

Podobně i VUTCempoint nabízí na netu prezentaci Sluneční soustavy

 

 

Když si to nic netušící dítě nebo člověk nechá zasít do hlavy, těžko se toho pak zbavuje. Přitom žádný z těchto modelů nepředkládají skutečný model Sluneční soustavy, nehledě na to, že to jsou všechno domněnky - domněnky o planetách, teoretické výpočty vzdáleností, domněnky o tom, z čeho jsou planety složeny, atd. Nikdo si to nemůže ověřit, musí jen věřit "vědcům", kteří to tvrdí, jinak je zesměšněn a zaškatulkován do středověku. Věda založená na výpočtech a teoriích se stala celosvětovým náboženstvím. A kdo se jí neklaní, ten je zesměšněn. 

 

Nastane někdy doba, kdy se budou Češi navzájem respektovat, milovat, přestože mají třeba odlišné názory?
A co naší slovenští bratři? Budeme opět Čechoslováci? To by bylo fajn, ne?