Rotuje se zeměkoulí i její atmosféra?

06.02.2018 21:30

Toto je velice zásadní otázka: Rotuje se zeměkoulí i její atmosféra? Pokud ne, pak není možné, aby existovaly lety letadel tak, jak existují a jak je známe. Na východ i na západ létají v podobných časech, na jih i na sever bez problémů včetně přistávání ve všech světových směrech. To však není možné u rotující zeměkoule a za chvíli vysvětlím, proč!

 

Představte si tento obrázek: Spodní oblouk je povrch zeměkoule a nad ním atmosféra. Bod A představuje metrovou krychli prostoru (vzduchu) atmosféry. Bod B a C taky. Bod A se nachází na hranici vzduchoprázdna, tedy vakua. Bod B se nachází ve výšce 10 km, kde létají komerční letadla. Bod C se nachází při zemi. 

 

Jelikož není povrch zeměkoule pevně fyzicky spojen se vzduchem nad ním, jak se může krychle vzduchu A, B, C otáčet konstantně s povrchem zeměkoule? A i kdyby se bod C (při zemi) pohyboval společně s povrchem zeměkoule, jak by se krychle vzduchu v bodě B pohybovala rychleji než v bodě C? A jak by se krychle bodu A pohybovala ještě rychleji než v bodě B i C?

 

Aby se krychle vzduchu A, B i C dostaly za 24 hodin opět na své původní místo, musí se tyto krychle pohybovat navzájem jinou rychlostí. Krychle A musí urazit podstatně větší vzdálenost než krychle C nebo B. Tyto rychlosti jsou na obrázku označeny jako Va, Vb, Vc. Tyto rychlosti jsou hodně odlišné. Faktem je, že to je jen teorie. V praxi bychom museli počítat s tím, že díky změnám teplot se vzduch pohybuje neustále i nahoru a dolů, přes údolí, přes hory (např. přes 8 km). Rychlosti by se tak začaly různě míchat a prolínat, brzdit, zpomalovat, zrychlovat, prostě to není možné... Navíc v heliocentrickém modelu neexistuje nad námi žádný strop, ale vakuum, které by vysálo vše, co může...

 

Je nemožné, aby se atmosféra pohybovala stejnoměrně zároveň s povrchem zeměkoule. Vzduch je jako tekutina, prolíná se a pohybuje prostorem všemi směry. Stačí sledovat mraky a různé vrstvy mraků nad sebou, jak se pohybují různou rychlostí a někdy i opačnými či různými směry, taky kouře komínů a sopek... Jelikož jsou letadla ovlivňována odporem vzduchu a ten musí překonávat, nezapadá to vůbec do sebe s heliocentrickým modelem rotující zeměkoule a atmosféry. Videa níže rozebírají tyto věci na základě fyzikálních zákonů. I toto dokazuje, že země je placatá a nehybná. Kdo má oči, ať se dívá kolem sebe a ne jen do školních učebnic.

 

Rotující atmosféra?

 

Lety okolo rotující zeměkoule?

 

Lety nad severním pólem?