Proroctví: Lidé se odvrátí od pravdy a uvěří bajkám! - část 5.

02.11.2018 05:31

 

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 

a podle svých choutek si seženou učitele, 

kteří by vyhověli jejich přáním.

Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k BÁJÍM.

(2 Timoteovi 4,3-4)

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 
 
a podle svých choutek si seženou učitele, 
 
kteří by vyhověli jejich přáním.
 
Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
 
 
 
(2 Timoteovi 4,3-4)

 

 

EVOLUCE

Bajka přinášející velké zlo a stamilióny mrtvých!

Je udivující, jak celý svět uvěřil této bajce. I když je to neprokázaná a spíše vyvrácená hypotéza, domněnka a představa, vyučuje se na školách po celém světě a proto jí většina lidí věří. A pokud se někdo ozve proti této představě, pak je možné slyšet opravdu skvělý argument "To už přece všichni dávno víme". A když začnete veřejně rozebírat toto téma, dostanete od Grygara a klubu Sysifos bludný balvan jako pan Libor Votoček.

 

Pokud věříš v Evoluci, tak věříš ve velice satanskou teorii, která způsobila mnoho zla od jejího vzniku. Věříš, že tvůj pra-pra...pradědeček byl ryba? Věříš ve hnací sílu teorie Evoluce: PŘIROZENÝ VÝBĚR? ... V zákon přírody, že přežívá jen ten, který se nejlépe přizpůsobí svému okolí a podmínkám? Pak věříš tomu, čemu věřili Hitler i Stalin. Snaha o čistější rasu, o lepší lidstvo, je pak jen krůček od vyhlazování nemocných, postižených, invalidů a starých lidí. Historie je nejsmutnějším příkladem teorie evoluce v praxi.

 

 

Evoluce nebo Stvoření

Posluchárna ASI 2008 0007 - Libor Votoček

 

 

Stvořitelský záměr
Inteligence v Designu Přírody

 

 

Evoluce versus Bůh

dokumentární film

 

Kvantová fyzika vyvrací materialismus a dokládá Boha