Proroctví: Lidé se odvrátí od pravdy a uvěří bajkám! - část 4.

01.11.2018 05:06

Přiznej si to. Většinu z toho, čemu věříš, sis nikdy neověřil a ani nemohl. Takže tomu věříš. Věříš školním knihám, slovům učitelek, profesorů, kteří tomu taky uvěřili na základě jiných učitelek a profesorů. Takže to může být pravda nebo taky lež. Že to není pravda? Tak např. zemské jádro. Myslíš, že ho vědci prozkoumali a ví, jak vypadá? Ne. ZEMSKÉ JÁDRO JE - HYPOTÉZA, DOMNĚNKA, NĚČÍ PŘEDSTAVA, které věříš.

 

Stavěl jsi jako dítě domeček z karet? Tak asi víš, co se stane s domečkem, když vytáhneš některou spodní kartu. Domeček spadne. Teorie o zemském jádru je bajka. "Nejnovější výzkumy naznačují...", "vědci se domnívají...", "prekvapujúce odhalenie: Srdce vnútorného jadra Zeme je iné, ako se zdalo"...  

 

Ano, vědci se doposud DOMNÍVALI, že zemské jádro tvoří jednolitá železná hmota. Ale už se to NEDOMNÍVAJÍ, už se DOMNÍVAJÍ pro změnu něco jiného.

 

„Napriek tomu, že vnútorné jadro je relatívne malé, má niektoré naozaj zaujímavé vlastnosti. Fakt, že vnútorné jadro má dve odlišné vrstvy, nám môže odhaliť niečo o jeho vzniku. Môže to byť kľúč k tomu, aby sme zistili, ako sa naša planéta vyvíjala,“ povedal profesor Song pre denník Daily Mail.

 

Jak vidíš na obrázku, vědci se domnívají, že ZEMSKÁ KŮRA je hrubá 5-50 km a pod ní je vrchní plášť přesně 360-405 km. I toto se vědci domnívají. A proč se tyto věci domnívají, i když nejhlubší vrt do země byl uskutečněn v Rusku na kolském poloostrově a dosáhl jen hloubky 12.262 m (přes 12 km)? Jsou přece placeni za to, aby vymýšleli a dokazovali to, čemu už věří - tedy zeměkouli, zemské jádro, nekonečný vesmír a hlavně evoluční teorii. 

 

Takže abychom v tom měli jasno: zemská kůra+vrchní plášť jde do hloubky 400-450km. A člověk se provrtal do 12 km. Na základě pozorování a vzorků z půdy můžeme tedy říct, co se nachází pod námi na Kolském poloostrově, to je pravá věda. A to je ten nejhlubší vrt a na jednom místě. Co je jinde, nevíme, netušíme, ale pokud opustíme pravou vědu, můžeme se začít domnívat!

 

 

Pavěda je však založena na DOMNĚNKÁCH. Například, že zemské jádro, které je daleko hlouběji, kam se nikdy nemůžeme provrtat, je tekuté železo. Nikdo to neověřil. Nebo že žijeme na Zeměkouli a ta se otáčí. Žádný skutečný experiment to neprokázal, ba naopak, bylo dokázáno přesně to, co říká Bible, že se netočí, že je nehybná!

Vědci jsou placeni za to, aby dokazovali teorii Zeměkoule, Heliocentrismus, Evoluci a Velký třesk. Vezměte si např. pana Grygara, kandidáta věd. Na pohled sympatický starší pán. Myslíte si, že jako uznávaný astronom, vědec, by mohl předstoupit před veřejnost jako skutečně věřící křesťan a říci, že věří tomu, co se píše v Bibli? Nemůže, protože tím by popřel to, co si od mala zamiloval, na čem získal své uznání a za co je placen - bajky a pohádky o kosmu, o vzdálených hvězdách, galaxiích, sluncích, černých dírách, o vzniku vesmíru, o oknech dokořán a o "a přece se točí" Zemi.

 

 

Jedna DOMNĚNKA je postavena na jiné DOMNĚNCE, až je z toho postaven celý hrad z písku, vlastně celé město - BLUDIŠTĚ, BABYLON. A Bible nás vyzývá, abychom vyšli z tohoto Babylonu. Abychom opustili všechny tyto DOMNĚNKY, tyto lži, a poznali pravdu, která nás osvobodí. Pan Grygar, stejně jako většina lidí, sedí na dvou židlích: říká, že je KŘESŤAN + věří VĚDĚ (PAVĚDĚ), propagující opak toho, co říká Bible.

 

Kéž by tito lidé seděli jen na jedné židli a nemátli veřejnost. Bible nikde nepopisuje ZEMĚKOULI, SLUNEČNÍ SOUSTAVU, POHYB ZEMĚ, NEKONEČNÝ VESMÍR, ani nepropaguje EVOLUČNÍ TEORII, VELKÝ TŘESK nebo VZNIK ČLOVĚKA Z JINÉHO DRUHU. Bible říká, že Bůh stvořil zemi a nebe v šesti dnech hned na první straně Bible v Genesis 1, země je podle Bible nehybná, má nad sebou klenbu a nad touto klenbou vodu. Bůh pro nás vytvořil životní prostor, geniálně promyšlený uzavřený ekosystém, který si sami ničíme. Adam a Eva se nevyvinuli z mořských tvorů evolucí přes opice. Bůh stvořil člověka z prachu země a vdechl mu život. 

 

 

Každý den vychází články o tom, jak "vědci objevili...", "vědci vyslali...", "vědci shromáždili data, fotografie, záznamy...". Takto je v lidech přikrmováno to, co bylo zaseto od mala do našich myslí - nepřátelství k PRAVDĚ, nepřátelství k BOHU, nepřátelství k BIBLI: nevíra a nedůvěra. A když během svého života lidé uvěří v Boha, protože jim nějak pomůže nebo je zachrání, dostanou se do stavu, kdy sedí na dvou židlích. Není čas to změnit a odhodit všechny ty lži, kterými jsme od mala krmeni? Není zahodno chtít konečně od vědců jasné, empirické důkazy pro jejich DOMNĚNKY a falešné teorie?

 

Dnešní věda je novodobé náboženství. Vědci jsou jeho kněží. Když jim nevěříš, protože nejsou schopni předložit empirické důkazy svých tvrzení, přichází inkvizice - výsměch, urážky, ohánění se výroky svých biskupů (Koperník, Einstein, Kepler, Galileo, Newton...) a ukamenování bludnými balvany klubu Sysifos. Žijeme opravdu ve zvláštní době, ale blíží se doba, kdy se tyto dvě věci - PRAVDA a LEŽ - navždy rozdělí a podle toho i lidi. 

 

Robbie Davidson vytvořil o Scientismu (Pavědě) výborné dokumentární filmy:

 

SCIENTISM EXPOSED - Full Documentary (2016) HD

 

SCIENTISM EXPOSED 2 (part 1) - Full Documentary

 

SCIENTISM EXPOSED 2 (part 2) - Full Documentary

 

Skyfall 2018 Scientism Exposed 1

 

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 

a podle svých choutek si seženou učitele, 

kteří by vyhověli jejich přáním.

Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.

 

(2 Timoteovi 4,3-4)

 

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 
a podle svých choutek si seženou učitele, 
kteří by vyhověli jejich přáním.
Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
 
(2 Timoteovi 4,3-4)