Proroctví: Lidé se odvrátí od pravdy a uvěří bajkám! - část 2.

14.10.2018 18:30
 
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 
a podle svých choutek si seženou učitele, 
kteří by vyhověli jejich přáním.
Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
 
(2 Timoteovi 4,3-4)
 
 
 
Bajka č. 1: 
Rotace zeměkoule
 
 
 
Toto je opravdu nepochopitelná a směšná bajka pro toho, kdo už je venku z indoktrinace zeměkoulí, ve které vězíme od mala. Zamyslete se sami nad těmito body, jestli vám nepřijdou podivné a nemožné:
 
  1. Zeměkoule se otáčí kolem vlastní osy, ale žádnou nemá?
  2. Zeměkoule nemá strop a přitom se údajně otáčí i celá atmosféra se zemí?
  3. Není síla, která by zeměkoulí otáčela, a přesto se točí pravidelně po milióny let?
  4. Neexistující osa směřuje neustále k Polárce (Severce), která se na obloze nehne?
  5. Zeměkoule se otáčí na rovníku rychlostí 1667 km/h?
 
1. Zeměkoule se otáčí kolem vlastní osy, ale žádnou nemá?
 
Představte si, že někde ve vzduchoprázdnu je koule. Na ničem nevisí, na ničem neleží, nestojí, prostě tam je. A ještě k tomu se údajně točí okolo své pomyslné zemské osy, která ale není přítomna. A navíc tato osa je nakloněna pod úhlem 23,44°. Wikipedia dokonce uvádí tento úhel 23,439281° - tak přesně naši "vědci" určili sklon zemské osy, která vlastně vůbec neexistuje. Nikdo ji nikdy neviděl, neověřil, všechno je to jen teorie - tedy fikce a bajka.
 
 
 
2. Zeměkoule nemá strop a přitom se údajně otáčí i celá atmosféra se zemí?
 
Naši páni "vědci" nám musí tvrdit, že vzduch nad námi až do výšky nejméně 35 km (kam se dostanou amaterské balóny), tedy naše atmosféra, se pohybuje společně s rotující Zeměkoulí. To je naprosto směšné pro člověka, který je už mimo indoktrinaci. Jak se může plyn v otevřeném prostředí pohybovat společně s rotující koulí? A ještě k tomu větší rychlostí, protože je dále od povrchu, tedy musí urazit delší dráhu? 
 
Pamatujte na to, že model Zeměkoule nemá žádný strop. Auto, vlak, tramvaj, autobus - které se pohybují konstantní rychlostí - mají prostředí uzavřené stropem. Proto se vzduch v uzavřeném autě pohybuje stejnou rychlostí jako auto. (ale otevřete střechu nebo okna a uvidíte ten fičák) Ale Zeměkoule nemá strop! Není to uzavřené prostředí a vzduch vysoko nad námi není ničím spojen a nucen k rotaci, která je dokonce větší než povrch Zeměkoule! Můžete si to sami spočítat, jakou dráhu musí vzduch urazit, je-li např. 30 km nad povrchem zeměkoule. Představte si Remax balón, který je pár hodin nad Prahou a inkasuje za vyhlídkový let.
 
Jediná čarovná, magická odpověď vždy zní: Gravitace. Gravitace údajně udrží plyny v atmosféře, aby neunikly do vzduchoprázdna, tedy vakua vesmíru. Gravitace má větší sílu než vakuum? Jaktože ale můžeme doma vysávat vzduch vysávačem (anglicky vacuum), zatímco vakuum vesmíru si náš vzduch vysát nemůže?
 
 
Neexistuje jediný experiment, který by dokazoval, že koule rotující kolem své osy konstantní rychlostí, otáčí taky stejnou rychlostí okolním vzduchem (atmosférou) v otevřeném prostoru. A už vůbec nemůžeme mluvit o vodách Zeměkoule, oceánech, jezerech, řekách, které nedrží stejný tvar, ale neustále hledají nejnižší bod, aby vytvořily rovnou hladinu. Voda se totiž chová podobně jako plyn, ale pro svou větší hustotu než plyn, je připoutaná k povrchu země, kde si hledá nejnižší bod. Kašle na nějakou vymyšlenou gravitaci. 
 
Např. voda v řece Vltavě nestojí na jednom místě, když se díváte v Praze z Karlova mostu. Kdyby vodu držela na jednom místě gravitace rotující zeměkoule, řeka by se ani nehnula. Ale všichni víme z vlastního pozorování, že řeky tečou dolů do moří, protože hledají nejnižší bod, aby vytvořily rovnou hladinu.

Kdyby Zeměkoule rotovala s vodami na svém povrchu v otevřeném systému, jak je nám prezentováno, pak by odstředivá síla prováděla s vodou něco takového:
 
 
Jak vidíte, voda má tendenci opustit balón, ve kterém je nasáta, a taky rotační pohyb vody je daleko pomalejší než rotace balónu. I kdyby jste dali do centra balónu silný magnet, neudržel by vodu na povrchu ani ve stejné rotaci jako balón. A proto ani letadla by nemohla vzlétat a přistávat všemi směry na letištích celého světa, balóny by nemohly být vypouštěny na několik hodin do výšky, aby je pak našli  jen o pár km nebo desítek km od místa vypuštění...

Představa, že atmosféra rotuje společně se zemí a proto v ní mohou létat letadla tam i zpět všemi směry v přibližně stejných časech, je bajka, fikce a lež. Naše země je nehybná, jak popisuje Bible. A proto mohou nad ní létat letadla, balóny, ptáci, čmeláci, rogala, větroně, stejně jako mraky a různé jiné vzdušné proudy. 
 
Všechny experimenty, které chtěly dokázat rotaci zeměkoule, selhaly. Pokud chodíte do školy, poproste vašeho učitele, ať vám experimentálně dokáže, že se země točí. Zatím je tato představa založena čistě na výpočtech, přesně jak to rozpoznal Nikola Tesla. Proto je to neprokázaná bajka a fikce. A nikdo není povinnen věřit lžím, ale může, pokud chce.
 
 
3. Není síla, která by zeměkoulí otáčela, a přesto se točí pravidelně po milióny let, přesně za 23:56?
 
Teorie Zeměkoule a Sluneční soustavy jde ruku v ruce s teorií Evoluce. Teorie Evoluce je velmi satanská teorie a jejím důsledkem je nesmírné utrpení na zemi během Nacismu i Stalinismu. Nedávno jsem byl na přednášce pana Libora Votočka z cyklu přednášek pod názvem "Genesis Expo". V jedné přednášce se promítal dokumentární film, který dokazoval, jak myšlenky teorie Evoluce ovlivnily Hitlera a jeho bandu i Stalina a další vrahy k vyvraždění mnoha miliónů podle nich slabších nebo nevhodných jedinců, aby vznikla čistá, lepší, dokonalejší lidská rasa. 
 
Doporučuji to prozkoumat, protože to jsou vážné a děsivé věci, které se určitě budou opakovat. A evoluci jsme vyučováni od mala ve školách. Měli by tuto satanskou teorii zakázat, ale namísto toho se vyučuje. Heslo Darwina "silnější jedinec přežívá" způsobilo neskutečné zlo na zemi, jen si to málokdo uvědomuje. Kdyby lidé viděli to spojení evoluce s nacismem, fašismem a stalinismem, nechtěli by nikdy mít nic společného s evolucí ani s velkým třeskem. 
 
Pan Libor Votoček dostal v roce 2016 stříbrný bludný balvan od Grygara a klubu SISYFOS za dle nich "šíření pavědeckého kreacionismu zejména mezi školní mládeží...". Toto vyhlášení můžete shlédnout v tomto videu od času 26:40:
 
 
Weby Libora Votočka jsou: 
 
 
Ale zpět k naší kouli Zeměkouli. Věříte tomu, že se něco točí přesně 23:56 hodin okolo své osy, která neexistuje, bez někoho, kdo by to řídil, po milióny let, díky Velkému třesku, který nikdo nezažil? Přesně přitom obíhajíc okolo Slunce, které pak uhání okolo středu galaxie... a při tom všem pohybu tato neexistující pomyslná zemská osa stále míří k Polárce? Vždyť to je naprostá blbost. To už je pravděpodobnější, že vyhraji ve sportce, kterou nesázím...
 
Dokážete vidět, že to je jen lidský výmysl? Že žádná osa není? Ani neustále rotující koule ve vakuu nějakého pomyslného vesmíru? Vše to jsou jen výpočty a fantazie lidí, kteří mají za úkol vymýšlet nebo za peníze potvrdit, vytvořit studii, teoreticky prokázat nějakou teorii? "Vědci" přece nemají co prodat, nepečou chleba ani rohlíky, nevydělají si sami na sebe, musí tedy dělat to, za co jsou zaplaceni. A kdyby to byla pravda, NASA by už to dávno nafilmovala z bájné ISS.
 
 

4. Neexistující osa směřuje neustále k Polárce (Severce), která se na obloze nehne?

 
K tomu asi už není co dodávat. Nad námi je jedna hvězda, která se nehýbe a okolo ní rotují všechny ostatní hvězdy stálice. Když si uděláte časosběrné video směrem na Sever, můžete to vidět i z naší země. Polárka je středem těchto kružnic. Není to země, která obíhá okolo Slunce, které obíhá nějaký střed galaxie a ta obíhá nějaký střed vesmíru... to jsou opět bajky a fikce.
 
 
Naše země je dle Bible nehybná. Musí to být nebeská klenba a hvězdy v ní, které se jako jeden celek otáčejí nad námi, protože souhvězdí jsou stále stejná. Žijeme v uzavřeném prostředí, které pro nás vytvořil milující Bůh. Nehrozí nám mimozemšťané z vesmíru, protože tam žádní nejsou a nikdo ve skutečnosti neví, co je nad nebeskou klenbou. Přitom se o mimozemšťanech mluví každou chvíli v médiích, dokonce i v "Československo má talent 2018, díl 7", tam přímo vládnou :)
 
Obavy bychom měli mít spíše z démonů, kteří se objeví brzy na zemi z podzemí a budou trápit lidi. A že budou třeba vypadat jako mimozemšťané? Proto se nám to všude cpe do hlavy, abychom je přijímali... Ale to je jiné téma než tento článek.
 
Každopádně žádná raketa klenbou neproletěla, na Měsíci nikdo nikdy nepřistál a cesty ke vzdáleným hvězdám a planetám se nekonají. Vše, co vidíme, je v našem uzavřeném systému, protože nad klenbou je dle Bible voda. Důkazem toho je Potopa, kdy průduchy (vraty, okny) v klenbě dopadala voda na zemi, až bylo vše zaplaveno včetně nejvyšších hor. 
 
Jenže když zmíním Bibli, hodně lidí se jen ušklíbne... Raději věří vědcům a jejich báchorkám než Bibli. A tak se proroctví naplnilo...
 
 

5. Zeměkoule se otáčí na rovníku rychlostí 1667 km/h?

Kdybyste stáli skutečně na rovníku Zeměkoule, jak se tvrdí, pohybovali byste se rychlostí 1667 km/h, zatímco na pólech by to bylo 0 km/h. Myslíte, že by tyto změny rychlostí povrchu i údajné atmosféry by neudělaly paseku v ovzduší? Jak by se s tím vyrovnávala letadla, balóny, mraky a další proudy? A co voda, moře, jezera, řeky? Jsou to přece vše tekutiny a plyny? Nejsou ukotveny pevně k zemi? Myslíte, že by vaše smysly nepoznaly, že stojíte, sedíte, ležíte na povrchu, který uhání takovou rychlostí? 

 

Opět: Nikdo tuto rotaci neprokázal ani nezměřil. Jedině vypočítal na základě mylných předpokladů, že je naše země kulatá a rotuje. Všechny fotografie a videa od NASA, ESA... jsou padělky. NASA by mohla klidně nahrát celý oblet ISS okolo Zeměkoule, kdyby Zeměkoule existovala, ale protože to je lež, ukazuje jen kousky záběrů, aby vlastně nic nebylo možné ověřit a prověřit. A čím více mraků, tím lépe...

NASA nás krmí fotkami z Marsu a jiných kravin, zatímco není schopná předložit věrohodné fotografie a videa Zeměkoule a její rotace po dobu 24 hodin. Už jen jejich mnohé lži a podvody dokazují, že skrývají pravou tvář naší země. Museli by totiž uznat, že Bible mluví pravdu. Lidé by tak začali číst Bibli a odhalovali by další a další podvody. 

 

Letadla: Představte si, že se Zeměkoule otáčí rychlostí 1667 km/h. Vyletíte tedy někde z rovníkové oblasti a letíte na sever. Jak se vypořádáte se změnou této rychlosti? Se změnou větrů? S vaší vlastní boční rychlostí, kterou jste nabrali při startu z rovníku, a která se neustále snižuje směrem na sever nebo jih? ... A jak budete pak sestupovat níže a níže do nižších rychlostí atmosféry? A jak pak přistanete vůbec na letišti? Z jihu, severu, západu, východu a mezitím?

 

Bylo by takové přistávání možné?

 

Když se díváte na letadlo nad vámi, vidíte, že letí rovně, i když letí na sever nebo jih. Chemtrails někdy zanechávají krásně rovnou čáru... A co říkají vaše smysly? Že se země točí obrovskou rychlostí? Že jste z opice? Nebo vděčíme za život i vše kolem nějaké Vyšší inteligenci, která se nazývá třeba Bůh? ... Ve škole se učíme mnoha bajkám. Smutné je, že lži vedou často k utrpení a zlu. Nevěřte proto bajkám a vytvoříte lepší svět. Není to opravdu jedno, čemu věříte. Máte sice svobodu, ale nevýhodou je, že už jste byli od mala indoktrinováni - naočkováni lží, fikcí a bajkami...

 

Změnte to, pokud chcete. Začněte se ptát a zkoumat. Tím to musí začít, nikdo vám to nepřinese na stříbrném podnose. Bible říká, že kdo hledá, ten najde.. A na závěr jedna bajka: :)

 

 

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 
a podle svých choutek si seženou učitele, 
kteří by vyhověli jejich přáním.
Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
 
(2 Timoteovi 4,3-4)
 
 
Co říká Bible o naší Zemi, najdete zde: