Proroctví: Lidé se odvrátí od pravdy a uvěří bajkám! - část 1.

12.10.2018 19:36
V Bibli je jedno zajímavé proroctví o tom, že lidé budou raději věřit bajkám než pravdě. Věřili byste tomu? Kdo z vás by raději věřil bajce než pravdě? Asi nikdo. A přece je k údivu, že celý svět věří bajkám jménem: Zeměkoule, Sluneční soustava, Vesmír, Evoluce, Velký třesk... 
 
 
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 
a podle svých choutek si seženou učitele, 
kteří by vyhověli jejich přáním.
Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
 
(2 Timoteovi 4,3-4)
 
 
Bajky
 
Český překlad používá slovo "báje", ale v originále se jedná o řecké slovo muthos (G3454), tedy fikce, mýtus, vymyšlený příběh... Něco, co je vymyšlené v mysli, ale není to realitou. Je to lež nebo nejčastěji lež smíchaná s částečnou pravdou. 
 
Než se podíváme na to, proč to jsou bajky a nezakládají se na ověřitelné pravdě, je třeba uvést, o čem je vlastně řeč. Zkuste se při čtení nebo shlédnutí videa zamyslet nad "fakty", které tam jsou uváděny, jako např. "před 4,6 miliardami lety...", "před milióny lety...", "země vznikla... z pracho-plynného disku", apod. To jsou všechno věci, které jsou jen výmysly a teoretické výpočty blouznící mysli, nejsou to ověřitelná fakta. Tyto fantazie byly zavedeny do našich škol, aby popletly hlavy a rozum dětem na celý život, aby je naprogramovaly nějak myslet i jednat. 
 
A vše je součástí ještě většího podvodu, který teprve přijde na celý svět. Takže přemýšlejte nad tím, jestli má toto proroctví pravdu: Jedná se o pravdu nebo bajku (mýtus, fikci, výmysl)? Věříte vy sami bajce, jak proroctví uvádí?
 

 
A zde se do role stvořitele vesmíru a sluneční soustavy postavil pan Jiří Grygar se svým synem. Samozřejmě v simulačním programu na počítači. Jsou to výmysly nebo ověřitelná fakta? Jeho výroky jsou opravdu k zamyšlení, obzvláště když dělá přednášky v křesťanských sborech a přitom učí něco naprosto jiného, než co uvádí Bible. Popírá šest dnů stoření, tvrdí, že Slunce bylo stvořeno daleko dříve než země, atd.
 
 
A pokud by toto video nebylo někdy už online, pročtěte si, co o vzniku naší země říká Wikipedia.org, spolehlivý zdroj mnoha bajek.
 
 
 
Zde jsou některé zajímavé úryvky z tohoto článku:
 
Země vznikla podobně jako ostatní planety slunečního systému přibližně před 4,6 miliardami let[2] akrecí z pracho-plynného disku, jenž obíhal kolem rodící se centrální hvězdy, tj. Slunce
 
 
- Před 4,6 miliardami let? - bajka nebo fakt?
- Z pracho-plynného disku? - bajka nebo fakt?
- rodící se centrální hvězda - Slunce? 
 
 
Srážkami prachových částic se začala formovat malá tělesa, která svou gravitací přitahovala další částice a okolní plyn. Vznikly tak první planetesimály, které se vzájemně srážely a formovaly větší tělesa.[3] Na konci tohoto procesu v soustavě vznikly čtyři terestrické protoplanety.
 
- Někdo tam tehdy žil a zdokumentoval srážky prachových částic a formování malých těles?
- První planetesimály? A ty se pak vzájemně srážely? - bajka nebo fakt?
- Čtyři terestické protoplanety? - bajka nebo fakt?
 
 
Předpokládá se, že první život na Zemi vznikl před 4 miliardami let v dobách, kdy byla atmosféra ještě obohacena volným vodíkem, který působil jako reakční činidlo v řadě chemických reakcí potřebných pro vznik organických látek
 
- Život vznikl před 4 miliardami let? - Někdo tehdy žil a zanechal záznamy???
- Tehdy byla atmosféra ještě obohacena volným vodíkem? - Kdo to prakticky prokázal?
 
 
První primitivní organismy vznikly ve vodě, kde začaly s produkcí atmosférického kyslíku, jenž byl do té doby v atmosféře jen vzácným plynem.[7] 
 
 
- Opravdu? A kdo byl u toho? - Někdo se teleportoval v čase do minulosti? - Takže bajka!
- Kyslík byl do té doby v atmosféře vzácným plynem? - Opravdu? Kdo tam byl a změřil jeho vzácnost v atmosféře?
 
......
 
No a pro ty, kteří neradi čtou, ještě jedno video, které vypráví tuto bajku o vzniku sluneční soustavy a naší zeměkoule:
 
 
 
Připomeňme si, co říká biblické proroctví:
 
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 
a podle svých choutek si seženou učitele, 
kteří by vyhověli jejich přáním.
Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.
 
(2 Timoteovi 4,3-4)
 
 
Většina lidí odvrátila sluch od pravdy a přiklonila se k těmto bájím, fikcím, výmyslům. Považuje je za pravdu. A tato fikce je neustále živena novými a novými články na internetu i v jiných médiích. Každý týden se objevují nové články s "vědci objevili", "vědci zjistili" ... z Marsu nebo jiných "planet", z vesmíru, fotografie a videa ze vzdálenosti miliónů a miliónů kilometrů. To vše jsou jen bajky, výmysly. A za slovem "vědci" se schovává pseudověda, která se odklonila od praktických experimentů, přesně jak to popsal Nikola Tesla:
 
 

"Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici,
až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou."

(Nikola Tesla

 
 
Proč ale lidé věří těmto bajkám, fikcím, mýtům? Protože si vytvořili jiné bohy - autority, kterým věří, cokoliv řeknou: lidi v bílých pláštích, v drahých oblecích, vědce, lékaře, celebrity, politiky, atd... Přitom nám Stvořitel nebe a země a všeho dává nejlepší radu v prvním přikázání Desatera: Nemějte jiné bohy než mne, jinak řečeno: Nemějte jiné autority, které vám budou lhát a vyprávět bajky a povedou do záhuby...
 
 
Pravda
 
 
Od čeho ale lidé odvrátili sluch a přiklonili se k bájím? Od pravdy. Od pravdy, že naše země a vše na ní byla stvořena Stvořitelem a to během šesti dnů Stvoření. Existují studie DNA, které prokazují, že DNA lidí i zvířat jsou stejného stáří. Ale studie nejsou podstatné. K dispozici máme Bibli jako inspirované slovo od Stvořitele. Je každého věc, jestli tomu věří nebo ne, ale každý by si ji měl přečíst, aby mohl nestranně posoudit, kde je pravda. 
 
 
Biblický výklad vzniku země je popsán zcela jinak hned na první stránce Bible, než uvádí vědecké výmysly o velkém třesku, evoluci a vzniku galaxií, sluneční soustavy a zeměkoule. Neuvádí miliardy let, ani žádný náhodný vznik života z ničeho. Dílo stvoření trvalo šest skutečných dnů určených světlem oddělujícím den a noc. Toto dílo odhaluje schopnosti i lásku Stvořitele všeho.
 
Gen 1:3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
Gen 1:4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
Gen 1:5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
Gen 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
Gen 1:7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
Gen 1:8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
Gen 1:9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
Gen 1:10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
Gen 1:12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
Gen 1:13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.
Gen 1:14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
Gen 1:15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.
Gen 1:16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
Gen 1:17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
Gen 1:18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
Gen 1:20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"
Gen 1:21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
Gen 1:23 Byl večer a bylo jitro, den pátý.
Gen 1:24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
Gen 1:25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
Gen 1:27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
Gen 1:28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."
Gen 1:29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
Gen 1:30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
Gen 1:31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
Gen 1:1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Gen 1:2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
 
- Země byla dříve než Slunce, Měsíc, hvězdy... pane Grygare.
 
Gen 1:3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.
Gen 1:4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
Gen 1:5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
 
- Zde není řeč o Slunci, to bylo stvořeno až čtvrtý den. Jedná se o světlo, které bylo stvořeno ještě před nebeskou klenbou a oddělením vod. Tak byl určen časový úsek dne a noci.
 
Gen 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
Gen 1:7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
Gen 1:8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
 
- Vodu můžete rozdělit na dva díly jedině stejného skupenství, klenba je z pevného materiálu a voda nad ní je taky tekutá, nejedná se o mraky a výpary vody... Proto ani nad klenbu nikdo nevidí, žádný vzdálený, nekonečný vesmír, žádné lety na Mars, na Měsíc, atd. ... jsou to bajky. Přesto celý svět raději věří bajkám a pravdu považuje za bláznovství...
 
Gen 1:9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.
Gen 1:10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.
Gen 1:12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
Gen 1:13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.
 
- Dokonce i zeleň a stromy nesoucí plody se semeny byly dříve než Slunce a Měsíc a hvězdy pane Grygare. Nechápu, jak si Vás vůbec může někdo pozvat do své církve hlásat tam bludy.
 
Gen 1:14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
Gen 1:15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.
Gen 1:16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
Gen 1:17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
Gen 1:18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
 
- ano, světla (Slunce, Měsíc, hvězdy) jsou na nebo v nebo uvnitř nebeské klenby. Žádný nekonečně rozpínající se vesmír, galaxie, planety, vzdálená slunce... neexistují. Jsou to vymyšlené fikce, bajky.
 
Gen 1:20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"
Gen 1:21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."
Gen 1:23 Byl večer a bylo jitro, den pátý.
 
- Jak vidíte, žádná evoluce, vývoj života po milióny let, ale během dvou skutečných dnů, určených světlem. Bůh řekl a mocí svého slova tvořil. Nepotřeboval k tomu milióny nebo miliardy let.
 
Gen 1:24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.
Gen 1:25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
Gen 1:26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."
Gen 1:27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
Gen 1:28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."
Gen 1:29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
Gen 1:30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.
Gen 1:31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
 
- Člověk nebyl stvořen z opice nebo jiného nižšího druhu, jak tvrdil Darwin. Teorie evoluce a druhů je velice nebezpečná teorie a měla za následek hrůzy nacizmu i stalinismu. Desítky, ne-li stovky miliónů lidů bylo zavražděno ve válkách i vězeních jen v důsledku snahy o povznesení lidské rasy na čistou a osvícenější rasu.
 
- Bible však učí, že člověk byl stvořen Stvořitelem, nehledě na rasu nebo barvu pleti. Učí lásce, porozumění a toleranci, ne vyhlazování těch, kteří jsou staří, nemocní nebo tělesně postižení. Neučí tomu, že silnější přežívá a slabší jedinci musí být zlikvidováni - jak to učí teorie Evoluce.
 
 
To je vše pro dnešek. V další části se zaměříme na to, proč je zeměkoule naprostá blbost a proč se nemůže otočit kolem své osy za 24 nebo 23:56 hodin.