Proč Slunce zapadá a vychází, je-li Země placatá?

01.03.2018 05:43

Častým dotazem je: "Proč Slunce zapadá dolů za obzor nebo proč vychází a stoupá vzhůru? Je-li Země placatá, nemělo by se večer vzdalovat nebo ráno přibližovat? Nedokazuje to spíše, že je Země kulatá? Kdybych si vzal pořádný dalekohled, neviděl bych na placaté zemi Slunce a Měsíc pořád nebo až do malé tečky na obzoru?

 

Je tedy Země kulatá?

Kdyby Země byla kulatá a Slunce vzdáleno 150.000.000 km daleko, pak by mělo Slunce pro nás stále stejnou velikost na tu obrovskou vzdálenost. To však není realita. V praxi vidíme Slunce různé velikosti v různých částech světa i na jednom místě během dne. Zde je porovnání velikosti Slunce na ostrově Phuket během jednoho dne.

 

 

To jsou jednoduché experimenty, které si může každý udělat. Zde je link na video s tímto experimentem. Podobných pokusů je hodně a každý si ho může udělat ve svém místě. Slunce prostě vidíme menší a větší. Jak je možné, že je největší v poledne, když je údajně vzdáleno 150.000.000 km? Vzdálenost mezi Zemí a Sluncem dle heliocentrického modelu se přece nezměnila? A pootočení Zeměkoule neudělá takový rozdíl ve vzdálenosti Země-Slunce, aby došlo k takové velké změně velikosti Slunce. Zde ještě jeden obrázek ze tří fotografií:

 

 

Opět vidíte, že se Slunce zmenšuje, čím se blíží (klesá) k horizontu. Link na toto video zde. Otázku zmenšujícího se Slunce a Perspektivy jsme už řešili v tomto článku. Ale nyní chceme vyřešit otázku: Proč zapadá Slunce dolů za obzor a proč vychází zezpod obzoru? K tomu napomůže následující obrázek:

 

 

Slunce, mrak i loď se pohybují ve skutečnosti rovně, paralelně, rovnoběžně k sobě navzájem. Ale náš zrak funguje tak, že vzdalující loď stoupá k obzoru a mrak i Slunce klesají k obzoru. Červená přerušovaná čára představuje dráhu Slunce a mraku, jak to vidí naše oko.  Všimněte si, že tyto čáry se vždy protínají v úrovni našeho zraku. Tam je vždy horizont, obzor a konvergenční bod! V tomto bodě se střetává nebe se zemí a obraz je rozmazaný, slévá se, ztrácí se. Dále už prostě neuvidíte, i když si vezmete nějaký dalekohled! Můžete si to jen přiblížit, ale tento horizont a konvergenční bod nebo hranice je závislá na výšce vašich očí.

 

Můžete to sledovat i když si lehnete na rovnou cestu, uvidíte svůj horizont a konvergenční bod celkem blízko. Kdo umíte anglicky, tak podrobnější vysvětlení tohoto obrázku výše je v následujícím videu, kde se rozebírá tato otázka perspektivy. Všímejte si přitom všeho: jak se odráží Slunce v přímce na vodní hladině až k vám - což je možné jedině na rovné hladině, jak zároveň mrak tvoří stín, jak se Slunce postupně zmenšuje, jak se Slunce zplošťuje, když se blíží ke konvergenční linii a horizontu.

 

 

Nevěřte nám, ani druhým, prostě buďte sami vědci pro sebe samé. Poznávejte tyto jednoduché přírodní zákony našeho zraku a zkoumejte, pozorujte vše kolem. Vy sami si vytváříte vlastní názor na realitu kolem vás. Nikdo není povinen vás něčemu naučit. Ale mnozí vás chtějí zmást ve všech oblastech života.

 

Důležitý závěr:

NIKDY NEVIDÍTE ZA HORIZONT!
ANI LOĎ, ANI SLUNCE, ANI MĚSÍC, ANI HVĚZDY!
POKUD CHCETE VIDĚT DÁLE, MUSÍTE VYLÉZT VÝŠE!!!

 

Zde ještě jedno video o perspektivě