Proč loď mizí za obzorem? Dokazuje to kulatou zemi? Ne!

26.03.2018 10:32

Může být moře rovné a zároveň se ztrácet loď za horizontem? Zcela určitě. Můžete si udělat vlastní experiment, kde si to dokážete. Vydejte se na rovné fotbalové hřiště ve vašem městě, postavte fotoaparát na trávu tak, aby byl naprosto vodorovně a objektiv byl jen asi 3 cm nad trávou. Nastavte si nějakou samospoušť a vydejte se na druhou stranu hřiště. Na obrázcích z konce hřiště budete bez noh. Znamená to tedy že je hřiště zaoblené? Ne. Stejně tak moře není zakřivenou plochou nějaké zeměkoule jen proto, že se ztratí kus trupu lodi v dálce. Jsou to jednoduché zákony perspektivy. Dobře je to znázorněno na následujících obrázcích.

 

Jelikož je tento jev pozorovatelný na rovné ploše, není to vůbec žádný důkaz kulatosti země. Lidé, kteří se ohánějí ztrácejícími se loděmi na moři nejspíš nerozumí perspektivnímu vidění lidského oka a jen brání to, co jim bylo od mala vtloukáno do hlav. Jak vypadá v tomto případě to hřiště až do konce? Je zaoblené nebo je až do konce rovné? Je samozřejmě rovné, nedává žádný smysl postavit křivé hřiště.

 

 

To, že se člověk nebo lodě "ztrácejí" za horizontem není žádným důkazem pro jednu či druhou stranu. Jak tedy poznáme, že se jedná o placatou zemi nebo zeměkouli? Je několik způsobů. Zaprvé si můžeme spočítat vzdálenost k horizontu na základě výšky, z které se díváme, a předpokladu, že naše země je koule o poloměru 6378137 metrů (viz údajně pravé fotky NASA). Vypočítat to můžeme sami pomocí Pythagorovy věty nebo můžeme použít některý z webů pro výpočet vzdálenosti k horizontu v metrech nebo ve stopách (feet):

https://www.ringbell.co.uk/info/hdist.htm

https://www.cactus2000.de/uk/unit/masshor.shtml

 

Z čím větší výšky se díváme a na čím větší vzdálenost, tím je ten rozdíl patrnější a dokazuje, že země nemůže být koule o daném poloměru. Videa a fotografie vzdálených ostrovů, poloostrovů, měst, ropných věží, hor, majáků, atd. odhalují, že naše země není zaoblená a kulatá, jak nám tvrdí věda a heliocentrická soustava. Těch důkazů a experimentů jsou tisíce a možná statisíce, protože každý flat earther si to sám pro sebe ověřuje. I na tomto webu je dostatek důkazů.

 

Dalším faktorem, jak rozhodnout, jestli má moře nebo velké jezero jako např. Bajkal v Rusku nebo Neusiedlersee v Rakousku zakřivenou vodní hladinu nebo ne, je pozorování odrazu slunce při západu nebo východu slunce. Zcela zjevně se totiž Slunce odráží na vodní hladině v rovné přímce až k vám. To není možné na zakřiveném vodním povrchu. Můžete si opět doma otestovat na rovné nebo zaoblené lesklé ploše a baterky nebo laseru.

 

Toto je možné vidět jen na rovné hladině a voda tvoří rovnou hladinu.

 

Naprosto rovný horizont a odraz slunečních paprsků na moři dokazuje,
že je Slunce lokálním světlem a že vodní hladina je rovná.

 

Odraz světel na rovné mokré vozovce
Podobný odraz slunce na moři

Co vám říkají vaše smysly a intuice?

Nemusíte vůbec věřit těmto obrázkům a slovům. Cílem tohoto webu není přesvědčovat, ale inspirovat lidi, aby sami začali přemýšlet o realitě kolem nás a šli a pozorovali vše kolem, včetně vodní hladiny, večerních papsků Slunce na vodní hladině, rovných přímkách po chemtrails na obloze, atd. Pokud to budete sami dělat, dostanete se k podobným závěrům jako milióny dalších lidí, kteří už tak dělají. Anebo dojdete k jiným výsledkům, to je přece jen a jen na vás. Je to vaše realita, ve které žijete, neskládá se ze vzorečků, výpočtů a animací někoho jiného, ale z pevné půdy pod nohama, moře, oblohy, stromů, lesů, hor okolo vás...

 

Suézský kanál je dlouhý 100 mil. Když se budoval, nepočítalo se s žádným zakřivením. Vybagroval se v přímé rovině 26 stop pod úrovní hladiny moře. Funguje výborně a spojuje Středozemní moře s Rudým mořem bez nutnosti nějak vyrovnávat hladinu v kanálu.