Proč by nám nalhávali, že je země kulatá?

10.02.2018 09:24

Dříve nebo později dojde člověk k podivné otázce: Proč by nám ale nalhávali, že je země kulatá? Jaký by měli motiv? A protože nám to připadá ujeté a nevidíme motiv, hodíme celou tu věc s placatou nebo kulatou zemí za hlavu a žijeme si dál jako předtím. V mozku už máme uloženu představu o zeměkouli a vesmíru, tak proč to měnit, nevadí nám a nevyčníváme z davu.

 

Ledaže bychom chtěli znát pravdu. Ale ta neleží na povrchu a musí se vydolovat. Je ukryta hluboko pod nánosy lží a pololží. A protože hledat pravdu není pohodlné a jít proti proudu všech médií a školních učebnic i přátel a rodiny vede k posměchu a nálepce "blázen", většina lidí si volí tu širokou cestu, po které jde většina z nás. Takže tento článek je jen pro ty hledající pravdu.

 

Elon Musk vystřelil před pár dny své auto Tesla Roadster do kosmu. Viděli jste to? Ne. Viděli jste obrázky na monitoru. Jsou to jen obrázky. Ale mozek neví, co je obrázek nebo video na monitoru a co je realita. Obraz se zapisuje do podvědomí jako pravda, pokud jej bereme jako pravdu. Může to být skutečnost a nemusí. V tom je zázrak televize, videa, filmů, atd. Mohou říkat pravdu i lež a je třeba to dobře filtrovat, co si necháme vložit do hlavy. A mohou taky vést k emocím a skutkům, které bychom jinak neudělali.

 

 

Clemens Kuby si například moc dobře uvědomoval sílu myšlenek někoho jiného, že zakázal návštěvy, když ležel ochrnutý v nemocnici celý rok. Věděl, že nesmí věřit 40 lékařům, kteří mu tvrdili během celé doby, že bude do smrti ochrnutý a na vozíku. Po roce odešel po svých z nemocnice a za další rok už filmoval své dokumenty v Himalájích. Uvědomuješ si toto riziko, když sleduješ cokoliv na obrazovce?

 

 

Proč by nám ale Elon Musk lhal? Je to přece sympaťák a úspěšný podnikatel, ne? Ale totéž by se dalo říci i o Neil Armstrongovi a dalších kosmonautech. Proč by nám lhali o neuskutečněném letu na Měsíc? A co George Bush junior a pád dvojiček v New Yorku? A řízená demolice WTC7, třetí budova, která spadla s dvojičkami? I neznalý člověk provádění řízených demolic musí poznat, že ta budova nemohla jen tak spadnout.

 

 

A co Hitler, který zfanatizoval celý národ, že byli ochotni jít a zabíjet a dobývat jiná území? Proč mu lidé uvěřili a zbožňovali ho? A někteří ho zbožňují dodnes? A jak ovlivnili lidské masy svobodní zednáři Napoleon, Lenin, Stalin a mnozí další? Vždy vezmou kus pravdy, kus něčeho, co se lidem líbí, co jim imponuje nebo co by splnilo jejich přání nebo potřebu, a smíchají to s nějakou lží...?

 

 

Existuje tedy nějaká pravda a lež? A nějaký boj mezi dobrem a zlem? Anebo byl jen nějaký Velký třesk, ze kterého se sám od sebe vyvinul neskutečně organizovaný svět a vesmír a tvorové a rostlinstvo a lidé? A čím to je, že někteří lidé se chovají dobře a jiní zle? Jsme jen na určitém stupni evoluční teorie? Nebo je za vším nějaká úžasná inteligence, která nás stvořila a obdařila nás svobodou volby mezi poslušností a neposlušností, dobrem a zlem, spoluprací nebo vzpourou? Co když existují dvě skupiny, jedna na straně Stvořitele všeho - druhá na straně Vzbouřence? A každý si jen volí, vědomě nebo nevědomě, na kterou stranu se postaví?

 

Níže je pár videí, které se zabývají touto otázkou a tím také motivem, proč lhát o pravém díle stvoření, které je popsáno např. v Bibli. Vždyť stačí jen znehodnotit autoritu Bible jako Božího Slova a tím je znehodnocen i autor Bible, tedy Stvořitel, jak Bible tvrdí. A dnešní svět je toho důkazem. V minulosti byla Bible zakázanou knihou, za kterou se trestalo i smrtí, když se u někoho našla. Lidem byla tak vzácná, že raději položili i život, než by zapřeli její pravdy. A dnes? Každý si ji může koupit nebo dokonce dostat zdarma. Ale proč ji číst, když nás školní knihy učí něčemu jinému a ty musí mít přece pravdu. Jsme přece z opice, ne? Země je přece kulatá a Stvořitele všeho žádný astronaut tam nahoře neviděl...

 

Proč by nám někdo lhal? Je to duchovní boj? Přichází k nám nějaký lhář v podobě krásného anděla nebo na první pohled jasného lháře? V podobě charismatického člověka nebo rebela? Zbožného kněze nebo satanisty? Je Bible knihou, která odhaluje tyto klamy nebo patří do šuplíku? ... To už je na každém, aby si našel odpovědi na tyto otázky. Níže tedy pár videí, které se tím zabývají. 

 

Matouš 10,16
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

 

Placatá Země: Biblická pravda v nestabilním světě

 

Placatá Země: Jezuité a globální konspirace!

 

Katolické Důvěrné | Ohavná Tajemství Jezuitů Odhalena!

 

Satanic Horns Hand Sign Thrown Up by Pope Francis ¿

 

Obraz šelmy (kniha Zjevení v Bibli) se formuje nyní!

 

To jsou jen informace a videa ke zvážení. Říkají pravdu? Je to taky jen obraz na monitoru.
Je tedy na každém, aby si sám přebral vše, co mu přichází do cesty a rozhodl se, čemu bude věřit.
Jedna věc ale asi stále platí: Lež má krátké nohy a dříve či později vyjde najevo.