NOVÝ PODVOD ODHALEN: Letadla nelétají na tekuté palivo, ale na stlačený vzduch! - 3

17.04.2018 15:06

Trochu historie

 

Nikola Tesla byl jedním z největších vynálezců a objevitelů všech dob. I když byly některé věci připsány jako objeviteli někomu jinému, Nikola Tesla byl u těchto objevů. J.P. Morgan dotoval Nikolu Teslu, protože byl podnikatel a chtěl hlavně vydělat peníze. Nikola Tesla míval vize svých vynálezů, údajně všechny výpočty, náčrty, součásti viděl v hlavě a pak to jen zrealizoval, aniž by musel opravovat nějaké výpočty nebo součátky. Ale o něm dnes není řeč. Jde hlavně o ty Neomezené volné energie, o které se také zajímal a chtěl dostat ke každému člověku. Na jeho práci totiž navázal další badatel:

 

Viktor Schauberger

Viktor pozoroval ptáky a jiná zvířata, jak se pohybují ve vzduchu využitím hyperbolických spirálních pohybů, jak vzduch proudí skrze jejich křídla za letu, jak vytváří silnou protirotaci, což jim pomáhá pohybovat se dopředu a nahoru. Pomocí této hypotézy vyvinul letecký motor na principu turbíny, která by využila vzduch jako zdroj paliva. Nasála by vzduch a přeměnila ho na palivo za letu a zároveň vytvořila vakuum před sebou, což by zajišťovalo pohyb vpřed bez nějakého odporu.

 

Na počátku 2. světové války Alois Kokaly začal pracovat s Viktorem, který tehdy vyvíjel létající předměty na biotechnické bázi... Během války byl Viktor krátce velitelem parašutistů v Itálii a v roce 1943 přišel s nápadem turbíny pro ponorky. Viktor byl pak Himmlerem vyzván, aby pokračoval ve svých výzkumech, k dispozici mu byl dán vědecký tým techniků a doktorů z vězňů koncentračního tábora v Mauthausenu. Pokud by odmítl, mohl být také oběšen... 

Později Viktor přišel s prvním "létajícím talířem", který se nečekaně vznesl až ke stropu a pak spadl dolů. Brzy na to se objevila skupina Američanů, která zdánlivě věděla, co se stalo a všechno zabrala. Po důkladném šetření byl Viktor vzat do ochranné vazby, kde byl hlídán šesti policisty po šest měsíců...

Viktor se nakonec rozhodl nepracovat pro NASA a vrátil se domů do Švýcarska, kde po pěti dnech záhadně zemřel...

 

Vortex ve vodě a vzduchu byly základními principy Schaubergerových vynálezů. Například zkoumal, jak je možné, že ryby plavou a skáčou proti proudu. Zjistil, že příroda nabízí nekonečné množství energie ve vnitřním pohybu imploze/impanze. Příkladem toho je vortex (vír) ve vodě nebo tornádo ve vzduchu. Využití této energie si nevyžaduje žádnou potřebu něco pálit za účelem získání energie. Není potřeba ničit přírodní zdroje země, jak to dělají blázniví lidé, kde vytváření přitom obrovské množství znečištění. 

 

Viktor Shauberger a Nacisté

Po řadě fantastických vynálezů vytvořil něco, co naznal "jet turbine" (trysková turbína), která využívá kinetickou energii vody, aby vytvářela elektřinu, a tento patent podal 10. května 1930. Tento nový způsob generování energie zaujalo mnoho lidí, mezi nimi také říšského kancléře Adolfa Hitlera. Byl pozván do Berlína  a v roce 1934 obdržel zvláštní vízum v době diplomatické neshody mezi Německem a Rakouskem... 

 

Schauberger se řídil podle Aikido, kde pracoval v souladu se silami přírody, což bylo opakem tehdejšího Karate, kde se pracovalo "proti přírodě"... O Viktorovi si můžete sami vyhledat další informace na netu nebo jinde, ale co je podstatné, je to, že SS ho hledalo na základě schváleného patentu v roce 1934 o "Air Turbine" (Vzdušné turbíně), což byl mechanismus fungující na stejném principu jako vodní turbína, akorát nešlo o vodu, ale o vzduch, který se uvedl do víru a využila se energie takto získaná...

"Když se voda nebo vzduch točí ve formě víru, nahromaděná energie může mít za následek levitace (vznášení) s ohromnou silou. Tato forma pohybu je schopna zároveň i vytvářet energii. Tento princip vede logicky k návrhu ideálního letadla nebo ponorky... které nevyžadují téměř žádnou hnací sílu." - Viktor Schauberger.

 

Stručně řečeno: Viktor přišel na turbínové motory, které vytvářejí vlastní energii a jsou schopny posouvat daný předmět (letadlo, ponorku) vpřed nebo nahoru, ať už se jedná o vodu nebo o vzduch jako prostředí.

 

Nacisté měli samozřejmě zájem o Viktorovy výzkumy. Na obrázku je Miethe-Schauberger Disk

 

Antigravitační stroj - létající talíř

 

 

Viktor Schauberger a jeho domácí elektrárna, trout turbine (1955)

 

Nikola Tesla, Viktor Schauberger, SS, NASA a mnozí další pracovali a pracují a vyvíjejí technologie, které se mezi veřejnost nedostanou. Tyto technologie vytváří volnou energii, která by dala svobodu lidem vést svůj vlastní život bez ohledu na ty, kteří chtějí vládnout v jakékoliv zemi. Tesla i Schauberger bedlivě pozorovali a studovali přírodu, aby se z ní poučili a využili její přírodní zákony. 

 

Toto téma rozebírají více na Youtube tyto kanály (a další):

JoneS SenoJ

Enslaved By No Media

aplanetruth.info

FlatEarth Photography

deQuine - Sieh mich verwundert!

Awake Souls

Spacebusters

 

Nevěřte tomu, co tady píšu, ale ověřujte si sami, jak to je. Neznamená to, že by neexistovala žádná letadla, auta, lodě, stroje na tekuté palivo, ale že existují velká komerční letadla, která nemají plná křídla tohoto paliva a že existují technologie, které vyrábějí volnou energii, jsou zdarma a měly by být dostupné všem lidem, protože země patří všem. Bůh nevyvolil úzkou skupinu několika rodin, aby ovládaly tento svět a skrývaly tyto volné energie před lidmi. 
 
Kdo chce najít pravdu, musí ji hledat.