Nikon P900 - Infrared filter: Salton Sea 3

04.11.2018 10:21

Pořád věříš v kulatou zemi? Podle knížek, médií a školních autorit? Nebo podle vlastních pokusů a pozorování? Pravda je vždy nepříjemná, protože se s tím musí vlastní mysl poprat, než kapituluje a uzná, že věřila celou dobu lži. A to je pokořující pro vlastní ego. Proto většina lidí raději věří lžím a bajkám od mala propagovaným. A co ty? 


Plochozemci se nebojí pravdy, nebojí se výsměchu, dělají to, co má dělat skutečná věda a vědci: experimenty a pozorování reality okolo. Zde je jedno video, jak to děláme. Ve videu uvidíš, jak je vidět laser na vzdálenost 15 723 metrů z výšky jen několik cm nad vodou! Experiment jasně dokazuje, že vodní hladina je rovná, žádné zakřivení se neprokázalo a neprokáže, protože taková je vlastnost vody.

 

NIKON P900 INFRARED MOD VIDEO [Flat Reality Earth Explorers]
Salton Sea 3


 

Další a další články uvedou další záběry a experimenty plochozemců s Nikonem P900 a P1000 s infrared filtrem, které jasně dokazují, že naše země je plochá a není koule. Zeměkoule a Sluneční soustava a gravitace - to jsou jen teorie vyučované ve školách po celém světě. Jsou to bajky, kterým dnes téměř každý věří, tak jak Bible předpověděla v proroctví:
 

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, 

a podle svých choutek si seženou učitele, 

kteří by vyhověli jejich přáním.

Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k BÁJÍM.

(2 Timoteovi 4,3-4)