Největší zrcadlo na světě: Uyuni solná pláň v Bolívii ... Země je placatá!

04.02.2018 21:15

V Bolívii se nachází největší solná pláň na světě - Uyuni. Na wikipedii se můžete dočíst, že její rozloha činí 10582 km2. Nadmořská výška je 3650 m, tedy více než tři a půl km. Kam se hrabou naše hory, že? :) Tato solná pláň byla dříve dnem jezera, proto je tak rovná. A když trochu poprší a vytvoří se malá vrstva vody na tomto obrovském dně, vytvoří se největší zrcadlo na světě.

 

Tato solná pláň jasně dokazuje, že neexistuje zakřivení naší země, jak naše školní učebnice tvrdí. Na videu níže můžete studovat skvělé záběry z výletu na tuto planinu. Mladý pár se vydává doprostřed jezera, kde se nachází ostrov. Ujeli 96 km (60 mil), než se tam dostali. Průvodce na ostrově se jich ptá, jak daleko si myslí, že je další ostrov, který mají před očima? Nevypadá daleko, ale je 55 km daleko, jak říká průvodce.

 

Víte, kolik by dělal spád terénu pod horizont na tyto vzdálenosti?

 

96 km = při pohledu z 1,70 m (výška očí) by měl být okraj jezera 654 metrů pod horizontem

55 km = při pohledu z 1,70 m (výška očí) by měl být ostrov 199 m pod horizontem

 

Online kalkulátor zakřivení a spádu: 
https://dizzib.github.io/earth/curve-calc/

 

Jak si můžete všimnout, skutečnost je jiná. V čase 8:21 vidíte onen ostrov, který je vzdálen 55 km a 199 m výšky ostrova by mělo být pod horizontem. Ve videu pak vidíte vzdálené okraje jezera, které by měly být 654 metrů pod horizontem. Když porovnáte zrcadlení ostrova na vodní hladině solné planiny s ostrovem samotným, musí vám být jasné, že celá planina s tenkou vrstvou vody musí být rovná. Kdyby země byla koule, kdyby byl povrch tohoto jezera, této planiny, zakřivený, nejenže by nebyl vidět celý ostrov, ale ani odraz by nebyl shodný se samotným ostrovem. Vlastně by ten odraz na vodní hladině nemohl být vůbec vidět, protože by byl schovaný za horizontem.

 

Tyto záběry jsou úžasným svědectvím toho, že je naše země placatá a nehybná. Svědčí o tom zrcadlení ve vodě a taky všechno to, co je skutečně vidět. Pokud to nedokážeme jednoduše vidět a chápat, pak je to proto, že máme v hlavách hodně vědomostí, které neladí se skutečností - jsou to jen teorie, fantazie představ, které nám tam někdo od mala vkládal.

 

 

Nejsou to úžasné záběry? :)

 

Popřemýšlejte trochu, jak by asi vypadal odraz ostrova ve vodě, pokud by byla vodní hladina zakřivená...
Byli jste někdy na Petříně v bludišti zrcadel? 

 

 

 

Vodní zakřivená hladina by deformovala odraz objektů, ostrovů.
Zrcadlo musí být naprosto ploché, rovné, aby věrně odráželo originál ve vodě.