Naše denní světlo nepochází od Slunce!

18.02.2018 11:11

Co myslíte, je možné, aby naše denní světlo nepocházelo od Slunce? Všechny roky ve škole, věda, média, televize, rádia i časopisy nám tvrdí, že Slunce určuje naše denní světlo, že je to hnotná, žhavá koule 150.000.000 km daleko od země. Je možné, že by to bylo všechno jinak? Je například možné, aby letadlo proletělo Sluncem, jak se někomu podařilo nafilmovat?

 

Co říká například Bible, že je zdrojem denního světla? Dříve než bylo stvořeno Slunce, Měsíc a hvězdy (4. den stvoření), bylo dle Bible stvořeno světlo, které bylo nazváno dnem a oddělilo světlo od tmy, tedy i den od noci. Tento text se nachází na počátku Bible:

 

Gen 1:1  Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 

Gen 1:2  Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. 

Gen 1:3  I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 

Gen 1:4  A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. 

Gen 1:5  A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. 

 

Toto světlo, které Yahuwah Elohim stvořil svým slovem, pak nazval dnem a tmu nazval nocí. Pak stvořil nebeskou klenbu (oblohu), moře, zemi (souš), poté země vydala trávu, rostliny a stromy (Genesis 1,6-13). Teprve až pak stvořil Elohim Slunce, Měsíc a hvězdy! 

 

Gen 1:14  Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. 

Gen 1:15  A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. 

Gen 1:16  I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy. 

Gen 1:17  A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi; 

Gen 1:18  A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

Gen 1:19  I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. Gen 1:19  I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 

 

Je příběh o Stvoření světa jen mýtus? Ateisté (jako jsem byl i já) si myslí, že to je blbost a báchorky pro staré lidi, co se už bojí smrti a potřebují nějakou útěchu a berličku... Pro věřící lidi, co se osobně setkali s Bohem uvnitř svého srdce (jako Komentský),  je to Bohem inspirované slovo pravdy, které je přijato shora do mysli člověka, který ho pak zapsal dle svých lidských schopností, možností a jazyka.

 

Může být třeba na Antarktidě světlo, pokud je slunce úplně mimo? Může, protože máme zde ještě to první světlo, které určuje den a noc, světlo a tmu. Jak přesně funguje, kde se nachází, jak ovlivňuje modrou oblohu nad námi, je příčinou svítání a soumraku, zatímco slunce je zdrojem východu a západu slunce? Je hodně věcí, na které musí pokorný člověk říci "Nevím". Níže tedy videa, která se zaobírá tímto první světlem, které stvořil Yahuwah Elohim jako první. Netvrdím, že to tak je, ale každý se může zamyslet a sám experimentovat.

 

 

Flat Earth ... Walking the Edge of Daylight

 

 

Placatá země ... skutečné rychlosti
(Charlie Chaplin speech...)

 

 

Placatá země ... západ slunce 22 mil vysoko - kamera z balónu

 

 

Placatá země ... rozumíš slovu "placatá", "plochá"? 
Vnímáš ten klid a nehybnost země ve videu?

 

 

Naše úžasná PLACATÁ ZEMĚ ... Pohled z nebe
Není úžasný ten, kdo to všechno stvořil? Není v tom láska, krása a nesmírná inteligence?
Co je člověk proti tomu se svými výtvory? Jen prach, který se po smrti v prach obrátí...