NASA ve svých manuálech píše o "PLACATÉ, NEROTUJÍCÍ ZEMI"!

07.09.2018 21:04

Pokud jste zamilovaní do letů do vesmíru, do kosmonautů, astronautů a do loga NASA, tak byste měli vystřízlivět. V poválečné operaci "PAPERCLIP" byli do USA nataháni vědci a inženýři nacistického Německa. Nacisté byli obdivovateli Loyoly, zakladatele Jezuitů, tedy Tovaryšstva Ježíšova. Byl to a je okultistický, vojenský řád pro potřeby a plány papeže a Vatikánu.

 

NASA je tedy jen pokračováním intrik Jezuitů a Nacistů během posledních staletí. Lži a nesrovnalosti můžete nalézt na každém kroku. Do svého vesmírného programu získává NASA miliardy dolarů z rozpočtu USA. V padesátých letech se uskutečnily operace Dominic a Fischbowl, které měly probít a prozkoumat nebeskou klenbu, kterou admirál Byrd předtím objevil na Antarktidě.

 

Nicméně tento článek je o tom, že samotná NASA hovoří ve svých odtajněných dokumentech o PLACATÉ, NEROTUJÍCÍ ZEMI! 

 

Jedním dokumentem, kde NASA hovoří o placaté, nehybné zemi, je dokument "NASA Reference Publication 1207" z roku 1988. Název manuálu je "Derivation and Definition of a Linear Aircraft Model". 

V úvodním souhrnu tohoto manuálu pro létání najdete o jakou zprávu se jedná. Je to zpráva létání nad PLACATOU, NEROTUJÍCÍ ZEMÍ.

"FLYING OVER A FLAT, NONROTATING EARTH" znamená doslova létání nad PLACATOU, NEROTUJÍCÍ ZEMI.

 

 

Totéž najdete i v závěru manuálu, kde se hovoří o "flying in a stationary atmosphere over a flat, nonrotating earth.", tedy o "létání ve stacionární (nehybné) atmosféře nad placatou, nerotující zemí."  

 

 

A zde je jeden ruský dokument odtajněný od CIA, kde se taky hovoří o "flat" Earth (Placaté zemi). V tomto dokumentu se hovoří taky o jasu nebeské klenby (the brightness of the firmament). 

 

 

Další dokument je z armády USA a píše se tak také o flat Earth (Placaté zemi).

 

 

CIA, Army, Air Force, Navy, NASA a ruské dokumenty potvrzují, že tyto civilní a vojenské úřady dobře ví, že naše Země není rotující ani koule.

Koho to hlouběji zajímá a umí anglicky, může se podívat na video pastora Deana Odle, který tuto věc rozebírá. Video je zde: