Najjemnejší vánok: 1.časť

07.11.2018 05:03

Dáme sa do hladania a skúmania „pohybu“ našej Zeme,tak teda, ak zvážime údajný pohyb Zeme s rotáciou vyše 1600km/h na rovníku, ale 0km/h na poloch. Atmosféra je vraj dokonale synchronizovaná tak (a to musím pripomenúť, že na zemi bola údajna “evolúcia“ ked opisujeme o guľatosti Zeme, myslím,že je to protirečenie, ked sa hovorí o nejakej „dokonalosti“ pri evolúcií), aby vyrovnávala tieto ohromné rozdiely pohybu a odstredivej sily.

Gravitácia pôsobí dostatočnou silou, aby udržala oceány na rotujúcej guli, ale zároveň na nás pôsobí neporovnateľne menšou silou, inak by nás roztrhala na kašu. Gravitácia nejako pôsobí na každú vec tak“akurát“, je to naozaj mocný kúzelník, ktorým sme boli očarený a predali sme mu náš rozum.

Dalej vraj letíme 107 000km/h okolo Slnka ,teda 30-krát rýchlejšie než guľka z pištole a potom ešte 650mil. km/h vesmírom, pritom tento fantastický pohyb vôbec nevnímame a rovnomerný priamočiary pohyb to rozhodne nie je....

Nech si myseľ predstaví, akú silu by mal vzduch, ktorý by bol uvedený do pohybu guľovitým telesom s priemerom 12 742km, ktorá sa točí okolo svojej osi rýchlosťou 1674,4km, rútiacej sa okolo Slnka rýchlosťou 107 826km/h a spolu s Galaxiou naprieč vesmírom rýchlosťou 2 160 000km/h ,potom sa dobre zamyslime nad tým,či by mohli obyvatelia takej gule udržať svoje účesy na hlavách?!

Ak sa zemeguľa otáča okolo svojej osi strašnou rýchlosťou 1000míľ/h, obrovská masa by bezprostredne spôsobila desivý víchor v celom priestore,všetok vietor by vanul jedným smerom a čokoľvek podobné mrakom,ktoré by sa nachádzali v sfére vplyvu rotujúcej gule,by museli ísť rovnakým smerom.

NASA a dnešná astronomia tvrdia,že Zem je gigantická guľa,naklonená do strany,kmitajúca a otáčajúca sa okolo svojej centrálnej osi okolo Slnka, ktoré spolu s celou Slnečnou sústavou uháňa po špirále okolo centra Mliečnej dráhy, zatiaľ čo celá galaxia fičí nepredstaviteľnou rýchlosťou skrze vesmír. Všetky údajné pohyby Zeme majú vraj svoj pôvod vo „Veľkom Tresku“! Zem vraj uháňa šialenými rýchlosťami do štyroch rôznych smerov súčasne.

A predsa nik nikdy a nikde nevidel,nepocítil,nepočul,nezmeral ani nedokázal existenciu jediného z týchto pohybov!!!
Keby Zem a jej atmosféra konštantne rotovali východne rýchlosťou 1674,4km/h, potom by to nejako a niekde muselo byť vidieť, počuť, cítiť, alebo byť zmerané, lenže nik v dejinách nezažil žiadny takýto údajný pohyb východným smerom, pričom sme schopní počuť, cítiť a experimentálne zmerať aj ten najjemnejší západný vánok.

Experimenty Michelson-Morleyho a Sagnaca sa pokúšali zmerať zmenu rýchlosti svetla kvôli predpokladanému pohybu Zeme vo vesmíre,potom,čo zmerali všetkými možnými smermi rôzne lokácie,nedokázali vôbec rozpoznať žiadnu významnejšiu zmenu,čím sa opäť potvrdil stacionárny geocentrický model Zeme.

Experiment známy ako“Airy°s Failure“ (Airov nezdar) dokázal, že hviezdy sa pohybujú voči nepohyblivej Zemi a nie naopak.Najprv sa teleskop (astro-dalekohľad)naplnil vodou,aby sa spomalila rýchlosť svetla vnútri,potom sa vypočítal sklon potrebný k tomu,aby sa svetlo z hviezdy dostalo priamo do trubice teleskopu.Airy nedokázal heliocentrickú teoriu ako pravdivú,pretože svetlo z hviezdy už dorazilo pod správnym uhlom bez žiadnej zmeny,ale naopak preukázal ako správny geocentrický model vesmíru.

Tycho de Brahe slávne argumentoval proti heliocentrickej teorií vo svoje dobe, ked tvrdil, že keby Zem obiehala okolo Slnka,musela by byť viditeľná zmena vzájomných postavení hviezd po 6mesiacoch orbitálneho pohybu.

Hviezdy by sa preto mali javiť tak,že sa od seba vzdaľujú,ked sa približujeme,a že sa priskupujú,ked sa vzdaľujeme.
Je overeným faktom,že počas celého domnelého pohybu okolo Slnka sa ani o milimeter nemenia vzdialenosti medzi hviezdami na oblohe, čím je dokázané, že sa vôbec nehýbeme.

Keby Zem skutočne rotovala smerom na východ,museli by kolmo vystrelené delové gule,alebo iné projektily dopadnúť znateľne daleko na západ od miesta výstrelu.Kedykoľvek však bol taký test vykonaný,vertikálne vystrelené delové gule z kanonu stúpali v priemere 14sekúnd hore a potom klesali 14sekúnd nadol,pričom dopadli na zem nikdy nie dalej ako 0,6m od kanonu,pričom často dopadli priamo späť do hlavne kanonu.

Na dôvažok pripomeniem,že sme boli učení všetci na školách, že Zem ako guľa rotuje okolo Slnka, a teda informácia, že by ste v skutočnosti mohli byť na plochej-nehybnej rovine uprostred priestoru (môžeme nazvať aj vesmírom, pre lepšie pochopenie) so všetkými svetlami na oblohe rotujúcimi okolo vás,teda tak,ako sa nám to javí:táto informácia je pre vás všetkých prekvapením,ale nemala by byť,pretože naše oči,naša skúsenosť a sedliacky rozum nám hovoria,že „horizont“je perfektne rovný,cítime sa,akoby sme boli v pokoji,nepociťujeme nijaký pohyb rýchlosťou tisíce kilometrov za hodinu!

Dalej,uvediem ešte ako príklad „oblohu“a jej tkzv.guľaté telesá,pri ktorom si väčšina ludí predstavuje a je aj často uvádzaným dôkazom guľatej Zeme,tak to trocha rozoberiem,aby som to uviedla na správnu mieru,pretože tento argument má ale viacero fatálnych nedostatkov:

 

,ak budem chcieť zistiť dimenzie a tvar podlahy miestnosti,budem postupovať tak,že budem skúmať strop a svetlá na strope a od toho odvodím,aká je podlaha??Vzhľadom na to,že teorie astronomie sú závislé na otázke tvaru povrchu Zeme,človek by očakával,že si astronomovia najskôr overia tvar podlahy-Zeme!


Toľkokrát opakované „planéty a hviezdy“ nie sú také, ako sme o nich boli učení.Porovnávanie nebeských objektov s tým,čo máte pod nohami, je veľmi neefektívne. Vzhľadom na to, že nemáme žiadne skutočné a pravé fotky Zeme z vesmíru a pohyb Zeme nikdy nebol dokázaný, nemožno sa dopúšťať hlúpostí typu “svetlá na oblohe sú guľaté,tak aj ja žijem na guli“!Všetko dáva väčší zmysel,pokiaľ sme na plochej,nehybnej zemi a všetko sa krúti okolo nás-nad našimi hlavami.
Hlavnou chybou vyššie spomenutého argumentu je však už tvrdenie,že nebeské telesá sú sférické.Astro-dalekohľady i veľké teleskopy sú vyrábané s „konvexnými šošovkami“!Pred tým,než sa objavili,každý národ v historií svedčil,že na nebi sú ploché objekty,resp.svetelné disky-slnko,mesiac,hviezdy a blúdiace hviezdy(planéty).Egypťania uctievali mesačný disk a mnohé staroveké kulty uctievali slnečný disk.


Tycho de Brahe -najsystematickejší a najdôkladnejší astrolog svojej doby,ktorý zhromaždil najviac informácií o hviezdnej oblohe,k teorií sférických nebeských telies údajne napísal:“na nebi nie sú žiadne sférické telesá“,tie,ktoré si predstavujú experti,existujú len v ich hlavách,aby im pomohli modelovať ich pohyb numerický skrze aritmetiku“!

 

(článek: S. Schubert)