Nacista a šéf NASA Wernher von Braun věděl, že mimozemšťané neexistují!

25.03.2018 21:48

Když Wernher von Braun umíral na rakovinu, požádal Dr. Carol Rosinovou, aby mu dělala tiskovou mluvčí. V tomto videu je její výpověď o tom, co jí v těchto posledních letech života říkal stále znovu.

 

 

Co říká biblický verš, na který náhrobí kámen Wernhera von Braun odkazuje?

 

Žalm 19:1

Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.

The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.

 

 

Slovo "nebesa" ("The heavens) v hebrejštině:
H8064 - shamayim
 
 
 
Slovo "obloha" ("klenba", "the firmament") v hebrejštině
H7549 - raqiya
Je to stejné slovo použité pro pevnou nebeskou klenbu při Stvoření na první straně Bible. 
 
 
 
Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje.

Wernher von Braun dobře věděl, že je nad námi nebeská klenba z pevného materiálu.