Může se Slunce 20x zmenšit v modelu heliocentrismu? Nemůže!

07.03.2018 06:16

Pokud věříte v Zeměkouli a Slunce, které je 150.000.000 km daleko, pak by mělo být Slunce stejně veliké. Server astro.cz to vysvětluje v jedno článku na svém webu pod názvem Proč se Měsíc se Sluncem zdají u obzoru větší? Píše se tam:

 

Měsíc a Slunce se nám opravdu zdají nízko u obzoru mnohem větší než v době, kdy se nacházejí vysoko na obloze. V tomto případě se však setkáváme spíše s problémem psychologickým než astronomickým. Ve skutečnosti se totiž velikost těchto objektů v závislosti na výšce nad obzorem nijak nemění - jsou stále stejné. Lze se o tom jednoduše přesvědčit pomocí série fotografií nebo ruličky papíru, kterou budete sledovat například Měsíc nízko u obzoru nebo naopak vysoko nad ním. Pokud průměr ruličky přizpůsobíte tak, aby se do ní "velký" Měsíc u obzoru přesně vešel, bude rulička kopírovat okraje Luny i vysoko nad obzorem, kdy se vám bude zdát menší...

https://www.astro.cz/rady/pozorovani-oblohy/casto-kladene-dotazy/proc-se-mesic-se-sluncem-zdaji-u-obzoru-vetsi.html

 

Takže tento a jiné články tvrdí, že Slunce je stále stejné, ale nám se zdá, že je u obzoru větší, než když je vysoko na obloze. Opravdu? Stále stejné nebo dokonce trochu větší u obzoru? Pojďme se tedy podívat na záběry, při kterých vyloučíme psychologický problém, protože kamera nemá psychiku. Zde jsou obrázky jednoho západu Slunce. Všimněte si přitom, jak hodně se Slunce zmenšuje směrem k obzoru, NEZVĚTŠUJE SE ale VZDALUJE OD NÁS! Prostě a jednoduše se vzdaluje do dálky, protože je to filmováno v pouštní oblasti, takže vlhkost vzduchu nezvětšuje Slunce u obzoru.

 

 

Jak hodně by se muselo Slunce vzdálit od Země za těch pár hodin, aby se 20x zmenšilo?

Pokud máte pochybnosti o těchto obrázcích, celý západ Slunce můžete sledovat v následujícím videu od 3:28

 

 

Je tedy zjevné a logické, že díky vzduchu a vlhkosti mezi námi a objekty u obzoru může docházet ke optickému zvětšení objektů, ale ne ke zmenšení. V suchých pouštních oblastech, kde tyto vlivy jsou podstatně menší, je zcela jasně vidět, že se Slunce vzdaluje od nás a na obzoru je maličkou kuličkou. To není možné v modelu heliocentrismu, kde je během těchto několika hodin stále stejná nebo téměř stejná vzdálenost mezi Sluncem a Zemí. Je to však možné na modelu placaté země, kde je Slunce malým tělesem, které se pohybuje nad nehybnou zemí. Slunce se přibližuje a vzdaluje a díky perspektivnímu vidění se tedy zvětšuje a zmenšuje. 

 

Když porovnáte velikost Slunce na prvním obrázku s velikostí na posledním, Slunce je možná 20x menší. O kolik by se musela Země vzdálit za pár hodin od Slunce, aby se Slunce 20x zmenšilo? Nejspíš 20x, ne? Takže 20 x 150.000.000km? I kdyby to bylo jen 1x o dalších 150.000.000km, tak to naprosto vyvrací celý heliocentrický model. 

 

  

 

A nyní se možná váš heliocentrický mozek brání a křičí: Ne! To je nějaký podvrh! ... Na to má věda vysvětlení!... Refrakce, Magnifikace, atd... Ano, to bychom mohli zohlednit, kdyby šlo o nepatrné zvětšení, ale ne při takovém zmenšení. Prostě to tak je, smiřte se s tím. A podobných záběrů je více. Prostě Země kulatá není a heliocentrický model je jen pohádka, iluze, které jste byli naučeni a teď ji v té hlavě nosíte jako pravdu.

 

Brazilští vědci z Dakila Research and Technology Center Zigurats po 7 let zkoumali znovu mnoho věcí ohledně naší země. Došli k závěru, že země není kulatá, ale placatá. Ke konci března 2018 dají na veřejnost svůj dokumentární film, ve kterém odkryjí všechny své experimenty a důkazy o placaté zemi. Ve svém bádání přišli dokonce i na nový kontinent za Antarktidou. Ať už je jejich model jakýkoliv, každopádně dokazují, že země není koule.

 

 

https://en.terraconvexa.com.br