Kritické myšlení podle Grygara a klubu Sisyfos - část 1: Skepticismus

26.04.2019 13:40

 

Klub SISYFOS uděluje každoročně bludné balvany, neboli anticeny, pro lidi, které považuje za bludaře oblbující českou společnost. Ať už to jsou lékaři, léčitelé, badatelé, ezoterici, hudebníci, zpěváci, kdokoliv není v souladu s jejich "novým skepticismem" ve smyslu kritického racionalismu, toho označkují těmito cenami a média to pak oznámí národu. Na svém webu v sekci "O klubu" stojí tento vlastní popis klubu SISYFOS:

======================
Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti....


Český klub skeptiků a jeho cíle

SISYFOS vznikl na jaře r.1995 z podnětu několika racionálně myslících osob. Dnes má téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Dvě třetiny členstva mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Téměř polovina členů je z Prahy a okolí, pobočka je v Brně, hodně členů je z Ostravska. Od r.2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR.

Cíle klubu jsou definovány v úředně schválených stanovách. Naší snahou je šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mimořádný význam přičítáme podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů.

https://www.sisyfos.cz/o-nas/o-klubu
=======================

Pan Jiří Grygar a celý klub SISYFOS jsou sice zastánci kritického myšlení, ale ne ve vlastních řadách. Opírají se o vědomosti získané na školách, o vědecké teorie a názory. Takže vědecké ego brání sebe proti všem jinak smýšlejícím. A když se tedy vysokoškolské a vědecké teorie budou mýlit, bude se mýlit i pan Grygar a celý SISYFOS. Proč? Protože jejich základem jsou právě vědecká učení a teorie. Může se však věda mýlit? Samozřejmě, to vidíme stále dokola, jak mění názory.
 

Pro množství teorie nejsou schopni vidět to, co vidí obyčejný člověk selským, nezatíženým rozumem, nebo malé dítě, které ještě má čistou nezatíženou mysl. Vždy tomu tak bylo, že nová pravda byla nejvíce pronásledovaná zastánci a obhájci současné "pravdy", kteří o ní měli nejvíce informací. V důsledku toho pak přichází od těchto lidí snaha bránit a chránit stávající pravdy a zesměšňovat nebo perzekuovat jinak smýšlející lidi. A to je přesně to, co dělá klub SISYFOS v čele s panem Grygarem, co dělala Inkvizice a dělají náboženství dodnes. Věda je prostě novobodé náboženství a když mu vše nevěříš, upadáš do klatby.

 

Badatelé Placaté země

Lidé, kteří zkoumají téma placaté země, jsou lidé s kritickým myšlením ze všech vrstev společnosti. Od obyčejných pracujících nebo matek na mateřské dovolené, po inženýry i akademiky. Každý z nás vyrůstal a zná teorii Zeměkoule a sluneční soustavy, takže se musí stát opravdu něco velkého, aby od tohoto názoru a víry odstoupil. A když se tak stane, přijde ihned zesměšňování a perzekuce, zatím jen ve formě bludných balvanů, článků v médiích, apod.

Jenže pravda si vždy najde cestu po staletích lží, aby se dostala na světlo, stejně tak, jako si semínko najde cestu přes vrstvu asfaltu nebo skálu. Hnutí placaté země (Flat Earth) má už po světě desítky milióny lidí, ale v médiích se o tom samozřejmě nepíše. A vývoj v médiích je taky zajímavý.

Zatímco pan Grygar prorokoval v naší rádiové debatě z 31.12.2017 na Českém rozhlase plus, že toto hnutí zase upadne do zapomenutí, opak je pravdou. Lidí věřících v placatou zemi je stále více a média na to reagují a objevuje se stále více článků, videí i filmů na toto téma. A já věřím, že přijde jednou doba, kdy se lidé budou usmívat nad teorií zeměkoule a heliocentrismu.

 

Jedním případem k zamyšlení je například Suezský kanál z Rudého moře do Středozemního moře.  Tento průplav je 193 km dlouhé a umožňuje lodím přímou cestu mezi Středozemním a Rudým mořem. V roce 2010 se tento kanál rozšiřoval. Vodní hladina je rovná, průplav nemá žádná zdymadla, a i výkopové práce se prováděly rovně, tedy bez nějakého ohledu na zakřivení zemského povrchu.  

 

Kritický klub Sisyfos ani pan Grygar se nad těmito věcmi nezamýšlí nestranně a kriticky, protože oni už ví, že země je kulatá. Plochozemci jsou však praví skeptici a kladou otázku před všechno. Kdyby byla země kulatá, nemohl by být Suez takový, jakým je.

 

Pokračování v další části.