Jsi obránce nebo útočník?

02.01.2018 07:27

Ne, nebude zde řeč o sportu :) ... Otázka zní takto: Jsi obránce své pravdy, své představy, své teorie, svého současného vědění, své dosažené moudrosti a postavení? Nebo jsi útočník pravdy, hledač pravdy, badatel, který chce věci přijít na kloub, i kdyby měl přiznat, že se celý život mýlil? 

 

Po celá staletí, nejspíš tisíciletí, existují tyto dvě skupiny lidí. Je možné, že to souvisí s egem a to s pýchou nebo pokorou. Pokud člověk celý život něco propaguje, čemu věří, a lidé ho poplácávají po ramenou, dávají mu tituly a metály, jeho egu se to líbí a je na sebe pyšné. Pak je hodně těžké být pokorným a přiznat sobě a druhým, že jsem sebe i ostatní celý život oblboval.

 

Jak na tom jsi ty osobně, se pozná podle toho, jak reaguješ na lidi, kteří mají odlišný názor než ty, než společnosti, apod. Začneš takového člověka považovat za debila, pociťuješ vztek, chtěl bys ho zavřít do blázince, upálit na hranici? Pokud ano, pak jsi typ obránce. Jsi vhodný člověk pro vládnoucí elitu tohoto světa, protože tě stačí od mala vychovat a ty se pak jak divá zvěř obrátíš proti každému, kdo má jiný názor. Jsi řízená lidská zbraň. Jsi připojen do Matrixu, použijeme-li jako přirovnání filmovou trilogii Matrix.

 

Pokud se ale v daném případě začneš ptát: Co když má tento člověk s odlišným názorem pravdu? Jaké má důkazy? Pojďme to prověřit... Co když se mýlíme my? Mám skutečně pravdu já nebo on? atd. ... Pak jsi typ útočníka, jsi hledač pravdy, jsi do určité míry naplněn pokorou a úctou k druhým lidem jako sobě rovným. Tvůj názor není jedinečný, směrodatný a neomylný. Nemáš potřebu bránit svou moudrost, ale toužíš poznat pravdu, ať už stojí cokoliv. Máš svobodnou mysl, jsi neovladatelný elitou, necháš se vést intuicí a Božím duchem. 

 

Chápeš? Naše reakce na podobné situace z vnějšího světa odhalují náš osobní vnitřní svět: Naše ego, náš duchovní stav, naší lásku, nenávist, závist, atd. Na odlišných názorech není nic špatného. Je to jen odlišný názor. Já mohu věřit v placatou zemi, ale vůbec mi nevadí, že někdo věří v kulatou zemi, v dutou zemi, v obdélníkovou nebo čtvercovou zemi. Já se můžu mýlit. A může přijít padný důkaz, že jsem v omylu.

 

Proto je třeba dobře rozlišovat mezi tím, co je teorie, tedy domněnka, představa ... a tím, co je ověřitelný fakt. Například teorie o Big Bangu, Velkém třesku, je teorie, je to představa, se kterou někdo přišel. Ten člověk a každý další má svobodu si myslet, že to tak bylo. A já s tím nemám žádný problém. Neirituje mne to. Ale vím, že nikdo z nás nemá prokazatelný důkaz, nikdo tam v době Velkého třesku nebyl, nikdo nedokáže změřit milióny let zpět, stejně jako nikdo nedokáže prakticky změřit údajných 150.000.000 k žhavému slunci. Je to teorie.

 

Protikladem slova THEORETIC (domněnka, představa) je slovo ZETETIC. Toto slovo představuje pozorování, zkoumání, ověřování na základě experimentů. Není v tom teorie, přidání představy. Proto Samuel Rowbotham napsal knihu: ZETETIC ASTRONOMY, EARTH IS NOT GLOBE! (ZETETICKÁ ASTRONOMIE, ZEMĚ NENÍ KOULE!

 

Namísto toho, aby debatoval a diskutoval o teoriích, pustil se Rowbotham do pozorování a průzkumu. 9 měsíců bydlel u vodního kanálu Old Bedford a pozoroval vodní hladinu, zamrzlou hladinu do dálky až 10 km. Jeho experimenty jsou známy jako Old Bedford experimenty. A lidé, kteří mu přihlíželi během té doby, se sami rozhodli, že země nemůže být kulatá. Viděli důkazy, nemusel je přesvědčovat. Ukázal jim výpočty zakřivení země dle údajů tehdejší vědy a pak se podívali do dalekohledu a viděli to, co by neměli vidět. 

 

 

Byl Rowbotham neomylný člověk? Měl všechny představy správné? Určitě ne. Ale měl právo mít svou vlastní představu a byl to hledač pravdy, byl to typ útočníka, který se nebál jít proti tehdy propagované představě o tvaru naší země a vesmíru. Rowbotham nebyl jediný, během staletí bylo hodně lidí, kteří nesouhlasili s tím, co my dnes považujeme za samozřejmou pravdu. Například i Tycho deBrahe a jiní vědci. Za posledních 200 let bylo napsano vícero knih podobnými lidí, které si můžeš stáhnout a pročíst na téma nekulaté země. A také Bible byla napsána lidmi s nekulatým názorem.

Nebo možná věříš stále, že pocházíme z opice, jak nás učí školní evoluční teorie. Já jsem tuto teorii opustil a věřím, že nás stvořil Bůh. Prostě máme jiný názor, jinou víru. Pan Grygar a paní Sedláčková z Českého rozhlasu věří v zeměkouli a nekonečný vesmír. S tím nemám sebemenší problém a nemusím o tom debatovat, někoho přesvědčovat o své pravdě, ani nikomu dávat cenu Sysifos, abych ukázal, že je pomatenec a magor. Nemám svou bránící pravdu, jsem jen hledač pravdy pro sebe sama. A svobodu názoru, kterou já respektuji u druhých, očekávám také od druhých vůči mne. 

 

Bohužel toho obránci své pravdy nejsou schopni a tak mi píšou maily, jaký jsem idiot a chudák Grygar, jak musel trpět a jaký jsem beznadějný případ, když je to tak jasné... Chápu je a nedotýká se mne to osobně, protože oni ani nemůžou jinak jednat. Takový je jejich vnitřní svět. Bojovat, obhajovat, debatovat, přesvědčovat a vyhrát, ubránit.... Myslím, že to byla moje první a poslední debata v Českém rozhlase i jinde. Nemám tu potřebu ani touhu. Navíc neumím mluvit. Byla to prohra? Nebyla, protože já nešel do žádného boje. Jen jsem byl pozván, abych tam přišel a já tam byl. Nebojoval jsem za něco, za svou pravdu, nechtěl jsem někoho porazit. Jediné, co jsem chtěl sdělit posluchačům, bylo to, aby byli ZETETIC. Ostatní je už na nich. 

 

Proto vedu tyto stránky, ne abych přesvědčil svět, pana Grygara, paní Sedláčkovou, nebo abych z někoho udělal idiota nebo hlupáka, ale abych poskytnul hledajícím lidem nějaký začátek do hledání, pokud neumí anglicky. Proto píšu i tyto články, protože stále více a více lidí se ptá a píše mi emaily, ale já nemám čas každému odpovídat. Jednodušší je napsat tyto články a ať si z toho pak každý vezme, co uzná za vhodné. 

 

Flat Earthers, lidé věřící v placatou zemi, jsou lidé typu útočníka. Každý začal tím, že se snažil vyvrátit teorii o placaté zemi, protože to bylo něco, co neznal a vypadalo to jako naprostá volovina. Ale postoj Flat Earthera není ubránit si svou představu o zěměkouli a nekonečném vesmíru, flat earther je ZETETIC, hledá důkazy, pozoruje, experimentuje, naslouchá druhým, jejich argumentům, experimentům, pozorováním...

 

Jaký typ jsi ty? Jsi teoretik nebo zetetik? Máš odvahu na to, udělat tak jednoduchý experiment jako udělal v 19. století Rowbotham? S daleko lepší technikou dnes? Nebo vypustit balón s kamerami do 30 km jako udělaly stovky lidí? Koupit si kvalitní fotoaparát jako např. Nikon P900 a pozorovat vzdálené ostrovy, poloostrovy, hvězdy, slunce, měsíc? Jaký je tvůj vnitří svět? Na to si můžeš odpovědět jen ty sám. Nebo taky nemusíš, je to zcela tvoje věc.