Jezuiti - Tovarišstvo diabla

23.02.2018 19:08

Jeden čtenář mi poslal článek do mailu, tak jsem se rozhodl jej skopírovat a vložit do blogu ke zvážení všem. Sem tam se někdo zeptá nechápavě, proč by měla NASA a další vesmírné agentury lhát? Jaký by měla motiv? Tento článek navrhuje takovýto motiv. 

 

Jezuiti - Tovarišstvo diabla


Do petnásteho storočia kresťania verili,v geocentrický systém,ktorý spočíval v tom,že naša zem je nehybná, a plochá a slnko a mesiac obiehajú okolo zeme.Toto uvažovanie je vierohodne dokázané a potvrdené Bibliou:
 

Jozue 10:

12 Vtedy hovoril Jozua Hospodinovi, v deň, v ktorý vydal Hospodin Amoreja pred synmi Izraelovými, a riekol pred očami Izraela: Slnce v Gibeone, stoj ticho, a mesiac v údolí Ajalon!

13 A slnce stálo ticho, a mesiac stál, dokiaľ sa nepomstil národ na svojich nepriateľoch. Či nie je to napísané v knihe Spravedlivého? A slnce stálo prostred neba a neponáhľalo sa zapadnúť tak asi celý deň.

14 A nebolo takého dňa pred tým ani potom, aby bol Hospodin takto počul na hlas človeka, lebo Hospodin bojoval za Izraela.
 

Tento odstavec jednoznačne potvrdzuje,že zem je stacionárna a slnko a nie len mesiac obiehajú okolo zeme. Keď sa naša zem nepohybuje,tak nemôže byť guľatá. Pretože oceány a moria by sa zliali na jedno miesto. Satanisti sa vždy v histórii snažili vymazať Boha z mysli ľudí.Kopernikova heliocentrická teória o slnečnej sústave sa im k tomuto účelu veľmi hodila. Z našej zeme urobili nepatrnu bezvýznamnú planétu,ktorá obieha okolo slnka v nekonečnom vesmíre.Boha a jeho stvoriteľské dielo hodili na vedľajšiu koľaj. 
 

Potom mohli prísť s evolúciou,veľkým treskom a ďaľšími vecami o mimozemšťanoch a podobne.Ja sa až tak nezaujímam o nejaké vedecké dôkazy o plochej zemi.Mňa skôr zaujímajú príčiny prečo jezuitskí zločinci zamlčujú,že zem je plochá. Jedno vysvetlenie by tu bolo: Jezuiti su napojení na démonov a tí im hovoria čo majú urobiť. Diabol chysta na dobu konca taký podvod,že keby bolo možné boli by ním zvedení aj spravodliví /Mat. 24:24 / a ten podvod sa týka mimozemšťanov ktorí prídu,ale nebudú to mimozemšťania ale démoni ,ktorý dokážu na seba vziať rôzne podoby. Vytvoria na zemi také prenasledovanie pod vedením antikrista,že len málo biblických kresťanov to prežie. Preto muselo prísť klamstvo o nekonečnom vesmíre s možnosťou inej civilizácie.
Samotný Koperník ktorý bol katolik , ktorý heliocentrický systém vymyslel ale mu neveril.Aj tak bol jezuitmi donútený k tomu, aby svoju teoriu zverejnil. Evolúciu vymysleli slobodomurári-tiež výtvor jezuitov konkretne Darwinov klan. Veľký tresk vymyslel jezuitský astronom. Nedávno v USA na hore Grehem postavili jezuiti observatorium s najmodernejším vybavenim a nazvali ho Lucifer. Pravdepodobne to ma spoitosť s príchodom mimozemšťanov-démonov.
Písmo nás varuje: 2 Tes.2 8 A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu,
9 toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi. Na záver výroky z Písma o našej zemi ktorá je stredobodom vesmíru pretože na ňu zostúpil Boh v ľudskom tele ako jej Stvoriteľ a Spasiteľ:
Žalmy 96:10 Povedzte medzi národami: Hospodin kraľuje! Áno, aj okruh sveta bude upevnený tak, aby sa nepohnul.
1 Samuelova 2:8 Pozdvihuje núdzneho z prachu a z hnoja povyšuje chudobného, aby ho posadil s kniežatami, a stolicu slávy im dáva dedične. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a položil na ne okruh sveta.
Job.38, 18 Či si si prezrel všetko až po šírky zeme? Oznám, ak ju znáš celú!
Izaiáš 40:22 On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia sú jako kobylky; on rozprestrel nebesia ako tenké tkanivo a roztiahol ich ako stánok na bývanie.

 

Takže zvažte, nakolik jsou tato slova pravdivá a zda to dává smysl. I další a další lidé se domnívají, že to tak nějak je. Například server Worldslastchance.com má toto video ohledně Jezuitů a heliocentrismu:

 

 

V historii byli Jezuité vrazi, intrikáři a nemorální zrůdy ve službách zbožně se tvářícího papeže, papežova exekuční moc pro špinavou práci, vojenský řád. Králové je vyháněli ze svých zemí, ale oni se vždy překabátili a vrátili se, aby škodili dále. Dnes tomu není jinak. Pokud nemáte ponětí, čeho se Jezuité dopouštěli a jak ovlivňují i dnešní politiku ve světě i v ČR, doporučuji stáhnout si české obsáhlé dílo "TAJNÉ DĚJINY JEZUITŮ" napsané v roce 2001. Najdete to na této stránce:

https://obohu.cz/ostatni/tajne-dejiny-jezuitu

 

Jak víte, současný papež František I je první jezuita, který se kdy stal papežem. I on skládal ohavný Jezuitský slib. O tomto slibu a podobnosti Jezuitského řádu a Svobodnými zednáři hovoří toto video:

 


Takže současný papež je jezuita a taktéž složil tento ohavný jezuitský slib? Chápete, co s vámi takovýto papež může udělat, pokud získá světskou moc (Spojených Států) na svou stranu a vy se stanete nepohodlní kvůli svému svobodnému názoru? Myslíte, že k tomu nemůže dojít? Každý by měl studovat dějiny, aby pochopil i budoucnost. Taktéž křesťanský server Worldslastchance.com vytvořil o Jezuitech hodinové video a tady je i s českými titulky.

 

 

Stále více lidí nevidí nic dobrého tam, kde se motají Jezuité. Na webu interez.sk je článek se zakladatelkou skupiny FlatEarthSlovensko Michaelou Ouzkou, kderá souhlasila s rozhovorem. Oslovili ji tehdy poté, co Emma Drobná prohlásila na obrazovkách RTVS svůj názor, že země je placatá. Článek začíná titulkem:

 

Gravitácia neexistuje, Zem ovládajú Jezuiti a Slnko je také isté veľké ako Mesiac.
Kontroverzný rozhovor so Slovenkou Michaelou o plochej Zemi vám dá odpoveď na všetky otázky

 

Celý článek si můžete přečíst zde

 

Možná vám i tento rozhovor na slovenském webu zodpoví na otázku, jaký motiv mají ti, co nám všem lžou...