Jak může být rovník nejteplejší oblastí na zemi, je-li zemská osa nakloněná?

06.03.2018 15:49

Jak může být rovník nejteplejší oblastí na zemi, je-li zemská osa nakloněná? Takže se pojďme podívat na rovníkový pás, severní a jížní tropický a subtropický pás, severní a jížní mírný pás. Co nám říkají učebnice a skutečnost? Říkají toto:

 

 

To znáte ze školy, že? Pokud jste cestovali někdy do těchto oblastí, tak víte, že to odpovídá skutečnosti.
Další obrázek to znázorňuje takto:

 

 

A aby to bylo naprosto zřejmé, tak ještě jeden obrázek.

 

 

Všem je tedy jasné, že tyto pásy jsou vytvořeny kolmo k zemské ose, že? Vidíte to? Fakt? Dobrá... Takže nyní to hlavní: To je naprostá blbost v modelu heliocentrismu se zeměkoulí (s nakloněnou osou) obíhající Slunce! Proč? Protože v heliocentrickém modelu sluneční paprsky nedopadají kolmo k naklonené zemské ose, proto ani nemohou vytvářet svým teplem a světlem tyto jednotlivé pásy! Sluneční paprsky dopadají údajně takto:

 

 

Nejsou tyto podnební pásy vytvořeny tím, jak hodně a pod jakým úhlem na ně dopadají paprsky? Ty přece dopadají dle Heliocentrismu tak, jak ukazuje obrázek výše, ne? Neměly by tyto pásy být v souladu se směrem papsků slunce a ne kolmo na zemskou osu, která je nakloněná? 

 

 

Vidíte, že to nedává smysl? Podnebné pásy jsou brány podle slunečních paprsků dopadajících kolmo k zemské ose (vpravo), zatímco se všude tvrdí, že zemská osa je nakloněna pod úhlem 23,4°, tedy k Nebeskému rovníku pod úhlem 66,6°? 

 

 

Chápete, že to nemůže fungovat na zeměkouli s nakloněnou zemskou osou?
Co když je země placatá, šlo by to?

 

 

Bible hovoří o nebeské klenbě. Proč vědci nevezmou s pokorou informace uvedené v Bibli jako možnou pravdu a nezkoumají tyto podmínky jako možnost? Proč nezvažují údaje, že Slunce, Měsíc a hvězdy byly stvořeny a nachází se uvnitř klenby? Protože by to nabouralo teorii Velkého třesku a Evoluce? Protože by museli přiznat, že existuje milující Stvořitel, který stvořil naši zemi a vše na ní a kolem ní v 6 dnech a sedmý den spočinul od svého díla?

 

Může být slunce uvnitř skleněného klenby?

 

První stránka Bible a stvoření prvního světla, Slunce, Měsíce, hvězd a nebeské klenby říká toto: