"Já myslím" ... versus ... "Psáno jest" a "Ověřeno jest"

12.01.2018 07:32

"Já myslím", "Já se domnívám"... je fenomén posledních staletí. Francouzská revoluce přinesla kult Rozumu a kult Nejvyšší Bytosti a lidé se stali blázny, ačkoliv si myslí, že se stali moudrými. "Pane docente, paní redaktorko, doktore, inženýrko, astrofyziku, knězi, učitelko, celebrito..., CO MYSLÍTE?" A odpověď zní: "JÁ MYSLÍM...", "Domnívám se...", "Připadá mi...", "Je možné..."

 

Primář onkologie: "Mám pro Vás smutnou zprávu... dáváme Vám 3 měsíce... máte rakovinu... nedá se s tím nic dělat ... běžte si urovnat všechny záležitosti v rodině... máte napsanou závět?..." Chápete, jakou moc mají myšlenky a názory druhých lidí? Clemens Kuby to věděl a proto zakázal všechny návštěvy v nemocnici.

 

Místo abychom považovali jejich názor jen za názor, který může být správný, zkreslený nebo mylný, věříme mu natolik, že jsme ochotni se někdy i zabíjet kvůli názoru nějaké naší zbožňované autority. Když např. pan Grygar, Newton, Einstein, NASA, Akademie věd... jsou naší autoritou, božstvem, které uctíváme, utíkáme k jejich knihám, výrokům, Google, abychom si ověřili, co tito naši bohové prohlásili o kulatosti země a vesmíru. Nenapadá nás, že to jsou taky jen lidé a odhalují jen svůj názor, který může být správný, zkreslený nebo mylný.

 

A pokud v debatě v rozhlase nějaký neznámý pan Bača vysloví odlišný názor, který může být taktéž správný, zkreslený nebo mylný, je považován mnohými ihned za magora, protože nemá status autority, které bychom slepě věřili, a vzdoruje zaběhnutým představám našich zbožňovaných autorit typu Grygar. Člověk by si řekl selským rozumem, že řešení je naprosto jednoduché: Sebrat se a jít si nezaujatě ověřit, který názor je správný. 

 

Je to taky velice jednoduché: Stačí si ověřit výpočet zakřivení Zeměkoule, vzít dané hodnoty a na vodní hladině si ověřit, jestli vidím vodu dále než je vypočítaný horizont, zdali vidím majáky z větší dálky, než dovoluje zakřivení, jestli vidím pomocí 83x optického zoomu Nikon Coolpix P900  lodě ztrácející se za horizontem nebo ne . Pan Bača tvrdí, že ty lodě jsou vidět a že vodní hladina je rovná, jak si sám ověřoval, pan Grygar tvrdí, že to jsou žvásty, jelikož to jiní už ověřovali, kterým on věří, a že pan Bača je dobrým kandidátem na jeho cenu pro debila roku, cenu Sysifos.

 

A ačkoliv se to zdá tak prosté, světe div se. Většina lidí jde opět ke knihám, teoriím, Google, a hledá, co která jejich zbožňovaná AUTORITA řekla za svůj názor a to musí být svatá pravda. Není jednodušší a příjemnější sednout si za barák a sledovat pár nocí hvězdy? Jejich pravidelný a souměrný pohyb na obloze? Pozorovat dráhu a charakter Slunce a Měsíce? Přemýšlet, jak může být Slunce i srpek Měsíce zároveň na obloze? Jak je možné zatmění Slunce i měsíc na obloze? Prostě pozorovat, porovnávat, přemýšlet a udělat si vlastní nezaujatý názor?

Soudruh Husák byl kdysi komunistickou autoritou. Změnil některé své názory před smrtí? Možná ano. Některé osobnosti, které jsme uctívali téměř jako bohy, skončily ve vězení. Změnili jsme názor na ně? Ano. Změnil Darwin své názory během života? Ano. Změnil Einstein své názory? Ano. Každý mění své názory během života a stává se pokornějším, když stárne a vidí své dřívější omyly. Pan Grygar vyslovil názor, že hnutí Flat Eartherů brzy zanikne. I to je jeho názor, na který má právo. Ale můj názor je, že je to blbost, protože toto hnutí exponenciálně roste a bude růst daleko více. Ale i to je celkem jedno, jsou to jen názory a čas ukáže.

 

Flat Eartheři (plochozemci) jsou právě lidé, kteří se odpojili od toho Matrixu autorit, ví, že každý říká svůj názor a ten může být správný, zkreslený nebo mylný. Proto se snaží všechno prověřovat, aby si udělali vlastní názor. Nemusí v tom být nálepka konspirace a bláznů, ale jen "Důvěřuj, ale prověřuj." Prostě a jednoduše hledají pravdu pro sebe sama. Nevnucují, nepřesvědčují, jen si dělají vlastní názor. Nepotřebují svrhnout nějaký systém nebo kritizovat NASA a spol. Když však zjistí, že některé názory, představy, teorie a prezentace vštěpované veřejnosti jsou zjevně mylné, dají to vědět.

 

 

V dřívějších dobách se lidé obraceli např. k autoritě Bible nebo Koránu, k védám, kronikám, apod. Když se chtěli ujistit o nějaké pravdě, tak se ptali: "Co je psáno v Bibli?" "Jak se píše v dávných knihách?" To byla pro ně AUTORITA. Jednou přiběhl ke Kristu nějaký člověk a ptal se ho: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" Zajímavá je Kristova odpověď:

 

"Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!"

 

Jahušua (Ježíš) nejenže nepřijal roli AUTORITY, se kterou k němu tento člověk přišel, ale ani neřekl "JÁ SI MYSLÍM". Neovládalo ho ego, kterému dělá dobře, když je obletováno, poplácáváno po ramenou, hýčkáno, chváleno. Poukázal na tu jedinou autoritu - Boha (YHWH) a tehdejší uznávané spisy Mojžíše a proroků. Člověk se ani neptal Krista, co si MYSLÍ. Ale odpověděl mu:

"Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí."
 

Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl:

"Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" 

On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.  (Marek 10,17-27)

 

Člověk dnes může jít k těmto starým knihám jako je Bible a také může jít do přírody, do skutečné reality a tuto realitu studovat, pozorovat a experimentovat. Nepotřebuje pročítat stovky teorií, knih, citátů, výroků vyjadřujících představy a názory autorit. Většinou z toho jen bolí hlava. Byl obdarován intuicí a vnitřním já a rozumem, který mu má sloužit, ne jemu vládnout. 

 

Proto buďme ZETETIK, vše ověřujme, otevření buďme každému názoru, zvažme všechny argumenty, zkoumejme, hledejme, pozorujme, experimentujme. Respektujme odlišný názor druhého, milujme ty, kteří nás nenávidí, dobré věci konejme. Buďme jako děti, kterým svítí plamínky v očích, protože stále nic neví a neustále něco nového objevují :)