Gyroskop vyvrací teorii Zeměkoule - Část 1

04.05.2018 10:36

Gyroskop je onen přístroj, který znáte z letadel. Ukazuje pilotům nebo autopilotům, zdali letadlo letí vzhůru, dolů nebo vodorovně. Co už málokdo ví, je skutečnost, že gyroskop není závislý na nějaké "gravitaci", tedy přitažlivosti země. Jestliže tedy letadlo letí podle gyroskopu rovně, je-li gyroskop ve vodorovné poloze, pak letadlo letí rovně po přímce, neletí podle vymyšleného zakřiveného povrchu údajné zeměkoule. Letí tedy přímo rovně. A protože letí po hodiny podle gyroskopu a automatického pilota rovně, musel by na modelu Zeměkoule letět směrem do kosmu, ale to se neděje.

 

 

Pokud jste letěli letadlem, tak víte, že skutečnost je jiná. Jakmile letadlo vystoupá do své letové výšky, letí v této výšce až do doby před přistáním. Některé záběry nafilmované z pilotních kabin komerčních letadel ukazují, že gyroskop je ve vodorovné poloze. Kdybychom žili na Zeměkouli, musel by být letadlo neustále nakloněno dolů, aby se přizpůsobilo zakřivení zemského povrchu Zeměkoule. Ale praxe je jiná a dokazuje, že země není koule, ale má plochý povrch, nad kterým letadlo podle gyroskopu letí celé hodiny.

 

 

Na obrázku vidíte model letadla se dvěma gyroskopy. Jeden na vertikální ose a druhý na vodorovné směrové ose. Ani jeden z gyroskopů není závislý na nějaké přitažlivé síle směrem k zemi. Profesor fyziky Walter Lewin na praktickém příkladu představuje, jak funguje gyroskop v letadle. Když gyroskop roztočí a přidá na vodorovnou osu nějaké závaží, gyroskop se stále točí ve stejné úrovni. Nenakloní se směrem k zemi. Proto ani letadlo letící podle vodorovného gyroskopu nemůže být ovlivňováno gravitací země a kopírovat zakřivený povrch zeměkoule. Zeměkoule neexistuje, je to jen teorie, fantazie, kterou jsme nakrmeni od mládí. Země je plochá a proto může letadlo letět podle gyroskopu i v mlze nebo bouři, kdy pilot nic nevidí.

 

Když například letadlo zatáčí vlevo, ukazuje gyroskop toto:

 

Gyroskopy nezajímá gravitace - Země je plochá
Od 3. minuty profesor Walter Lewin roztáčí gyroskop a na obě strany osy pak přidává závaží. To však neovlivňuje sklon gyroskopu směrem k zemi. Proto ani údajná gravitace neovlivňuje funkci gyroskopu v každém letadle. Letadla létají rovně a země je plochá. Video je anglicky, ale stačí se dívat a přemýšlet.

 

A zde ještě jedno video s profesorem Walterem Lewinem. Roztočí kolo a při druhém pokusu na jeho osu zavěsí dokonce 2 kg závaží. Kolo (gyroskop) však nezmění svůj směr. Podobně ani gyroskop v letadlech není ovlivněn žádnou gravitací či tíhou země.