Dokazuje Foucaultovo kyvadlo, že je země kulatá?

18.01.2018 06:49

Wikipedie uvádí: Foucaultovo kyvadlo, pojmenované po francouzském fyzikovi J. B. Léonu Foucaultovi, představuje důležitý experiment potvrzující otáčení planety Země kolem své osy. Původní pokus byl proveden v roce 1851 v pařížském Pantheónu, kde bylo v kupoli zavěšeno závaží o hmotnosti 28 kilogramů na 68 metrů dlouhém laně. Doba kmitu kyvadla byla 16 sekund. Na závaží kyvadla byl hrot, kterým se do písku na podlaze zakresloval pohyb kyvadla. Pozorovatelé tak mohli vidět, jak se postupně mění rovina kyvu.
 

Animace pohybu Foucaultova kyvadla
DemonDeLuxe (Dominique Toussaint)

 

Kdybych spadl z oblakov a nebyl vyškolen v našich školách a médiích, co bych viděl při pohledu na Foucaultovo kyvadlo? Kulatou zemi? Ne. Viděl bych kus kovu zavěšeného na špagátu, který se houpe a přitom pootáčí. Abych přišel na to, že se jedná o důkaz nějaké kulaté země, musel bych nejdříve zjistit, jestli je země kulatá a jaké síly na ní působí. Nejlepší by bylo dostat se tak vysoko nad zemi, abych se přesvědčil o tvaru naší země. Ale protože to není možné, začal bych podobným pokusem, který provedl Eratosthenes. 

 

Jenže ani tento pokus nic nedokazuje, protože pokud na jednom místě svítí slunce přímo do studny a odráží se na její hladině a zároveň v Alexandrii svítí pod úhlem 7,2 st., musel bych nejprve experimentálně dokázat,že paprsky Slunce dopadají na zemský povrch všude ROVNOBĚŽNĚ! (jak se pan Eratosthenes mylně domníval)

   

 

Faktem je, že každý sedlák ví, že sluneční paprsky nedopadají rovnoběžně na zemi. Eratosthenův pokus, který tak stanovil poloměr a obvod zeměkoule, na čehož základě se pak vypočítala vzdálenost k Měsíci, dále vzdálenost ke Slunci (1 AU), a nakonec vzdálenost ke hvězdám ve světelných letech, je postaven na mylné domněnce, že Slunce je obrovské a jeho paprsky jsou rovnoběžné. Každý, kdo denně sleduje oblohu, slunce, mraky, déšť, ví, že kapky deště dopadají přibližně rovnoběžně na zem, kdežto sluneční paprsky se značně rozcházejí a NEJSOU ROVNOBĚŽNÉ!

  

 

A jelikož paprsky Slunce nejsou rovnoběžné, ale zcela jasně se rozcházejí od sebe, což si každý dle hesla "Důvěřuj, ale prověřuj" může na vlastní oči prověřit, pak tady máme druhou možnost: Země je placatá, tedy rovná. a Eratosthenův experiment vlastně dokazuje, že Slunce je nad námi jen asi 5000 km vysoko, je malé, dá se přiblížit obyčejným dalekohledem, fotoaparátem, což by nebylo možné, kdyby bylo 150.000.000 km daleko. Proto je taky v rovníkových oblastech slunce obrovské na pohled, zatímco u nás je vizuálně mnohem menší. Tento rozdíl ve okem viditelných rozměrech by nebyl možný, kdyby Slunce bylo 150.000.000 km daleko o průměru 1.392.020 km a Zeměkoule o průměru 12.756 km.


 

Celý vesmír, všechny ty iluze, ve kterých od mala žijeme, se bortí jako domeček z karet.
Samozřejmě jen u těch, kteří jsou schopni použít selský rozum a vlastní oči a praktickou matematiku základní školy.

 

 

Eratosthenes mohl stejně tak vypočítat přímou vzdálenost ze Syene ke Slunci na placaté zemi. Znal vzdálenost ze Syene do Alexandrie a sluneční stín v Alexandrii. To by ale nesměl přistupovat k experimentu s vytouženou představou, že země je koule a sluneční paprsky rovnoběžné. Zatím jsem nenarazil na žádné místo, které by popisovalo, že by měl Eratosthenes ověřený důkaz rovnoběžnosti paprsků. Všude se píše o jeho domněnce, že tomu tak je. Jeho celý pokus byl tedy postaven na představě, která neodpovídá skutečnosti. 

 

Podobným způsobem se námořníci orientovali na moři pomocí sextantu a jiných nástrojů. Měli tabulky, podle kterých věděli, nad jakým místem se v danou dobu nachází která hvězda a podle sextantu si zjistili úhel k této hvězdě. Zjistili si rádius, ve kterém se nachází od onoho místa, totéž udělali s nějakou jinou hvězdou a průsečík kružnic jim ukázal, kde se na moři nacházejí. Hvězdy byly pro ně zásadním navigátorem.


 

Takže dokazuje kývající se koule na špagátu, že je země kulatá? Vůbec ne. Dokazuje jen to, že existují nějaké síly, které způsobují, že se postupně otáčí. Vše ostatní je výklad založený na domněnce, teorii, že země je kulatá. Pro Brity byla teorie zeměkoule ještě v roce 1900 naprosto nepřijatelná. A dnes? 10% Francouzů dnes věří, že země je placatá a kromě nich také další milióny lidí po celém světě. 

 

A jaká je pravda o Foucaultově kyvadle?

Foucaultovo kyvadlo - kus železa zavěšeného na špagátu - se nekýve stejnoměrně a neustále v jednom směru. Někdy se točí ve směru hodinových ručiček, někdy proti tomuto směru a někdy se prostě neotáčí. Nedokazuje žádnou existenci zeměkoule ani rotaci zeměkoule.

 

Allaisův efekt

Allaisův efekt, neboli gravitační anomálie, je pojmenovaná po francouzském laureátu Nobelovy ceny (v ekonomice), který popsal a snažil se vysvětlit změny gravitace během zatmění slunce. Tento nárůst gravitace nebyl nikdy vysvětlen na běžných teoriích o gravitaci, ale věda 21. století přišla s novou verzí o gravitaci s gravitačními čočkami. Sice poskytuje uspokojivou odpověď, ale vznikají tím otazníky ohledně všeobecné teorie Relativity... Stručně řečeno: Foucaultovo kyvadlo jakožto velký důkaz existence ZEMĚKOULE, není vůbec žádným důkazem!!!
 

Výsledek? Foucaultovo kyvadle nedokazuje žádnou rotující Zeměkouli!

 

 

 

 

 

 

Na této stránce je předložen názor miliónu lidí ze všech vrstev společnosti na celém světě. Jaký názor máte vy, to je jen vaše věc. Je to vaše svoboda, věřit tomu, co uznáte za pravdu, stejně jako tento milión lidí má svobodu věřit tomu, čemu věří.