ČT24: Magalhaes svými výpravami dokázal, že je Země kulatá. - Opravdu?

30.12.2017 10:54

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1391870-magalhaes-svymi-vypravami-dokazal-ze-je-zeme-kulata

Podle serveru ČT24 Magalhaes (Magellan) svými výpravami dokázal, že je Země kulatá. Opravdu? Musíme rozlišovat mezi fakty a z toho vyvozenými závěry, představami, teoriemi. Ano, výprava vyplula z jednoho místa a do téhož místa se navrátila. To však vůbec nedokazuje, že obeplul nějakou kouli. Stejně tak mohl pomyslně opsat kružnici na ploše.
 

Jestliže je uprostřed nějaké plochy magnetický severní pól, nad kterým je taktéž Polárka a ta se po tisíciletí nehne - je neustále přesně nad Severním pólem a proto se taky jmenuje Polárka (Polaris), tak námořník řídící se kompasem, jehož střelka je přitahována neustále k tomuto magnetickému Severnímu pólu (středu zeměkruhu), a plující podle kompasu neustále na východ, opisuje kružnici a navrací se do téhož místa z druhé strany. Pro představivost, jak to mohlo asi vypadat, mrkni na obrázek na této stránce.
 

Takže zde máme nejméně dvě varianty, pokud nezvažujeme ještě další teorie jako teorie duté země. Teď jde o to nestranně a bez předsudků porovnat a zvážit všechna fakta a experimenty, které nás dovedou k pravdě. Všichni známe model Zeměkoule, tak pro představivost mrkni na toto video, jak by mohl vypadat asi model placaté země, zeměkruhu, se Sluncem, Měsícem, hvězdami a planetami (bludnými hvězdami). 

 


Všimni si dobře hvězd na obloze - v tomto videu i v reálu tam, kde bydlíš. Vidíš, jak jsou ty hvězdy vůči sobě neustále ve stejných vzdálenostech? Nepřibližují se k sobě, nevzdalují se od sebe, tvoří souhvězdí, podle kterých se řídili a řídí mořeplavci, právě jako byl Magellan a další. Nesvědčí to o něčem? Myslíš, že kdyby naše země s nachýlenou zemskou osou obíhala kolem Slunce, Slunce k tomu obíhalo okolo středu galaxie Mléčné dráhy, a tato galaxie ještě obíhala okolo nějakého středu vesmíru... že bychom viděli tyto hvězdy tak, jak je vidíme?
 

Chápu, že je těžké vůbec přijmout představu, že by to mohlo být jinak. Ale to je právě ono: od mala známe jen tuto teorii a náš mozek ji bere jako pravdu. Proto vše ostatní odmítá a bojuje proti tomu. Tak prostě mozek funguje. Ale máme i smysly a intuici, která otevírá mysl člověka a používá rozum k hledání pravdy. Ptej se, zkoumej, hledej, a začnou se objevovat věci, o kterých jsi nikdy ani nepomyslel.
 

Jedno video pro představu, jak se údajně pohybuje naše Zeměkoule po spirále okolo slunce... Netvoří kružnice, jak tvrdil Kopernik, nebo elipsy, jak tvrdil Kepler, ale následuje Slunce po spirále spolu s dalšími planetami... Opravdu? Každopádně hezká grafika i teorie :) 

 

Nyní: Mrkni se na to video vícekrát. Vidíš ty hvězdy? Vidíš, jak rotuje Zeměkoule? Dokážeš si představit zemskou osu, která pod úhlem 23.4 (66,6) protíná Severní a Jížní pól? To je celkem dost pohybu, ne? A k tomu můžeš ještě zvážit obíhání Slunce okolo galaxie... A teď k Polárce. Polaris, Alpha Ursae Minoris, běžně Severka nebo Polárka. Česká astronomická společnost uvádí o Polárce toto:


Významná totiž není svou jasností, ale polohou na obloze. Ať je večer nebo ráno, ať je zima nebo léto, Polárka je pořád na stejném místě a ostatní hvězy se točí kolem ní! Osa rotace Země, která způsobuje zdánlivý pohyb všech hvězd na obloze prochází téměř přesně Polárkou a tím je způsobená její téměř úplná statičnost.


Všiml sis v tom videu, jak mění Zěměkoule vůči hvězdám neustále svou polohu? Jak by mohla zemská osa směrovat po tisíciletí neustále k Polárce a ostatní hvězdy opisovat kružnice okolo Polárky? To je nemožné a nepochopitelné. S dnešními možnosti zachytit pohyb hvězd fotoaparátem a kamerou, je to těžko prokazatelné. Po tisíciletí tvoří hvězdy souhvězdí. Píše se o nich i v Bibli. 

 

Mrkni na následující video, kde uvidíš záběry noční oblohy s hvězdami. Jsou úžasné. Připadají ti hvězdy jako vzdálená na sobě nezávislá tělesa? Jak by bylo možné, že nemění svou vzájemnou vzdálenost? Když vidíš na dálnici dvě auta, jejich vzájemná vzdálenost se z tvého pohledu mění. A vezmi si tři auta, pět aut... Nebo se podívej na závod plachetnic na moři. S tím, jak se vzdalují, mění se i jejich vzájemná vzdálenost. Obejdi si svůj vánoční stromeček a sleduj, jak se mění vzdálenosti baněk, atd. Chápeš? Hvězdy nemohou být nepropojená, neukotvená, nezávislá tělesa, vzdálená od sebe a od nás tisíce a milióny světelných let. 

Po tisíciletí mají stále stejnou vzdálenost vůči ostatním hvězdám, proto tvoří konstelace a dá se na ně spolehnout a předvídat jejich pohyb. Jsou ukotvena v nebeské klenbě, přesně jak to uvádí Bible. Mrkni:

A co tedy říká Bible o naší zemi? Viz video níže.

Takže co? Obeplul Magellan zeměkouli? Ne. Vodní hladina vždy je a byla rovná, to ví každé dítě. Magellan obeplul Zemi okolo magnetického středu Zeměkruhu, kterému říkáme Severní pól. Střelka kompasu nikdy neusměřuje k nějakému Jížnímu pólu, ten neexistuje. Existuje jen jeden pól, všechny dávné spisy všech kultur o něm hovoří, a i na Antarktidě směřuje mechanická střelka kompasu k Severnímu pólu. 


Závěr: nevěř tomuto článku, nevěř NASA a všem ostatním, ale ptej se sám sebe, používej své smysly a vlastní rozum, sleduj noční oblohu, hvězdy, slunce, měsíc, vodní hladinu, odraz slunce, měsíce na hladině, atd. Není nic špatného, když člověk klade otázky. Děti kladou spoustu otázek a i Kristus říkal, abychom byli jako děti.