Co říká Bible o zemi, světu, zeměkouli, planetách nebo glóbu?

24.03.2018 13:22

Co se nachází v Bibli:

 

ZEMĚ - ANO

SVĚT - ANO

PLANETA - NE!

ZEMĚKOULE - NE!

GLÓBUS - NE!

 

My křesťané děláme často chybu při studiu Bible, že si do významu čtených slov automaticky a většinou podvědomě vkládáme své představy o těchto slovech, které známe z dnešního slovníku, výchovy, škol, médií, atd. Například čteme o "ZEMI" nebo "SVĚTU" a představujeme si samozřejmě "zeměkouli", čili "glóbus". Jak jinak, když tomu dnes téměř celý svět věří?

 

Co ale říká Bible o slovech ZEMĚ, SVĚT, PLANETY, ZEMĚKOULE, GLÓBUS, případně jaký mají význam? Zmiňuje anglická KJV Bible nebo některá z českých Biblí slovo "globe", "glóbus" nebo "zeměkoule"?

 

Ne, nikde v Bibli se nepíše o glóbu, tedy zeměkouli. A jak je to s planetou nebo planetami? Nachází se takové slovo v Bibli? V KJV Bibli se nachází jediný odkaz na slovo "planets". Nachází se v 2.Královská 23:5 a Kralická Bible ho překládá jako "planéty", zatímco novější Ekumenická Bible jako souhvězdí. Jaký význam mělo ale slovo "planets" nebo "planéty" v době, kdy vznikly překlady KJV a Kralické Bible? Lexikon Strongových čísel pro použité hebrejské slovo mazzalah (H4208) hovoří o souhvězdích.

 

 

Slovo "planet" znamenalo "constellation" (souhvězdí). Je nám doporučeno porovnat s H4216 - hebrejským slovem Mazzaroth:

 

 

Výklad tohoto slova hovoří o 12 znameních zvěrokruhu a jejich 36 souvisejících souhvězdích. Bible tedy nic neuvádí o planetách, jak se vyučují v našich školách a jak je představuje teorie heliocentrismu a nekonečného vesmíru. Naše země či svět nejsou popsány jako nějaká planeta, zeměkoule či glóbus.

 

V Bibli nacházíme tedy jen dvě slova z výše uvedených popisující místo, na kterém přebýváme. Tato slova jsou "ZEMĚ" (Earth) a "SVĚT" (World). Jako slovo "svět", anglicky "world" je překládáno hebrejské slovo tebel (H8398). Toto slovo je 35x přeloženo jako "world" (svět) a 1x jako "habitable part" (obydlená oblast).

 

 

Co tedy znamená podle Bible a kontextu textů obsahujících toto slovo? Svět znamená oblast země obydlenou lidmi. Je to menší část většího celku, kterému se říká země, je to ta část, kde bydlí lidé (svět bude souzen), kdežto země je "souš", pevnina, která obsahuje také území, kde lidé nebydlí, tedy pustá místa.

 

 

V textech výše a mnoha dalších vidíme, že slova země a svět nejsou jedno a totéž. Anglické slovo "world" je ve staročeštině Kralické Bible někdy překládáno jako "okrlšek". Je to slovo, které se už dnes nepoužívá, ale taktéž znamená nějakou oblast, v kontextu tedy oblast obývanou lidmi. A co je tedy ta země? Je to nějaká placka letící vesmírem? Nebo je země planeta? Nebo je země glóbus? Co říká Bible?

 

Slovo "earth", česky "země" je překladem originálního slova "erets" (H776). Zatímco slovo "svět" znamená tu část země, kde přebývají lidé, slovo "země" znamená veškerou souš, veškerou půdu a pevninu. V žádném případě slovo "země" neoznačuje v originále nějakou planetu nebo celek letící vesmírem. Bible neuvádí nic o nekonečném vesmíru se vzdálenými hvězdami jako slunci. Země je prostě a jednoduše zem! Je to souš, pevnina. A pokud je pro nás složité si to představit a přijmout, pak je to jen díky indoktrinaci, ve které žijeme od útlého věku.

 

Jak můžete vidět nebo si sami nastudovat, slovo eret (earth, země) má vícero použití, ale to nejobšírnější znamená souši, pevninu, nikdy neobsahuje také moře vzduch, atmosféru a vše, co řadíme do celku jako je zeměkoule. Země je prostě pevnina! Svět je pevnina, kde přebývají lidé! A v tomto kontextu je třeba číst biblické texty, které hovoří o zemi nebo světu.

 

Co tedy stvořil Bůh na počátku? Stvořil planetu Zemi? Ne. Stvořil nějakou placku letící vesmírem? Ne. Stvořil nějakou placku na želvě nebo na slonech ve vesmíru? Ne. Nic takového Bible neříká. První verše Bible říkají:

Gen 1:1  Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 
Gen 1:2  Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.

 

Gen 1:1  Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 

Gen 1:2  Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.

 

Nebe je jedna věc a země je druhá věc. "Země" neobsahuje "nebe". To jsou dvě odlišné věci. Ve verši 9 a 10 je popsáno, co to znamená "earth" neboli "země". Předtím však učinil Bůh oblohu, kterou nazval nebem.

 

Gen 1:6  Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod! 

Gen 1:7  I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak. 

Gen 1:8  I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý. 

 

Takto tedy Bůh stvořil nebe a nyní je popis stvoření země:

 

Gen 1:9  Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak. 

Gen 1:10  I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré.

 

 

Můžete vidět, že slovo "Earth" je ono hebrejské slovo H776 (erets), tedy "země", jak překládá česká Bible. Máme tedy zvlášť NEBE - ZEMI - MOŘE. Země není nějaký celek, který by zahrnoval nebe a moře. Pod nebeskou klenbou z pevného materiálu (Firmament - H7549/raqiya) máme tedy zemi + moře + oblohu. A pod touto klenbou máme taky Slunce, Měsíc a hvězdy a bludné hvězdy, kterým dnes říkáme planety.

 

 

Na tomto obrázku dávného hebrejského konceptu universa vidíte Slunce, Měsíc i hvězdy pod nebeskou klenbou (raqiya) z pevného materiálu. A nad touto klenbou z pevného materiálu byla a nejspíš stále je voda. V době potopy byly otevřeny otvory v klenbě a voda dopadala na zemi a způsobila celosvětovou potopu, o které píšou všechny dávné civilizace světa. Hvězdy nejsou vzdálená slunce, jak nám tvrdí astronomové a vědci. Jsou pod nebeskou klenbou a Nikonem P900 je možné si je přiblížit, podobně jako Měsíc i Slunce.

 

Pokud se někdo chystá na Mars, tak nevím, jak tam bude přistávat

 

A další hvězdy níže - prostě světla na obloze!
Žádná vzdálená slunce - jak by pak dopadaly na zemi, jak popisuje Bible?

 

 

 

 

Skutečná hvězda 3,774,077,489,583,876.163207 mil daleko? 
Přiblížena Nikonem P900 za 13.000 Kč? Asi magie, ne? 
Ne, hvězda je blízko, to je celá magie :)

 

 

V Bibli je velmi hodně informací ohledně naší země, moře, Slunce, Měsíce i hvězd. V dnešní době je jednoduché si nainstalovat biblický program do počítače, tabletu nebo mobilu a vyfiltrovat si všechny texty o Slunci, Měsíci, hvězdách, zemi, světu, mořích, atd. Chce to jen čas a potom porovnat s realitou života kolem nás a školními knihami.