Bible nebo Zeměkoule? - část 1

10.01.2018 06:29

 

Bible a Zeměkoule nejdou dohromady. A těchto pár následujících článků píšu ne proto, abych propagoval nějaké náboženství, ale aby se to velké množství křesťanů v naší zemi zamyslelo, jestli to s tou zeměkoulí není třeba zcela jinak. Dávní Izraelité i Jahušua (Ježíš) měli o místě, kde přebýváme přibližně takovouto představu.

 

 

Jsou to jen příběhy nebo se staly?
 
Milan Latka je zajímavý člověk. Kromě toho, že vlastní tiskárnu Duotisk, je to člověk, který si snaží vše ověřovat a nepřestane, než dosáhne svého cíle. Je ZETETIK. Nemá jen tak obyčejnou tiskárnu, ale provádí např. i tisk na pravou pergamenovou kůži, kámen, sklo a ručně to dobarvuje. Společně jsme kdysi sháněli po světě tenká pera se zlatou a stříbrnou barvou. Výsledná replika se pak podobá tomu, jak mohla vypadat před staletími.

Jsou to jen biblické příběhy nebo se skutečně staly?

Ron Wyatt se chtěl kdysi přesvědčit, jestli příběhy, které jsou popsané v Bibli, se skutečně staly. A tak se ptal? Opravdu přešli Izraelci přes Rudé moře a Egypťané tam zařvali? Kde je ta skála, ze které vytryskla voda? Padala hořící síra na Sodomu a Gomoru? Kde je ztracená truhla smlouvy? Místo aby o tom jen kecal a filozofoval, sebral se a jel do těchto oblastí a našel mnoho důkazů o pravdivosti biblických událostí. Ron Wyatt už je po smrti, ale v USA má muzeum, na internetu je možno si najít jeho přednášky nebo se dají objednat  přímo z Wyatt Archaeological Research musea nebo něco taky na webu Biblické Archeologické Noviny.

 

Proč to ale zmiňuji? 

V Bibli jsou např. dvě události, které vylučují možnost rotace Zeměkoule. Zde je ta první z nich, popsaná v knize Jozue 10,12-13:

 

Tedy mluvil Jozue k Hospodinu ... a řekl před syny Izraelskými: Slunce v Gabaon zastav se, a měsíc v údolí Aialon.

I zastavilo se slunce, a stál měsíc, dokud nepomstil se lid nad nepřáteli svými. Zdali není toho napsáno v knize Upřímého? Tedy stálo slunce u prostřed nebe a nepospíchalo k západu po celý den.

 

Představ si nyní, že se nacházíš na Zeměkouli, která se otáčí rychlostí více než 1600 km/h. To je rychlost na rovníku. V Gabaonu a údolí Aialon by to bylo trochu méně, ale ne o moc. A najednou.... STOP! A země náhle stojí! Z 1600 km/h na 0 km/h během pár vteřin?

 

Myslíš, že by po této katastrofě ještě někdo bojoval? Že by to někdo přežil? Že by se nezhroutily všechny budovy světa, chrámy, možná i hory? Nevylily by se moře zeměkoule? Řeky? ... A když utekl celý den: JEĎ! .... a Zeměkoule se opět točí jako dříve a jako by se nic nestalo. To by byl taky záhul pro rotující planetu, kdyby existovala. A ti, co by přežili, by pomřeli teď.

 

A ještě něco: Všimni si, že Jozue nepřikazuje: "ZASTAV SE ZEMĚKOULE!" ... on přikazuje: "STŮJ SLUNCE a STŮJ MĚSÍCI!". Už to by mělo stačit, ne? Kdyby chtěl, aby se zastavila Zeměkoule, pak by řekl "ZASTAV SE ZEMĚ". To dá rozum. To taky dokazuje pohyb Slunce i Měsíce. Jenže my jsme dnes už tak opilí vší tou lží, že máme na očích ony růžové brýle z Komenského "Labyrint světa a ráj srdce", že ani nevidíme jasnou pravdu a logiku před vlastním nosem.

 

Tato biblická událost není možná na Zeměkouli, protože by to byla celosvětová katastrofa a Izraelité by dost těžko pokračovali v boji, všichni lidé na Zeměkouli by nejspíš pomřeli. Představ si auto, jak v rychlosti 1600 km/h narazí do zdi. Vzpomínáš na vlak, co narazil ve Studénce do padajícího mostu (rychlost 90 km/h)? Tak ta rychlost se nedá porovnat s rychlostí rotace zemského povrchu koule. 
 

Test nárazu auta v rychlosti 200 km/h

 

Tato událost je naprosto možná na modelu placaté země. Slunce je malá koule nebo disk a rotuje nad plochou zemí nejspíš po kružnici okolo středového pólu plochy. Podobně tak i Měsíc. Kdybychom věděli přesné datum, tak bychom mohli i zjistit zpětně, jak blízko bylo Slunce a Měsíc vůči sobě. Ale Bible nám to vlastně sama říká: Slunce se zastavilo nad Gabaonem a Měsíc nad údolím Aialon.

 

Zde jeden model pro představu, ale berte to s rezervou, je to jen model pro demonstraci. Přesnou mapu zatím neznáme. Všimněte si ale, že na tomto modelu tato událost není problém. Jozueho Bůh prostě zastavil Slunce a Měsíc na své dráze a zůstaly tak jeden celý den. Pak se zase rozjely.

 

 

Bible ani Bůh nevyžadují po člověku slepou víru. Nechtějí, aby člověk hltal jako svaté každé slovo kněze nebo kazatele. Každý má právo si vše prověřovat, přečist si to v Bibli, porovnat s jinými překlady, s hebrejštinou, aramejštinou, sledovat přírodu, pohyby a zákonitosti Slunce, Měsíce a hvězd, atd. Bůh zajisté chce, abychom byli ZETETIK, abychom slepě nevěřili ani pravdě, ale ani lžím, které jsou všude kolem nás.

 

Takže opravdu věříš tomu, že Zeměkoule obíhá v jedné rovině okolo Slunce, jak tvrdí CT24 v tomto videu?
Co by na to řekl pan Kepler se svými elipsami? Ve stále stejné rovině?

 


Anebo raději věříš této další pohádce pro dospělé, že Zěměkoule obíhá Slunce po neustále spirále?
Kde je ta stále stejná rovina?

To by se divil Galileo, Kepler i Kopernik.:) Ale hlavně, že my už se nedivíme ničemu, hlavně když je to hezky namalované :)

 

 

A ještě jedná krásná animace, napínavá hudba, hvězdy, mlhovina ... prostě pastva pro oči a oblbnutí mysli.
 

 

Co si zvolíš a čemu věříš a uvěříš je tvá vlastní volba, stejně jako i moje. Já zvážil za ty roky mnohá fakta a moje volba je: Bible má pravdu a heliocentrický model je podvod. Ale je to můj postoj. Nedávám lidi do škatulek s nálepkami. Mějme se proto rádi i s rozdílnými názory, protože láska je více než moudrost a teorie.