Bible a placatá Země 9 - Slunce v pohybu

09.11.2015 20:22

67 Biblických textů odkazuje na pohyb Slunce. Ani jeden biblický verš však neuvádí, že by se Země pohybovala. Bible podporuje stacionární, nehybnou Zemi. Zde jsou některé z nich:

Genesis 15:12  I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza a tma veliká obklíčila jej). 
 
Genesis 15:17  I stalo se, když zapadlo slunce, a tma bylo, a aj, ukázala se pec kouřící se, a pochodně ohnivá, kteráž šla mezi díly těmi.
 
Genesis 19:23  Slunce vzcházelo nad zemi, když Lot všel do Ségor.
 
Genesis 28:11  I trefil na jedno místo, na kterémžto zůstal přes noc, (nebo slunce již bylo zapadlo,)
 
Genesis 32:31  I vzešlo mu slunce, když pominul místa toho Fanuel, a kulhal na nohu svou.