Bible a placatá Země 8 - Nebeská klenba

09.11.2015 20:07
Izaiáš 24:18 Kdo uteče před hlučícím postrachem, padne do propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otevřou se nebeské propusti shora a budou se třást základy země.
 
Izaiáš 13:13 Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho planoucího hněvu.
 
Genesis 1:6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
 
Izaiáš 44:24 Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: "Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?"
 
Žalm 18:9  Nakloniv nebes, sstoupil, a mrákota byla pod nohami jeho. 
 
2. Samuelova 22:10  Nakloniv nebes, sstoupil, a mrákota byla pod nohami jeho.
 
"Nakloniv" - překlad Strongova čísla H5186 (ohnul, přehnul)
 

Závěr: Jen klenba z pevného materiálu může mít okna či vrata nebeská. Jen pevná nebesa se mohou zatřást. Klenba je ve stavebnictví známý prvek. Jen pevná nebesa se dají ohnout a vyrobit klenba.