Bible a placatá Země 7 - Pilíře (Sloupy)

09.11.2015 20:03
1. Samuelova 2:8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.
 
Jób 9:6 zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí.
 
Žalm 75:3  Rozplynula se země i všickni obyvatelé její, já utvrdím sloupy její. Sélah.