Bible a placatá Země 6 - Nehybná Země

09.11.2015 19:57

1 Paralipomenon 16:30  Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek (kruh) země, aby se nepohnul.

Žalm 96:10  Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek (kruh) zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi spravedlivě.
 
Žalm 93:1  Hospodin kraluje, v důstojnost se oblékl, oblékl se Hospodin v sílu, a přepásal se; také okršlek země upevnil, aby se nepohnul.