Bible a placatá Země 25 - Čtyři větry

10.11.2015 11:53
Jeremiáš 49:36  Uvedu zajisté na Elamitské čtyři větry ode čtyř stran světa, a rozptýlím je na všecky ty větry, tak že nebude národu, do něhož by se nedostal někdo z vyhnaných Elamitských. 
 
Daniel 7:2  Mluvil Daniel a řekl? Viděl jsem u vidění svém v noci, a aj, čtyři větrové nebeští bojovali na moři velikém. 
 
Matouš 24:31  Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich. 
 
Zjevení 7:1  Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. 
 
Vznikají větry samy o sobě změnami teplot, jak nám tvrdí moudří lidé tohoto světa? Nebo na tom mají podíl andělé a my žijeme pod nebeskou klenbou, která potřebuje ventilaci a proudění větrů? Jsme závislí na Bohu a jeho požehnání nebo se to vše děje samo od sebe? Bible je jasná.