Bible a placatá Země 23 - Konec Země

10.11.2015 11:40
Jób 37:3 Nechá jej dunět pod celým nebem a jeho světlo září až k okrajům země.
 
Daniel 4:11 Veliký byl strom ten a mocný, a výsost jeho dosahovala až k nebi, a patrný byl až do končin vší země
 
Přísloví 30:4 Kdo vstoupil v nebe, i sstoupil? Kdo sebral vítr do hrstí svých? Kdo shrnul vody v roucho své? Kdo upevnil všecky končiny země? Které jméno jeho, a jaké jméno syna jeho, víš-li?
 
Má koule nějaké konce? Okraje? Končiny? Nemá. ani okraje, ani pilíře, na který stojí, ani končiny, ani nelze dohlédnout do končin vší země.Placatá země má končiny i okraje země, má také pilíře a vody pod oblohou a nad oblohou, jak Bible uvádí v Genesis 1.