Bible a placatá Země 22 - Stan

10.11.2015 11:33
Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.
 
Myslíš, že nebesa, která Bůh jako závoj roztáhnul a napnul jako stan k obývání, se podobají nekonečně expandujícímu vesmíru? Věříme-li lidem více než Bohu, pak přestáváme věřit v to, co říká Bible jasnými slovy, a snažíme si to vykládat metaforicky a symbolicky. Nakonec Bibli odložíme, protože to nedává smysl. A o to přesně Satanovi jde: Přestat věřit Božímu slovu a Bohu samotnému. 
 
To, co se mu nepodařilo upalováním Biblí, podařilo se mu falešnými teoriemi o vesmíru a evoluci.