Bible a placatá Země 20 - Lidé jako kobylky

10.11.2015 11:21

Žalm 33:14  Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země. (Kr.)

Žalm 33:14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. (Eku)
 
Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.
 

Dívá se Bůh Yahuwah dolů na Zemi na obyvatele země? Anebo z nějaké dálky na rotující a vesmírem uhánějící kouli?