Bible a placatá Země 19 - Okruh Země

10.11.2015 11:09
Podle Bible je Země kruhovitá, tedy placatá ve formě kruhu:
 
Izajáš 40:22 Ten, kterýž sedí nad okršlkem země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání,
 
Izajáš 40:22 It is he that sitteth upon the circle of the earthH2329, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in: 
 
H2329 - stejné slovo je použito v těchto verších:
 
Jób 22:14  Thick cloudsH5645 are a coveringH5643 to him, that he seethH7200 not;H3808 and he walkethH1980 in the circuitH2329 of heaven.H8064 
Přísloví 8:27  When he preparedH3559 the heavens,H8064 IH589 was there:H8033 when he setH2710 a compassH2329 uponH5921 the faceH6440 of the depth:H8415 
Izaiáš 40:22  It is he that sittethH3427 uponH5921 the circleH2329 of the earth,H776 and the inhabitantsH3427 thereof are as grasshoppers;H2284 that stretcheth outH5186 the heavensH8064 as a curtain,H1852 and spreadeth them outH4969 as a tentH168 to dwell in:H3427 

 

Izaiáš věděl, jaký je rozdíl mezi kruhem a koulí, protože o kouli psal v Izaiáši 22:18:

 

Izaiáš 22:18 smotá, jako klubko tě svine, jako míč tě odhodí do široširé země. Tam umřeš a tam skončí tvé slavné vozy, pohano domu svého pána.(Ekum.)
Izaiáš 22:18 Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné. Tam umřeš, tam i vozové slávy tvé, ó ohyzdo domu Pána svého (Kral.)
 
Izaiáš 22:18  He will surely violently turnH6801 H6801 and tossH6802 thee like a ballH1754 intoH413 a largeH7342 H3027 country:H776 thereH8033 shalt thou die,H4191 and thereH8033 the chariotsH4818 of thy gloryH3519 shall be the shameH7036 of thy lord'sH113 house.H1004 (KJV+¨)