Bible a placatá Země 16 - Hvězdy

09.11.2015 20:58
Matouš 24:29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
 
Marek 13:25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.
 
Zjevení 6:13 a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody,
 

 - Mohou hvězdy padat z dalekého vesmíru na naší Zemi?

- Nemohou, jak by mohly? Jak by mohly padat "DOLŮ"? Dolů odkud a kam?

- Ve vymyšleném vesmíru neexistuje"dolů" a "nahoru", ne? Že by milióny nebo miliardy km padala údajná slunce-hvězda na zemi? Padat znamená přece dolů.  A kde je pak dolů a nahoru z našeho pohledu, pokud se točíme kolem naší osy rychlostí 1700 km/h?

 

Bible jasně říká, jak hvězdy padají:

 

Zjevení 6:13 "nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem shazuje své pozdní plody..."

Hvězdy jsou upevněné na nebeské klenbě, ta se zachvěje, zatřese a hvězdy budou padat... nedává to větší smysl? Jak spadne fík ze stromu? :)