Bible a placatá Země 15 - Země je podnož Jeho nohou

09.11.2015 20:50

Izaiáš 66:1 Toto praví Hospodin: "Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země...."

Matouš 5:35 ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále;
 
Skutky 7:49 `Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou! Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?